Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målsetting og handlingsplan for Rotaryåret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målsetting og handlingsplan for Rotaryåret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Målsetting og handlingsplan for Rotaryåret 2009 - 2010
Charterdato Møtested Verdal Hotell Torsdag kl 18.15 Målsetting og handlingsplan for Rotaryåret

2 Verdal Rotaryklubb - Organisasjonskart

3 Fornyelse, Foryngelse og Forbedring av omdømme
Visjon: Fornyelse, Foryngelse og Forbedring av omdømme Mål for Rotaryåret 2009/2010: Oppmøtet skal være minst 60% Opprettholde tradisjon og trivsel i klubben Klubben skal ha 45 medlemmer før juli 2010 Minst 1 nytt medlem med fremmed språklig/kulturell bakgrunn Engasjere oss i et internasjonalt prosjekt sammen med naboklubber Engasjere oss i 2 lokale prosjekt Synliggjøre Rotary gjennom presse / prosjekter Opprettholde en aktiv hjemmeside

4 Styret Styret skal ha ansvar for:
Å drive klubben etter Rotarys`lover og idealer. Realisering av oppsatte mål for rotaryåret. Profilere Rotary i lokalmiljøet. Klubbens drift og ledelse av alle møter. Klubbens økonomi . Rapportering. Minst 2 klubbsamråd. Møte med Distriktsguvernør 1 valgmøte Regnskaps- og budsjettmøte

5 Medlemskapskomiteen Komiteen skal:
Legge en plan for medlemsutvidelsen gjennom å sørge for en ajourført oversikt over klubbens besatte og mulige klassifikasjoner, og ut fra denne gi forslag til hvilke klassifikasjoner det er ønskelig å få representert i klubben. Arbeide aktivt for nyrekruttering. Årets mål er netto tilvekst av minimum 4 medlemmer. Distriktets målsetting om å øke kvinneandelen i Rotary skal vektlegges. I samarbeid med programkomiteen arrangere et klubbmøte med tema klassifikasjon og medlemsutvidelse. Holde klubben orientert om rekrutteringsarbeidet.

6 Informasjonskomiteen PR
Komiteen skal: Utøve ekstern informasjon om Verdal Rotaryklubbs aktiviteter. Dette for å gjøre klubben bedre synlig i lokalmiljøet. Drive regelmessig intern informasjon til medlemmene om aktuelle saker og klubbaktiviteter. Dette kan gjøres pr E.post. Dersom det er behov for papirutgaver skal det fremskaffes. Samle relevant informasjon fra Rotary internasjonal, Distrikt 2280 og annen informasjon av interesse for klubben. Informere om spesielle aktiviteter. Være kanal for gjensidig informasjon til og mellom medlemmer gjennom samarbeid med de øvrige kanaler i klubben. . Gjennom Rotary Opplysning drive intern informasjon for nye og eldre medlemmer om Rotary og den ideologi Rotarybevegelsen bygger på. Aktivt oppfordre hele klubben i å bidra med innspill til aktivt bruk av pressen Sørge for at det blir tatt bilder ved ulike arrangement (samitetsarrangemnt, presidentskifte, Paul Harris mv) Ha som mål at minst en artikkel kommer på trykk i Rotary Norden

7 Rotary Foundation Komiteen skal:
Informere om Rotary Foundations virksomhet og aktiviteter. Være ansvarlig for et klubbmøte med informasjon til medlemmene om Rotary Foundation. I samarbeid med Egge RK arrangere et fellesmøte med tanke på et mulig fellesprosjekt RF-prosjekt i regionen Ha som mål å iverksette minst ett lokalt RK prosjekt

8 Klubbadministrasjon Komiteen skal: . Ivareta klubbens indre liv.
. Søke å opprettholde gode tradisjoner og godt samhold i klubben. . Gjennom Programkomité sørge for å opprettholde tradisjonene med gode og engasjerende program. . Gjennomføre arrangementer i regi av Kultur- og festkomiteen. . Gjennom Klubbmester foreta praktiske forberedelser til klubbmøtene. Ta seg spesielt av nye medlemmer og inkludere disse i klubben. Ta imot gjester ved ankomst og sørge for at de føler seg velkommen. Arbeide for samhold og motarbeide klikkdannelser.

9 . Være klubbens kontakt i alt lokalt og internasjonalt arbeid.
Prosjekter (lokalt og internasjonalt) (samf.tjeneste - internasjonal tjeneste) Komiteen skal: . Være klubbens kontakt i alt lokalt og internasjonalt arbeid. . Følge opp de prosjekter klubben har godkjent. Ha ansvar for et medlemsmøte med tema knyttet til et samfunnsspørsmål, f.eks. innvandring, ungdom og stoff eller lignende. Legge forholdene til rette for at klubben kan motta og sende en utvekslingsstudent neste Rotaryår. Arrangere sommertreff for beboere ved Ørmelen og Verdal Bo- og helsetun i samarbeid med Sanitetslagene.

10 Kultur- og festkomiteen
Komiteen skal: Gjennomføre tiltak som ivaretar trivsel og samhold for alle klubbens medlemmer. Arrangere Rakfisklag (27.11), Juleavslutning og Sommerarrangement Arrangere minst 1 kulturarrangement (teater, konsert, kunstgalleri, museum eller lignende) Organisere sosiale og kulturelle tiltak som stimulerer til økt personlig kontakt i klubben.

11 Yrkestjeneste Komiteen skal:
Finne fram til mulige bedriftsbesøk og arrangere minst 2, men ikke mer enn 4 slike besøk i Rotaryåret. Finne fram til og iverksette tiltak som kan fremme yrkes/forretningsetikk, og ha ansvar for ett medlemsmøte med dette som tema. Finne fram til ungdommer som kan være klubbens kandidater til deltakelse i RYLA-seminar. Samarbeide med programkomiteen og medlemskapskomiteen om yrkesforedrag.

12 Programkomiteen Komiteen skal:
Lage et variert program med aktuelle gjester og tema, med innslag av ego- og yrkesforedrag. Yrkesforedragene koordineres med Yrkeskomiteen. Ego-foredragene settes opp i samarbeid med Medlemskapskomiteen. Lage en plan for 3-minutter slik at alle medlemmer i løpet av året holder et 3-minutters innslag. Sette møteprogram, og ved endringer oversende oversikt over møtets hovedpost til sekretæren minst en uke før møtet skal gjennomføres. Ved forfall er det komiteen som har ansvar for å sikre en erstatter. Programmet kan være et foredrag, eller et bedriftsbesøk i regi av Yrkestjenesten Det kan lages program i samarbeid med naboklubber

13 Aktivitetsplan 2008/2009 Styret
Minst 2 klubbsamråd/regnskap- og budsjettsmøte, valgmøte og møte med distriktsguvernør. 4 møter Medlemskapskomiteen Klassifikasjon/medlemsverving møte Festkomiteen Rakfiskaften, julemøte, sommeravslutning, teater eller kulturbesøk 5 møter Yrketjenesten bedriftsbesøk, ungdomsarbeid, yrkesetikk, yrkesforedrag møter Prosjekter Ikke definert enda møter Møtefrie uker Uke 52/09 (Jul), uke 01/10 nyttår, uke 13/10 (påske) og uke 19/10 (Kristi Himmelfart) 4 møter Møter uten program Uke 28/09, uke 29/09, uke 30/09 og uke 31/09 (møtefri Juli) møter Programkomiteen Ansvarlig for program til resterende møter   møter


Laste ned ppt "Målsetting og handlingsplan for Rotaryåret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google