Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligbyggs markedsleiestatistikk – 3. kvartal 2007 Markedsleien i Oslo fortsetter å stige og ligger nå høyere enn det tidligere toppnivået fra 2002 Boligbygg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligbyggs markedsleiestatistikk – 3. kvartal 2007 Markedsleien i Oslo fortsetter å stige og ligger nå høyere enn det tidligere toppnivået fra 2002 Boligbygg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligbyggs markedsleiestatistikk – 3. kvartal 2007 Markedsleien i Oslo fortsetter å stige og ligger nå høyere enn det tidligere toppnivået fra 2002 Boligbygg har inngått en rammeavtale med Opinion AS om levering avmarkedsleiestatistikken for Oslo

2 Leieprisene har passert toppen fra 2002 med god margin og veksten i leieprisene tiltar. De månedlige leieprisene økte med rekordhøye 5,6% fra 2. til 3. kvartal i år, og ligger 13,1% høyere enn i 3. kvartal i fjor. I gjennomsnitt koster det 9.200 kroner pr måned å leie en leilighet i Oslo. En økning på 1.060 kroner fra 3. kvartal 2006. Leieprisene økte for alle typer leiligheter siste kvartal med høyest vekst for hybler. Tilbudet av leiligheter tok seg opp fra det lave nivået i 2. kvartal, men er fortsatt lavere enn på samme tid i 2006. Andelen leiligheter tilbudt i Sentrum Øst økte til ny topp med 31% av alle tilbudte leiligheter, mens tilbudet nådde ny bunn (39%) i Sentrum Vest. Prisberegningene baserer seg på 4.041 leiligheter annonsert på Finn.no i 3. kvartal 2007 og 15.342 leiligheter annonsert siste fire kvartaler. Ny prisrekord – Veksten i leieprisene tiltar

3 Hybler stiger mest – bred og tiltagende økning for alle størrelser Leieprisene økte kraftig for alle boligtyper siste kvartal. Hybler økte mer enn de øvrige også dette kvartalet Det siste året har månedsleien økt med 12 – 17,5% for alle typer leiligheter Alle leilighetstyper i alle områder har nå høyere leie inn enn i 1. kvartal 2002

4 Prosentvis vekst – siste 12 måneder

5 Tilbudet når nye toppnoteringer i Sentrum Øst, mens nedgangen fortsetter i Oslo vest Sentrum øst passerte 31% av alle tilbudte leiligheter i 3. kvartal. Nedgangen i utleie av leiligheter fortsetter i sentrum vest med nytt bunnivå (39% av alle tilbudt leiligheter). Nedgangen fortsetter også i ytre Vest med nytt bunnivå (13,3%).

6 Prisutviklingen i ulike deler av Oslo - Hovedtrekk Det siste året har leieprisene økt mest i Søndre bydeler (Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand). Siste år er husleiene i gjennomsnitt økt med 15,2 prosent der. Sentrum Vest passerer snart 10.000 kroner i måneden gjennomsnitt. Sentrum Vest er fortsatt området med høyest leiepriser med Sentrum Øst på en klar andreplass.

7 Bred oppgang i alle områder av Oslo

8 Oversikt over økningen for den enkelte prissone

9 Gjennomsnittlig gjengs leie og markedsleie

10 Det er en økende andel som har avtalt høyere leiepris enn det som ble annonsert, men de aller fleste leier ut til annonsert leiepris

11 Om lag halvparten av hybler og leiligheter til leie i Oslo annonseres på det åpne markedet som gir grunnlag for å beregne markedsleie Privatpersoner og boligselskaper eide 69% av leieboligene i Oslo i 2001. Til sammen var det 53.000 boliger. En del privatpersoner leier ut boliger til ikke kommersielle vilkår gjennom slekt, venner og lignende. En del boligselskaper leier ut på ikke kommersielle vilkår. Blant disse er trolig Student-samskipnaden størst med sine 6.000 enheter. Vi vil derfor anta at om lag 50% av boligene i Oslo leies ut på kommersielle vilkår og at det utgjør ca 40.000 boliger. Av disse igjen vil en del utgjøres av eneboliger, rekkehus og lignende som enten leis ut til en person eller som bofellesskap. Vår statistikk omhandler kun hybler og leiligheter. Bofellesskap er en egen kategori på FINN.no, men er ikke brukt i våre beregninger.

12 ”FINN.no markedet” består av ”privatpersoner” og ”boligselskaper” som annonserer sine boliger på det åpne markedet Kilde: SSBs folke- og boligtelling, 2001 ”FINN.no markedet” består av ”privatpersoner” og ”boligselskaper” som annonserer sine boliger på det åpne markedet

13 Gjennomsnittlig standard og leiebolig I statistikken har vi tatt utgangspunkt i et gitt antall kvadratmeter og soverom for hver romstørrelse. Dette er vist i tabellen øverst til venstre. I annonsene registrerer utleier om utleieboligen har de ulike typer attributter som er vist i tabellen nederst til venstre. I statistikken tar vi hensyn til at det er forskjell mellom prissonene i hvilken grad utleieboligene har de forskjellige attributtene. F.eks har flere av leilighetene i ytre by uteplass og garasje Andelen som har de ulike attributtene definerer gjennomsnittsleiligheten i hver prissone I tillegg gjelder det at: Fyring, strøm og varmtvann ikke er inkludert 68% av leilighetene leies ut gjennom privatpersoner

14 Leieprisene og forholdet til inflasjon, lønnsvekst og boligprisøkning Gjennomsnittlig leiepris i Oslo er 9.200 kroner nå og var 8.357 kroner i 1. kvartal 2002. Veksten har vært på 10 prosent. Konsumprisindeksen (inflasjon – kpi) har økt med 8,3 prosent fra januar 2002 til september 2007. Inflasjonsjustert leiepris i dag er 8.436 kroner. Altså nesten 100 kroner mer enn i 2002. Årslønnsveksten fra 2002-07 har vært på 19 prosent i Norge. Årslønnsjustert leiepris i dag er 7.450 kroner, altså nesten 1.000 kroner lavere enn i 2002. Boligprisene i Oslo har økt med 66 prosent fra 2002 til oktober 2007. Boligprisjustert leiepris i dag er 13.870 kroner pr. mnd.

15 Konklusjon: Lave leiepriser - i tillegg har husleiens andel av inntekt i gjennomsnitt gått ned Leieprisene har økt marginalt mer enn den gjennomsnittlige prisveksten på varer og tjenester. Lønnsveksten har vært dobbelt så kraftig som økningen i leieprisene, og gitt leietakerne en styrket økonomi. Leietakerne har ikke fått med seg den kraftige verdistigningen i boliger. Sånn sett har det vært svært dyrt å leie.


Laste ned ppt "Boligbyggs markedsleiestatistikk – 3. kvartal 2007 Markedsleien i Oslo fortsetter å stige og ligger nå høyere enn det tidligere toppnivået fra 2002 Boligbygg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google