Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidsbrukutvalget Kurs/nettverk 25. mars. Kartlegging og dokumentasjon –Dokumentasjon for å ha ryggen fri –Testing ved oppmelding –Kartlegging av min.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidsbrukutvalget Kurs/nettverk 25. mars. Kartlegging og dokumentasjon –Dokumentasjon for å ha ryggen fri –Testing ved oppmelding –Kartlegging av min."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidsbrukutvalget Kurs/nettverk 25. mars

2 Kartlegging og dokumentasjon –Dokumentasjon for å ha ryggen fri –Testing ved oppmelding –Kartlegging av min. språklige –Føre fravær- melde inn –Kontaktsamtaler –Kartleggingsprøver –Læreplaner –Tilsyn Kurs/nettverk ATV skole 25. marss2 Innspill fra klubbene - Tidstyver

3 Innspill fra klubbene – Forslag til forbedring Elev-/utviklingssamtaler inn i undervisningstid Rutiner for erfaringsutveksling. Hvorfor alltid finne opp kruttet…? En møtedag er mer effektivt enn flere Mer tid til skole-hjem og forberedelser. Kjerneoppgaver! Felles læreplaner Hva nå med innføring av vurdering? Skal alle lage sine egne rutiner her også? Kan kommunen lage dette? Kurs/nettverk ATV skole 25. marss3

4 Arbeidstidsavtale Kommunen har bedt om forhandling –Første møte i uke 15 eller 16 –Prioriteringer i krav Innspill Kurs/nettverk ATV skole 25. marss4

5 Innspill til drøftingene fra møtet 250310 Kurs/nettverk ATV skole 25. marss5 Utvidet skoledag sett opp mot lærerens arbeidstid Tid til tilsyn øker. Det etterlyses en norm Kan andre yrkesgrupper gjøre dette Øke tid til kontaktlærer Lærere går ut av ordinær undervisning for å gjennomføre utviklingssamtaler. Det å gjennomføre utv.samtaler/elevsamtaler koster! Økt tid til spes.ped Ta bort Fysak Fokus på kjerneoppgaver. Mer skjermet tid til for-/etterarbeid. Evaluering av utvidet skoledag etterlyses. Utviklingssamtaler som undervisning

6 Aktuelle saker Tariff 2010 Ressurstildelingsmodell Videreutdanning (40-40-20) SFO-ledelsesressurs Plan for skolevurdering 2010 Kutt i leirskolebudsjett Skolestruktur Evaluering av arbeidstøyavtalen It’s learning Kurs/nettverk ATV skole 25. marss6

7 Spørreundersøkelse om gruppestørrelse Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag gjennomfører en nettbasert undersøkelse i skolene i fylket om lærertetthet/gruppestørrelse og vikarbruk ved fravær. Målet med undersøkelsen er å få et bilde på ressursbruken i skolen. http://www.surveymonkey.com/s/CPNQ6GN Svarfrist 16. April. Kurs/nettverk ATV skole 25. marss7

8 Medlemsmøter Kurs/nettverk ATV skole 25. marss8 Lokallaget arrangerer flere medlemsmøter i løpet av våren. Vi prøver å treffe flest mulig medlemsgrupper og har i vår satt opp følgende møter: Elever som utfordrer Tors. 22. April kl. 18.30 for lærere, skoleledere og medlemmer i FAS Hva skyldes problematferd? Hvordan møter vi atferdselever i skolen? Innledere: Geir Mosand (Rektor på Dagskolen og Erlend Moen, Rådmannens fagstab) Tariff 2010 Tirs. 11. Mai kl 19.00 for alle medlemmer i KS- området Status i oppgjøret Morsmålslærere 8. April kl 17.30 – 19.00 Samling for morsmålslærere i skolen SFO 8. April kl 17.30 Samling for alle medlemmer som er intr. i SFO


Laste ned ppt "Tidsbrukutvalget Kurs/nettverk 25. mars. Kartlegging og dokumentasjon –Dokumentasjon for å ha ryggen fri –Testing ved oppmelding –Kartlegging av min."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google