Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettstruktur og -drift Informasjonssystemer Stab/støtte-funksjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettstruktur og -drift Informasjonssystemer Stab/støtte-funksjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Telenors prosess for porteføljestyring av prosjekter med IS-implikasjoner (3PI – prosessen)

2 Nettstruktur og -drift Informasjonssystemer Stab/støtte-funksjoner
Delta 4 Delta 4 fokusområder Innsparinger på 1,1 milliarder kroner i 2002 Bemanningsreduksjoner i 2002 på mer enn 1500 årsverk Mål for kostnadsreduksjoner i 2003: 1,3 milliarder kroner Ambisjonen om 4 milliarder lavere kostnadsbase i 2004 enn i 2001 opprettholdes Nettstruktur og -drift Informasjonssystemer Stab/støtte-funksjoner Kundefront Økonomisystemer Innkjøpsrutiner 2

3 Telenorkonsernets prosjektmodell
3PI – gjelder alle prosjekter som skal opp i FO investeringsforum 3PI - delprosess av prosjektprosessen og investeringsprosessen 3PI – øker samarbeidet og interessen for prosjektene på tvers i organisasjonen 3PI – Styrker Etablerings – og planleggingsfasen. Her har vi mye å hente! > På tvers > Prosjekter > Metodikk > Maler 3

4 Vurdering av prosjekter – før beslutningspunkt B2
Mandatet for B2 er utvidet med poster for utfylling av grunnlagsinformasjon nødvendig for vurdering 4

5 Hovedprosjektmandat B2 ”Rammer”
5

6 Hovedprosjektmandat B2 ”IS Klassifisering”
6

7 Overordnet prosessmodell (aktører)
Forretningsområde Telenor Investerings- forum 11 6b Beslutnings- forum IS 6a 9 Hovedarkitekt- forum Investerings kontroller 5 10 IS-Arkitekt 7 4b 3 8 4a 2 Koordinerings- forum IS Analyse gruppe 1 Prosjekt Kontroller 7

8 Forklaring flyt 1 Forretningsområde Telenor 11 6b 6a 9 5 10 7 4b 3 8
Investerings- forum 11 6b Beslutnings- forum IS 6a 9 Hovedarkitekt- forum Investerings kontroller 5 Prosjekter vurderes av IS-arkitekt. Enhetens Kontroller kvalitets-sikrer BC og spesielt de økonomiske beregninger og rammer. 10 IS-Arkitekt 7 4b 3 8 4a 2 Koordinerings- forum IS Analyse gruppe 1 Prosjekt Kontroller 8

9 Forklaring flyt 2 Forretningsområde Telenor 11 6b 6a 9 5 10 7 4b 3 8
Investerings- forum 11 6b Beslutnings- forum IS 6a 9 IS-arkitekt oversender alle prosjekter med IS-konsekvenser til IS-Koordinering Hovedarkitekt- forum Investerings kontroller 5 10 IS-Arkitekt 7 4b 3 8 4a 2 Koordinerings- forum IS Analyse gruppe 1 Prosjekt Kontroller 9

10 Forklaring flyt 3 Forretningsområde Telenor 11 6b 6a 9 5 10 7 4b 3 8
Investerings- forum 11 6b Beslutnings- forum IS 6a 9 Prosjektet har ingen konsekvenser utover FO, og sendes tilbake til IS-arkitekt i FO som følger normalt løp for investeringsbeslutning Hovedarkitekt- forum Investerings kontroller 5 10 IS-Arkitekt 7 4b 3 8 4a 2 Koordinerings- forum IS Analyse gruppe 1 Prosjekt Kontroller 10

11 Forklaring flyt 4a Forretningsområde Telenor 11 6b 6a 9 5 10 7 4b 3 8
Investerings- forum 11 6b Beslutnings- forum IS 6a 9 Konsekvensene av prosjektet må belyses nærmere. Prosjektet sendes til Analyse-gruppe på Telenor-nivå for videre analyse Hovedarkitekt- forum Investerings kontroller 5 10 Analysegruppen vurderer prosjektet og foreslår konkrete tiltak IS-Arkitekt 7 4b 3 8 4a 2 Koordinerings- forum IS Analyse gruppe 1 Prosjekt Kontroller 11

12 Forklaring flyt 4b Forretningsområde Telenor 11 6b 6a 9 5 10 7 4b 3 8
Investerings- forum 11 6b Beslutnings- forum IS 6a 9 Strategiske arkitekturvurderinger sendes til Hovedarkitektforum Hovedarkitekt- forum Investerings kontroller 5 10 IS-Arkitekt 7 4b 3 8 4a 2 Koordinerings- forum IS Analyse gruppe 1 Prosjekt Kontroller 12

13 Forklaring flyt 5 Forretningsområde Telenor 11 6b 6 9 5 10 7 4b 3 8 4a
Investerings- forum 11 6b Beslutnings- forum IS 6 Konsekvensene av prosjektet er godt belyst, men Telenor-beslutning på valgt løsning er nødvendig, sendes til Beslutningsforum IS 9 Hovedarkitekt- forum Investerings kontroller 5 10 IS-Arkitekt 7 4b 3 8 4a 2 Koordinerings- forum IS Analyse gruppe 1 Prosjekt Kontroller 13

14 Forklaring flyt 6a Forretningsområde Telenor 11 6b 6a 9 5 10 7 4b 3 8
Investerings- forum 11 6b Beslutnings- forum IS 6a 9 Prosjektet sendes tilbake til IS-arkitekt for videre saksgang i FO Hovedarkitekt- forum Investerings kontroller 5 10 IS-Arkitekt 7 4b 3 8 4a 2 Koordinerings- forum IS Analyse gruppe 1 Prosjekt Kontroller 14

15 Forklaring flyt 6b Forretningsområde Telenor 11 6b 6a 9 5 10 7 4b 3 8
Investerings- forum 11 6b Beslutnings- forum IS 6a 9 Koordineringsforum kan innhente uttalelser med arkitekter i andre FO (Samordnede prosjekter) Hovedarkitekt- forum Investerings kontroller 5 10 IS-Arkitekt 7 4b 3 8 4a 2 Koordinerings- forum IS Analyse gruppe 1 Prosjekt Kontroller 15

16 Forklaring flyt 7 Forretningsområde Telenor 11 6b 6 9 5 10 7 4b 3 8 4a
Investerings- forum 11 6b Beslutnings- forum IS 6 9 IS-Arkitekt sender prosjektforslag inkludert føringer tilbake til prosjektet Hovedarkitekt- forum Investerings kontroller 5 10 IS-Arkitekt 7 4b 3 8 4a 2 Koordinerings- forum IS Analyse gruppe 1 Prosjekt Kontroller 16

17 Forklaring flyt 8 Forretningsområde Telenor 11 6b 6 9 5 10 7 4b 3 8 4a
Investerings- forum 11 6b Beslutnings- forum IS 6 9 Prosjektet sender prosjektforslag inkludert føringer til Investeringskontroller Hovedarkitekt- forum Investerings kontroller 5 10 IS-Arkitekt 7 4b 3 8 4a 2 Koordinerings- forum IS Analyse gruppe 1 Prosjekt Kontroller 17

18 Forklaring flyt 9 Forretningsområde Telenor 11 6b 6 9 5 10 7 4b 3 8 4a
Investerings- forum 11 6b Beslutnings- forum IS Investeringskontroller fremlegger prosjektforslaget til Investeringsforum for beslutning . 6 9 Hovedarkitekt- forum Investerings kontroller 5 10 IS-Arkitekt 7 4b 3 8 4a 2 Koordinerings- forum IS Analyse gruppe 1 Prosjekt Kontroller 18

19 Forklaring flyt 10 Forretningsområde Telenor 11 6b 6 9 5 10 7 4b 3 8
Investerings- forum 11 6b Beslutnings- forum IS 6 9 Hvis Investeringsforum godtar prosjektforslag startes prosjektet etter standard prosjektprosess Hovedarkitekt- forum Investerings kontroller 5 10 IS-Arkitekt 7 4b 3 8 4a 2 Koordinerings- forum IS Analyse gruppe 1 Prosjekt Kontroller 19

20 Forklaring flyt 11 Forretningsområde Telenor 11 6b 6 9 5 10 7 4b 3 8
Investerings- forum 11 6b Beslutnings- forum IS 6 Prosjekter eskaleres etter standard fullmaktsregimer til Investerings-komiteen. Hvis Investeringsforum ikke aksepterer pålagte endringer fra Beslutningsforum IS skal dette eskaleres til Konsernledelsen 9 Hovedarkitekt- forum Investerings kontroller 5 10 IS-Arkitekt 7 4b 3 8 4a 2 Koordinerings- forum IS Analyse gruppe 1 Prosjekt Kontroller 20

21 Overordnet prosessmodell
Føringer fra BF-IS kan ankes av Investeringsforum FO til (KL) Tre nivåer: FO Telenor Koordinering på tvers BF-IS: Kan ikke pålegge FO å gjennomføre prosjektet –men skal det gjøres skal det følge de føringer som gis Ja: Normalt 2-3 uker m/anslag etter 1 uke Responstid viktig: kvalitet på underlaget koordinering nødvendig? Nei: max 1 uke 21


Laste ned ppt "Nettstruktur og -drift Informasjonssystemer Stab/støtte-funksjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google