Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cellestrukturer Kapittel 5

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cellestrukturer Kapittel 5"— Utskrift av presentasjonen:

1 Cellestrukturer Kapittel 5
Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

2 Oversikt Generelt om cella Celle teori Mikroskop Cellestørrelse
Prokaryotiske celler Eukaryotiske celler Organeller Cellebevegelse Sammenligning Endosymbiose Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

3 Eukaryote Celler Innsiden av eukaryote celler inneholder flere membranbaserte (organeller) som deler cella i forskjellige “avdelinger” og som dermed tillater flere forskjellige biokjemiske prosesser på samme tid Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

4 Eukaryote Celler Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

5 Eukaryote Celler Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

6 Eukaryote Celler Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

7 Eukaryote Celler - KJERNEN
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

8 Eukaryote Celler - KJERNEN
Kjernen inneholder nesten all genetisk informasjon i cella Funksjon: 1. Replikasjon 2. Kontroll av proteinsyntese Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

9 Eukaryote Celler - KJERNEN
Nukleolus = kjernelegemet inneholder RNA og proteiner syntese av ribosomalt RNA 35% av kjernemassen Nukleoplasma - proteinholdig væske DNA/kromosomer Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

10 Eukaryote Celler - KJERNEN
DNA er organismert i kromosomer Lineært Kromatin DNA er tilgjengelig for avlesing untatt under celledeling assosiert med histoner Når en celle forbereder seg til celledeling tvinnes DNA rundt pakkeproteiner som kalles histoner til en kondensert form som kalles nukleosomer Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

11 Eukaryote Celler - KJERNEN
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

12 Eukaryote Celler - KJERNEN
Nukleolus = kjernelegemet inneholder RNA og proteiner syntese av ribosomalt RNA 35% av kjernemassen Nukleoplasma - proteinholdig væske DNA/kromosomer Kjernemembran to fosfolipid bilag ytre del i sammenheng med ER porer nm, 5-15 % av overflaten, kontrollerer strømmen av kjemiske forbindelser som går inn og ut av kjernen; en energistyrt prosess Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

13 Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET
Membransystem i eukaryote celler skiller seg ut fra prokaryote Omfatter: - endoplasmatisk retikulum - Golgi apparatene - lysosomene sammenheng mellom disse organellene Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

14 Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

15 Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET
Endoplasmatisk retikulum (ER) * endoplasmatisk = innen cytoplasma * reticulum = et lite nett Funksjon: 1. deltar i protein- og lipidsyntesen 2. danner vesikler for transport Kornet ER ER hvor overflaten er dekt med ribosomer Syntetiserer proteiner for eksport Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

16 Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET
Endoplasmatisk retikulum (ER) Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

17 Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET
Endoplasmatisk retikulum (ER) * endoplasmatisk = innen cytoplasma * reticulum = et lite nett Funksjon: 1. deltar i protein og lipid syntesen 2. danner vesikler for transport Kornet ER ER hvor overflaten er dekt med ribosomer Syntetiserer proteiner for eksport Glatt ER få ribosomer kjemisk modifisering av proteiner syntetisert i RER lipidsyntese, metabolisme av karbohydrater, avgifting av giftstoffer Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

18 Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET
Golgi Apparatet Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

19 Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET
Golgi Apparatet Samling av “membransekker” (Golgi bodies) i stabler Funnet av Camillo Golgi Funksjon: 1. Modifisering av stoffer som fra ER påsetting av sukkerkjeder - glykoproteiner/glykolipider fjerning av sukkerkjeder Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

20 Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

21 Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET
Vesikler Lysosomer Microbodies Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

22 Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET
Vesikler Lysosomer Sfæriske partikler , diameter ca. 0,1 µm Funksjon: fordøye gamle organeller og andre strukturer Selvmords organeller Inneholder degraderende enzymer (hydrolaser) Surt miljø = aktivitet (Hviteblodceller fagocyterer, rumpetrollets hale) Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

23 Eukaryote Celler - ENDOMEMBRANSYSTEMET
Vesikler Microbodies Funksjon: Isolere kjemisk aktivitet fra resten av cella Peroxisome katalyserer fjerning av elektroner og assosierte hydrogen atomer Glyoxysome konverterer fett til karbohydrater (planter) Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

24 Eukaryote Celler - RIBOSOMER
Funksjon: syntese av proteiner 15-25 nm i diameter består av ribosomalt RNA (rRNA) og proteiner må ha messenger RNA (mRNA) Finnes i både alle typer celler også i organeller som mitokondriet og kloroplasten Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

25 Eukaryote Celler - ORGANELLER MED DNA
Mitokondrier Kloroplast Centrioler Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

26 Eukaryote Celler - ORGANELLER MED DNA
Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

27 Eukaryote Celler - ORGANELLER MED DNA
Mitokondrier NB! Finnes i alle eukaryote celler NB! Funksjon kraftstasjonen til cella lagrer energi Inneholder eget DNA Omtrent på størrelse med bakterier Det dannes aldri helt nye mitokondrier Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

28 Eukaryote Celler - ORGANELLER MED DNA
Kloroplasten Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

29 Eukaryote Celler - ORGANELLER MED DNA
Kloroplast Funksjon utfører fotosyntesen - tar opp energi fra lys NB! Finnes kun i planteceller NB! klorofyll et fotosyntetisk pigment kloroplaster i en celle større enn mitokondriet eget DNA Grana, indre/ytre membran, thylakoider, stroma Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

30 Eukaryote Celler - ORGANELLER MED DNA
Centrioler Funksjon: Celledelings senter (MTOC) 3x9 microtubuli Noen inneholder DNA 0,1-0,3 µm i diameter/0,5-0,1 µm i lengde Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

31 Eukaryote Celler - CYTOSKJELETTET
Funksjon: 1. Opprettholde formen på cella 2. Holde organeller på plass 3. Transport Består av 3 typer protein fibre Aktin filamenter Mikrotubuli Intermediære filamenter Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

32 Eukaryote Celler - CYTOSKJELETTET
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

33 Eukaryote Celler - CYTOSKJELETTET
Aktin filamenter aktin to rekker globulære aktinmolekyler 7 nm i tverrsnitt cellulær bevegelse: kontraksjon, krabbing, knopping, cellulære forlengelser Mikrotubuli tubulin / og  13 molekyler danner spiral stabiliseres ved binding av GTP 25 nm i tverrsnitt temporære og permanente mikrotubuli Intermediære filamenter på norsk også kalt mellomfilamenter kun i dyreceller 8-12 nm i tverrsnitt keratin, vimentin Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

34 Eukaryote Celler - PLANTECELLER
Sentral vakuole opplagsplass for lagringsstoffer og ekskresjonsprodukter øker overflate-volum ratioen Cellevegg cellulosemikrofibriller gi planten beskyttelse og mekanisk styrke Kloroplast Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

35 Eukaryote Celler - oppsummering organeller
Plasmamembranen - transport og celle gjenkjennelse Vesikler - lagring og transport Kjernen - DNA/arvestoff Cytoskjelletet - intern struktur Mitokondriet - energilager Golgi apparatet - modifisering av stoffer Endoplasmatisk retikulum - protein/lipid syntese Ribosomer - proteinsyntese Centrioler - celledeling Kloroplast - fotosyntesen (kun i planter) Sentral vakuole - lagring (kun i planter) Cellvegg - beskyttelse / styrke (kun i planter) Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

36 Oversikt Generelt om cella Celle teori Mikroskop Celle størrelse
Prokaryotiske celler Eukaryotiske celler Organeller Celle bevegelse Sammenligning Endosymbiose Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

37 Eukaryote Celler - CELLEBEVEGELSE
Krabbing vha. en pseudopod Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

38 Eukaryote Celler - CELLEBEVEGELSE
Bevegelse av materiale innenfor cella Korte distanser - Golgi apparatet Lange distanser - Molekylære motorer Vesikkel Motor molekyl Koblings molekyl Mikrotubuli Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

39 Eukaryote Celler - CELLEBEVEGELSE
Flageller 9 + 2 oppbygning av mikrotubuli basal body (ligner centriole) ikke mange eukaryoter har dette lenger Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

40 Eukaryote Celler - CELLEBEVEGELSE
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

41 Eukaryote Celler - CELLEBEVEGELSE
Flageller 9 + 2 oppbygning av mikrotubuli basal body (ligner centriole) ikke mange eukaryoter har dette lenger Cilier Kortere enn flageller samme oppbygning funksjoner: bevege ting rundt / til cella eks. vann og lydbølger Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

42 Oversikt Generelt om cella Celle teori Mikroskop Celle størrelse
Prokaryotiske celler Eukaryotiske celler Organeller Celle bevegelse Sammenligning Endosymbiose Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

43 Sammenligning av eukaryote og prokaryote celler
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

44 Oversikt Generelt om cella Celle teori Mikroskop Celle størrelse
Prokaryotiske celler Eukaryotiske celler Organeller Celle bevegelse Sammenligning Endosymbiose Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

45 Endosymbioseteorien Teori om at eukaryotene har oppstått fra prokaryoter gjennom et symbioseforhold Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

46 Oversikt Generelt om cella Celle teori Mikroskop Celle størrelse
Prokaryotiske celler Eukaryotiske celler Organeller Celle bevegelse Sammenligning Endosymbiose Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

47 Hva bør dere ha fått ut av dette?
forstå hvor viktig kjernen og dens komponenter er vite forskjell på RER OG SER både i struktur og funksjon oppbygning/funksjon til Golgi forstå hvordan ER/Golgi/lysosomer arbeider isammen vite forskjellen på de to energiproduserende organellene i eukaryoter identifisere 3 komponenter av cytoskjellettet og vite hvordan de påvirker form, funksjon og bevegelse sammenligne bakterie flagell med eukaryot flagell/cilie vite hvordan planteceller er fundamentalt forskjellig fra dyreceller vite forskjellen på prokaryote og eukaryote celler forklare endosymbioseteorien Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

48 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies


Laste ned ppt "Cellestrukturer Kapittel 5"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google