Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arvelighet Kapittel 13 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arvelighet Kapittel 13 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arvelighet Kapittel 13 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

2 Tidlige arvelighetsprinsipper Mendel Gen uorden Multiple Allel
Innhold Tidlige arvelighetsprinsipper Mendel Gen uorden Multiple Allel Krysningsskjema Gen uorden forårsaket av proteinendringer Kromosomer og arv Genetisk rekombinering Kromosomer i mennesket Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

3 Tidlig forståelse av arv
Klassisk forståelse Arv skjer innen visse grenser innen en art. Informasjon fra hvert organ føres videre uavhengig av informasjon fra andre. Paradox - Alle individ i en og samme art skulle etter hvert ha samme egenskaper.. Hybrider ? Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

4 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

5 Tidlig oppfatning om arv
Tidlige genetikere viste at enkelte former for arv kan: Forsvinne for så å komme tilbake i fremtidige generasjoner. Fordeles (Segregate) mellom avkom. Noen egenskaper representeres mer enn andre. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

6 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

7 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

8 Mange hybrider er produsert tidligere.
Mendel og erter Fordelen med erter: Mange hybrider er produsert tidligere. Forventer fordeling av egenskaper. Stort antall rendyrkede varianter. Små og lett å dyrke. Kort generasjonstid. Kjønnsorganer i blomster. Selvbestøvning Kryssbestøvning Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

9 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

10 Mendel’s eksperimentelle utforming
Mendel og erter Mendel’s eksperimentelle utforming Tillot erteplanter å selvbestøve over flere generasjoner. Sørget for konstante egenskaper. Utførte kryss mellom varianter, viser nye karakterer. Tillot hybrid avkom å selvpollinere i flere generasjoner. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

11 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

12 F1 Generasjon (Første Filial)
Mendel’s Resultat F1 Generasjon (Første Filial) Avkom av kryss mellom hvite blomster og fiolette blomster gir blomster som ligner en av foreldrene (ingen blanding). Alle blomster som viser fiolette blomster (dominant egenskap) og ingen viser hvite blomster (recessive egenskap). Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

13 F2 Generasjon (Andre Filial)
Mendel’s Resultat F2 Generasjon (Andre Filial) Kryss mellom frø av F1 generasjon lager noen blomster med hvite blomster (recessive form gjenoppstår). Dominant : Recessivt forhold mellom F2 planter var bestandig nær 3:1. Mendelsk forhold Oppdaget at ¼ av recessive alltid var ekte (true breeding). Fordekt 1:2:1 ratio Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

14 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

15 Mendel’s Modell for arv
Foreldre overfører spesifikke fysiologiske egenskaper til avkom. Ethvert individ mottar to faktorer som må kode for samme egenskap men i to alternative versjoner. Ikke alle kopier av en faktor er identiske. Alleler Homozygot - Samme allel. Heterozygot - Forskjellige allel. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

16 Mendel’s Modell for arv
To allel påvirker ikke hverandre på noen måte. Tilstedeværelse av et spesifikt allel garanterer ikke at dets versjon av egenskapen kommer til uttrykk i et individ som bærer allelet. Genotype - Totalt antall allel. Phenotype - Fysisk uttrykk (fremtoning) Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

17 Tolking av Mendel’s Resultat
Konvensjon P - Dominant allel (fiolett) PP - Homozygot Dominant p - Recessivt allel (hvit) Pp - Heterozygot pp - Homozygot Recessiv Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

18 Tolking av Mendel’s Resultat
F1 Generasjon PP x pp (foreldregenerasjon) ga alle avkom Pp. F2 Generasjon Pp x Pp ga: (1:2:1) forhold 1 PP 2 Pp 1 pp Punnett diagram Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

19 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

20 Mendel’s Første arvelov (Loven om fordeling)
Mendelsk arv Mendel’s Første arvelov (Loven om fordeling) Alternative allel av en egenskap skilles ad og fordeler seg likt i avkommet. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

21 TestKryss Hvis du krysser en plante med en ukjent genotype (PP eller Pp) med et homozygot recessivt individ, vil de to mulige genotyper gi forskjellig resultat. pp x PP = 100% (Pp) pp x Pp = 50% (pp) : 50% (Pp) Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

22 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

23 Mendelsk arv Dihybrid Kryss
nedarving av to egenskaper, f.eks. form, fagre på erter F1 Generasjon RRYY x rryy (foreldregenerasjon) ga alle avkom RrYy. F2 Generasjon RrYy x RrYy ga: (9:3:3:1) fenotype forhold Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

24 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

25 Mendel’s andre arvelov (Loven om uavhengig fordeling)
Mendelsk arv Mendel’s andre arvelov (Loven om uavhengig fordeling) Gener lokalisert på forskjellige kromosom fordeles uavhengig av hverandre. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

26 Kontinuerlig variasjon-polygenisk arv
Mendelsk arv Fenotypevurdering Kontinuerlig variasjon-polygenisk arv Dess større antall gener som influerer en egenskap, jo mer kontinuerlig forventer en at karaktervariasjonen vil være. Pleiotropisk Effekt Individuelle allel har mer enn en effekt på fenotypen. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

27 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

28 Fenotypiske betraktninger
Delvis Dominans Heterozygotene er en mellomting i f.eks. farge. Miljøavhengig påvirkning Graden av et allels uttrykk avhengig av miljøet. Epistase Et gen påvirker uttrykket av et annet. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

29 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

30 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

31 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

32 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies


Laste ned ppt "Arvelighet Kapittel 13 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google