Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Genteknologi Kapittel 19

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Genteknologi Kapittel 19"— Utskrift av presentasjonen:

1 Genteknologi Kapittel 19
Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

2 Restriksjon Endonukleaser Genetisk Ingeniørkunst Eksperimenter
Oversikt Restriksjon Endonukleaser Genetisk Ingeniørkunst Eksperimenter DNA Sekvens Teknologi Biochip Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

3 Interferon Hvordan interferon beskytter kroppen mot virus-infeksjoner:
Når virus infekterer cella spøyter den inn sitt arvemateriale som blir kopiert sammen med cellas arvematerial og nye virus blir dannet. Interferon blir dannet av cella før den dør. Andre celler tar opp interferon podusert av den døde cella . Disse blir stimulert til å slå på gener som koder for antivirale proteiner. Antivirale proteiner vil blokkere neste forsøk på virusinfeksjon. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

4 Markerer starten på genetisk ingeniørkunst (genetic engineering):
I 1980 spleiset genetikere det humane genet som koder for interferon inn i en bakterie-celles genom. Markerer starten på genetisk ingeniørkunst (genetic engineering): evne til å kutte opp DNA-et i biter som kan kjennes igjen og settes sammen på forskjellige måter Kloning: produksjon av en linje av genetisk identiske celler fra 1 enkelt endret celle I 1980 spleiset genetikere det humane genet som koder for interferon inn i en bakterie-celles genom. Interferon er et sjeldent blodprotein som øker menneskets motstandsdyktighet mot virale sykdommer, og en mulig behandling av kreft, HIV og hepatitt C. Veldig lite blir produsert naturlig. Markerer starten på genetisk ingeniørkunst (genetic engineering):evne til å kutte opp DNA-et i biter som kan kjennes igjen og settes sammen på forskjellige måter Årsaken til at det er så lurt å putte genet inn i en bakteriecelles genom er at bakterieceller deler seg veldig fort (E.coli hver 20 min) og med riktig promoter foran interferon-genet blir hver bakteriecelle en minifabrikk, produserer masse interferon ut i mediumet. En bakteriecelle som har fått satt inn interferongenet deler seg som igjen deler seg osv. Alle disse har det samme genomiske materiale - de er del av en klon. Prosessen kalles kloning. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

5 Restriksjons Endonukleaser (restriksjonsenzym, RE)
Gjennom naturlig seleksjon inneholder noen bakterier enzymer, restriksjons endonukleaser, RE, som fragmenterer viralt DNA. Gjenkjenner spesifikke nukleotid sekvenser, og kløyver DNA-et. Metylerer eget DNA. Restriksjons endonukleaser eller restriksjonsenzym som jeg vil kalle de heretter, er bakterieres forsvar mot virusinfeksjoner. Dette er enzym som gjenkjenner spesifikker sekvenser i DNA og kløyver DNA-et i to på disse setene. De virker som sakser. For at enzymene ikke skal kutte bakteriens eget DNA i to på disse setene metylere bakterien sitt eget DNA, slik at RE ikke får tilgang til sitt eget DNA. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

6 RE kan bindes til og kløyver begge DNA-trådene.
Sekvenser gjenkjent av RE er typisk fire til seks nukleotider lange, og er ofte palindromer. RE kan bindes til og kløyver begge DNA-trådene. Kuttede seter på de to trådene i en duplex er forskjøvet i forhold til hverandre. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

7 A MAN, A PLAN, A CANAL -- PANAMA!
Palindromer REGNINGER RADAR ABBA AGNES I SENGA SUP SUR BRUS, PUS! A TOYOTA OLSON IS IN OSLO AND E.T. SAW WASTE DNA A MAN, A PLAN, A CANAL -- PANAMA! Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

8 Samme sekvensen på den andre DNA-tråden enzymet kutter også der.
Vi kjøper restristriksjonsenzymene kommersielt, det finnes firma som produserer disse og selger. Her er en side fra en katalog fra et firma New England Biolabs i USA med beskrivelser av restriksjonsenzymet EcoRI. Navnet sitt har det har det fått fra den bakteriestammen det først ble isolert fra E.coli Restriksjons enzym 1. Her ser dere gjenkjenningssekvensen til EcoRI - GAATTC og hvor det kutter i sekvensen. Samme sekvensen på den andre DNA-tråden enzymet kutter også der. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

9 En RE kan kutte DNA fra enhver kilde til fragmenter.
Det finnes hundrevis av bakterielle RE, hver med sin spesifikke gjenkjennings-sekvens. En RE kan kutte DNA fra enhver kilde til fragmenter. På grunn av komplementaritet, kan enkeltrådete ender pare med hverandre. Klebrige Ender (”Sticky Ends”) Fragmenter limes sammen med DNA ligase. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

10 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

11 Restriction sites GAATTC DNA duplex CTTAAG
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

12 Restriction endonuclease cleaves the DNA. Sticky ends (complementary
single-stranded DNA tails) G CTTAA AATTC Restriction sites CTTAAG GAATTC DNA duplex Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

13 DNA from another source cut with the
AATTC G CTTAA DNA from another source cut with the same restriction endonuclease is added. Restriction endonuclease cleaves the DNA. Sticky ends (complementary single-stranded DNA tails) Restriction sites CTTAAG GAATTC DNA duplex Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

14 Recombinant DNA molecule G AATTC CTTAA G DNA ligase joins the strands.
DNA from another source cut with the same restriction endonuclease is added. Restriction endonuclease cleaves the DNA. Sticky ends (complementary single-stranded DNA tails) Restriction sites CTTAAG GAATTC DNA duplex Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

15 Bruk av RE for å Manipulere Gener
Chimera (”fantasifoster”) En av de første rekombinante genomer produsert ved genetisk ingeniørkunst var et bakterielt plasmid hvor et amfibie ribosomalt RNA-gen ble satt inn i. Virus kan også bli brukt som vektorer for å sette inn fremmendt DNA inn i vertscellene. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

16 Genoverføring mellom bakterier
Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

17 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

18 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

19 Eksempel på genmanipulering
Vidunder-oksen Herman Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

20 Genetisk Ingeniørkunst Eksperimenter
Fire trinn: 1: DNA Kløyving RE kløyver kilde-DNA til fragmenter. 2: Produksjon av Rekombinant DNA DNA fragmenter settes inn i plasmider eller virale vektorer. 3: Kloning Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

21 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

22 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

23 En agarosegel Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

24 DNA-analyse fra gel elektroforese
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

25 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

26 Genetisk Ingeniørkunst Eksperimenter
4: Screening Kloner med DNA-fragment av interesse blir identifisert fra klonbiblioteket. 4-I: Foreløpig Screening - Fjerne kloner uten vektor and kloner med vektorer som ikke inneholder DNA-et av interesse. Anvender vektor med gen for antibiotika-resistens og lac Z’ genet. Dyrker i vekstmedium med amp og X-gal. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

27 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

28 Genetisk Ingeniørkunst Eksperimenter
4-II: Sekundær Screening (Genet av Interesse) Hybridisering - klonede gener danner basepar med komplementære sekvenser på en annen nukleinsyre (probe). Dyrke opp på agar and så overføre til et filter presset mot koloniene. Behandle filteret med en radioaktiv probe, og utfør autoradiografi. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

29 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

30 Polymerase Chain Reaction (Polymerase Kjede Reaksjon), PCR
Å jobbe med Gen Kloner Polymerase Chain Reaction (Polymerase Kjede Reaksjon), PCR Brukt til å kopiere spesifikke gen-sekvenser. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

31 PCR Tre Basis Trinn: Denaturering (Dobbeltrådet Enkeltrådet DNA)
Hybridisering av Primere (Primere festes til Enkeltrådet DNA) Primer forlenging (DNA polymerasen lager ny DNA tråd komplementær til Enkeltrådet DNA) DNA polymerasen man først begynte å jobbe med var en fra Thermus Aqaticus bakterien Taq varmestabil DNA polymerase siden bakterien naturlig lever i ganske varme forhold. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

32 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

33 PCR - DNA kopieringsmaskin
Man kan se på PCR maskina som en kopieringsmaskin som kopierer millioner av DNA molekyler pr time. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

34 Identifisere DNA: Southern Blotting
Å jobbe med Gen Kloner Identifisere DNA: Southern Blotting Prøve-DNA blir kløyvd til restriksjons- fragmenter, og spredd fra hverandre ved gel elektroforese. Gel blir blottet over på et nitrocellulose-ark. En probe med renset, enkel-trådet DNA blir helt over arket. Hvis en radioaktiv probe blir brukt, vil et radioaktivt bånd dukke opp der hvor proben har hybridisert med et komplementært fragment. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

35 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

36 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

37 Å jobbe med Gen Kloner Restriksjons Fragment Lengde Polymorfismer (RFLP-er) kan bli brukt til å identifisere et spesielt individ. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

38 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

39 Å jobbe med Gen Kloner Komplementært DNA (cDNA) er et dobbel-trådet DNA molekyl som inneholder et gen uten intron. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

40 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

41 DNA Fingerprinting (Fingeravtrykk)
Å jobbe med Gen Kloner DNA Fingerprinting (Fingeravtrykk) Fordi to individer sjelden produserer identiske RFLP analyser, kan DNA fingeravtrykk bli brukt i kriminal etterforsking. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

42 DNA profiler brukt som bevis i rettssak
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

43 DNA Sekvens Teknologi Genom Sekvensering
Takket være teknologiske framskritt, er nå sekvensering av hele genom praktisk gjennomførbart. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

44 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

45 Human Genome Project (HUGO)
DNA Sekvens Teknologi Human Genome Project (HUGO) Genomet i mennesket inneholder rundt 3,2 milliarder baser og rundt gener. Humane gener er ganske fragmenterte. En tredjedel av genomet består av ikke-kodende repeterte sekvenser. Gener er ikke jevnt fordelt utover genomet. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

46 Genomet i mennesket Ikke så stor forskjell i antall gener som man skulle tro Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

47 Katalogisering og analyse av hvert protein i menneskekroppen.
DNA Sekvens Teknologi Proteonomics Katalogisering og analyse av hvert protein i menneskekroppen. Hvert gens nukleotid-sekvens spesifiserer en aminosyre-sekvens foldet på en spesiell måte. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

48 Skanning stråle brukt til å bygge nukleotider.
Biochip Gen Microarray (Biochip) er små plater av glass dekket med millioner av tråder av DNA. Skanning stråle brukt til å bygge nukleotider. Ser på Single Nucleotide Polymorphisms (SNP-er). Kreft Screening Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

49 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

50 Restriksjon Endonukleaser bakteriers forsvar mot virus
Oversikt Restriksjon Endonukleaser bakteriers forsvar mot virus 4-6 nt lang gjenkjenningssekvens kløyver begge trådene lager ”sticky ends” Genetisk Ingeniørkunst Eksperimenter DNA kløyving Produksjon av rekombinant DNA Kloning Screening Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

51 DNA Sekvens Teknologi Proteomics Biochip
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies


Laste ned ppt "Genteknologi Kapittel 19"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google