Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GLSM - grunnleggende lese- , skrive- og matematikkopplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GLSM - grunnleggende lese- , skrive- og matematikkopplæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 GLSM - grunnleggende lese- , skrive- og matematikkopplæring
Introduksjonsforelesning Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

2 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Hvorfor GLSM? Større fokus på grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring i allmennlærerutdanningen Samsvar med læreplanens fokus på grunnleggende ferdigheter Tverrfaglig fokus – både i matematikk og norsk skal både nye språk og metaspråk læres Skriftspråksopplæringen starter (for noen) før skolestart, og den fortsetter også etter de første årene på skolen Dessuten… Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

3 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Språk er inngangsporten til å tilegne seg informasjon og kunnskap å delta i kulturen å kommunisere med andre å kunne tenke og å kunne forstå verden å oppleve fantasiverdener/ å kunne forestille seg noe å uttrykke egen identitet å kunne uttrykke meningene sine Vi utvikler språkkompetansen vår hele livet! Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

4 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Forventninger… Første skoledag Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

5 GLSM - sentrale begreper
Semiotikk Multimodalitet Grunnleggende ferdigheter Literacy (identifisere, forstå, tolke, skape, kommunisere) Lesing og skriving – hva er det? Strategier Metoder IKT-basert undervisning Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

6 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Semiotikk Semiotikk: vitenskapen om ulike tegnsystemer skrift bilder/tegninger matematiske symboler/tegn Multimodal/sammensatt tekst lyd/musikk film Tegn- forbindelse mellom uttrykk og innhold Tegnet viser til noe annet enn seg selv Tegnet er arbitrært (tilfeldig) 5 = IIIII = kjærlighet Per = Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

7 Semiotikk – å lære tegnsystemer
Ulike typer tegn (C. S. Peirce) Ikoniske tegn: Likhet mellom tegn og representert objekt Indeksikalske tegn: Nærhet mellom tegn og representert objekt. Tegnet peker mot objektet. Symboler: Konvensjonell sammenheng mellom tegn og representert objekt (sosial overenskomst) Denotasjon (hovedbetydning, ordboksdefinisjon) og konnotasjon (bibetydninger) fem 5 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

8 Læring av skriftspråket
Det alfabetiske prinsipp - veien fra fonem til grafem og tilbake Metaspråklig bevissthet Bokstavinnlæring Førstehåndserfaring Farge, størrelse, taktilitet ”Min” bokstav Første skoledag Å lage bokstaver med kroppen Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

9 Leseutviklingsfaser og -strategier
Lesing av kontekst (pseudo-lesing) Helordslesing – visuelt minnebilde Fonologisk lesing (indirekte vei) Ortografisk lesing (direkte vei) Er det bare barn som benytter seg av kontekst- lesing og fonologisk lesing? Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

10 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Hva er lesekompetanse? Lesing som avkoding x forståelse Avkoding (teknisk side ved lesingen, gjenkjenne ord) Forståelse (refleksjon, tolkning, trekke ut mening) Kunnskapsløftet: lesing er både ferdighet og kulturell kompetanse Ferdighet jf. avkoding Kulturell kompetanse (sjangerforståelse, kontekstkunnskap, erfaringer, skjemaaktivering) I tillegg…det å være en god leser innebærer også å være kreativ og kritisk og motivert og nysgjerrig og å være villig til å prøve og feile. Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

11 Hva er skrivekompetanse?
Produksjonskompetanser kunne beherske skriveredskaper (tastatur, håndskrift) kunne utvikle ideer, kunne bearbeide tekst, kunne publisere tekst Språk- og tekstkompetanse kunne språkkoder (tegnsetting, grammatikk, betydning) kunne sjangre/skjemaer ha sosial kompetanse kunne strukturere kunne konstruere ”tekstverdener” (jf. kontekst) ha multimodal kompetanse (inkl. kunnskaper om layout) beherske metakommunikasjon Forutsetninger for utvikling være motivert, ha et formål med skrivingen ha gode holdninger til skriving ha gode læringsstrategier (f.eks prøve og feile) ha en bestemt selvoppfatning Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

12 Skriveutviklingsfaser
Skriverabling Bokstavutforsking Helordsskriving Fonologisk skriving Ortografisk skriving Objektperspektivering d b Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold


Laste ned ppt "GLSM - grunnleggende lese- , skrive- og matematikkopplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google