Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 6 (Joachim Thøgersen)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 6 (Joachim Thøgersen)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 6 (Joachim Thøgersen)
Produksjon Kapittel 6 (Joachim Thøgersen)

2 3 Hovedtemaer I dette kapittelet skal vi på gruppene vektlegge bedriftens produktfunksjon. Tidligere har vi fremstilt denne i to variable. Det skal vi også gjøre nå, men først lar vi bare en innsatsfaktor variere, slik at den andre holdes konstant. Hvorvidt begge variere kan knyttes til horisont. Vi starter med produktfunksjonen.

3 Produktfunksjon Generell form: Q = F(K, L)
Funksjonen beskriver hva som er teknisk mulig å produsere når bedriften opptrer effisient. Kontinuerlig og to ganger deriverbar:

4 Produksjon med en variabel innstasfaktor
La oss anta at kapitel legger fast på grunn av et kortsiktig perspektiv. Da vil kun L variere, og for å øke produksjonen må bedriften øke L. Se tabell 6.2 og figur 6.2.

5 Produksjon med to variable innsatsfaktorer
Som følge av egenspakene til produktfunksjonen kan denne fremstilles grafisk ved en isokvant. Isokvant: nivåkurve som viser alle kombinasjoner av innsatsfaktorer i en produksjonsprosess som gir samme produserte kvantum. Vi finner helningen på funksjonen ved å ta det totale differensialet. Merk: dQ = 0

6 Fortsettelse… Substitusjonsegenskaper:
sier noe om hvor lett det er å substituere innsatsfaktorer mot hverandre. Disse kan illustreres med isokvantens form. Jo større substitusjonsmuligheter – jo mindre vil isokvantene krumme mot origo.

7 Fortsettelse… Skalaegenskaper
Dersom man i en bedrift øker bruken av begge innsatsfaktorer med f.eks 10%, kan det gi ulike utslag på produsert kvantum i bedriften. Tilfeller: i) Produksjonen øker med 10% ii) Produksjonen øker med mindre enn 10% iii) Produksjonen øker med mer enn 10%

8 Slike ulikheter reflekterer forskjeller i skalaforholdene.
Definisjon: Skalaegenskaper sier noe om hvordan produsert kvantum endres ved proporsjonale endringer i bruken av innsatsfaktorene. Faktorstråle Konstant, avtagende og økende skalautbytte.


Laste ned ppt "Kapittel 6 (Joachim Thøgersen)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google