Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 6 (Joachim Thøgersen)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 6 (Joachim Thøgersen)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 6 (Joachim Thøgersen)
Konjunkturer Kapittel 6 (Joachim Thøgersen)

2 En kort introduksjon Konjunkturbevegelser:
Uttrykker den økonomiske aktiviteten fra år til år. Vanlig mål: BNP. Men det finnes også andre indikatorer. Det kan være nyttig å vite noe om hvordan de opptrer i forhold til BNP. To momenter: i) Motsyklisk eller medsyklisk. ii) Tidsmessig sammenheng. SE tabell 6.1

3 Økonomisk politikk Multiplikatorer
I modellen kan vi bla. analysere bruk av finanspolitikk. (Dvs. G og T). Vi setter likevektsuttrykket på endringsform. - Ekspansiv finanspolitikk (G>0) På tavla… Talleksempel på tavla.

4 Haavelmos teorem: balansert budsjettendring.
Ved å bruke finanspolitiske virkemidler kan myndighetene påvirke aktiviteten. MEN: Ekspansiv finanspolitikk kan medføre underskuddsbudsjetter. Derfor: Kan myndighetene påvirke Y ved en balansert budsjettendring??? Haavelmos teorem: JA. Bygger på lukket økonomi, uten pengemarked. Tavla…

5 Automatiske stabilisatorer
Vi har til nå snakket om aktiv stabiliseringspolitikk. Men finnes det mekanismer i økonomiens struktur som virker stabiliserende?? Arbeidsledighetstrygd. Arbeidsledig  lavere arbeidsinntekt  lavere konsum C = a(Y – T) + b

6 Trygd tolket som en økning i b.
Skatter. Økt Y (høykonjunktur)  økt konsum og ”oppsving” i økonomien. Skattene påvirkes ikke i den tradisjonelle konsumfunksjonen. Men hva med i virkeligheten?? Da vil høy inntekt føre til økte skatter pga. skattesystemet. (Prosentvis andel av Y går til skatt, progressiv skatt)

7 Vi endogeniserer skattene:
T = tY < t < 1 t: skatteparameter som kan antas konstant. La oss se på hvordan skattefunksjonen påvirker konsumfunksjonen og Keynes-modellen. På tavla…

8 Keynes-modell med åpen økonomi
Økonomien åpnes med å inkludere eksport og import. Antar for enkelhets skyld: fast valutakurs. X: Eksport (eksogen) Q: Import (Avhengig av BNP) Q = qY < q < 1, q: marginal importtilbøylighet. ∹ Importerer mer i en høykonjunktur.


Laste ned ppt "Kapittel 6 (Joachim Thøgersen)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google