Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lønnsomhetsanalyser Mål: Resultatmaksimering på lang sikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lønnsomhetsanalyser Mål: Resultatmaksimering på lang sikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lønnsomhetsanalyser Mål: Resultatmaksimering på lang sikt
Nødvendig: Kortperiodisk riktig resultatmåling Gode driftsregnskaper gir styringsinformasjon Utgangspunkt: Knapphet på ressurser Må utnyttes best mulig Krever: God økonomisk styring Forutsetning: God organisasjonsstruktur

2 Fremveksten av det divisjonaliserte foretak
Norsk industri var etter krigen karakterisert ved spesialisering og funksjonsorganisering: I 60-årene kom betydelige strukturendringer blant annet gjennom diversifisering (flere forretningsområder) og fusjoner Begrensede vekstmuligheter i de tradisjonelle virksomhetsområder Ønske om risikospredning grunnet økt konkurranse mot slutten av 50-årene

3 Divisjoner I perioden innførte mange norske virksomheter en divisjonalisert organisasjonsform: Adm.dir. Div. A Kontormøbler Div. B Panelovner Innkjøp Prod. Salg Økonomi

4 Divisjoner Hovedformål: Inndeling:
Få klart fram hvilke virksomhetsområder foretaket taper eller tjener på Entydig ansvarsplassering for økonomiske resultater Inndeling: Etter produktgrupper vanlig i industri og skipsfart Etter kundegrupper vanlig innen bank og forsikring Etter geografiske områder vanlig i flernasjonale selskaper

5 Nye krav til styring Funksjonsorganisasjonen: Divisjonsorganisasjonen:
Lønnsomhetsansvar hos adm. dir. Divisjonsorganisasjonen: Desentralisert styringsform Konsekvens: Stor overføring av beslutningsmyndighet fra adm. dir. til divisjonsledelsen

6 Ansvarsenheter En organisatorisk enhet i bedriften med myndighet til og ansvar for å gjennomføre og følge opp definerte planer og oppgaver Medfører: Desentralisert påvirkningsmuligheter på inntekter og kostnader Typer: Overskuddssenter med fullt lønnsomhetsansvar Kostnadssenter med mål om kostnadseffektivitet Servicesenter for gjennomføring av diverse program innenfor vedtatte budsjetter: krever internpriser Markedsføringssenter med ansvar for inntektssiden

7 Eksempel Servicesenter Servicesenter Kostnadssenter
Markedsføringssenter Kostnadssenter Markedsføringssenter

8 Prising av interne leveranser
Desentralisering av resultatansvar har medført at mange overskuddssentra har blitt «bedrifter i bedriften» Hvordan skal de interne leveransene prises? Internprisen vil være en inntekt for den leverende enhet og en kostnad for den som mottar leveransen Interne leveranser vil være en viktig del av det totale økonomiske systemet i foretaket

9 Internprisen Internprisen påvirker: Internprising er viktig for å
Resultatet i overskuddssenter Produktlønnsomheten Produktmiksen Produktvalg Investeringer Nedleggelsesvurderinger Internprising er viktig for å motivere selgende og kjøpende enhet til å ta resultatansvaret alvorlig få en riktig resultatmåling i begge enheter motivere selgeren til å levere internt når det gagner helheten motivere kjøpende enhet til å dekke internt når det er best for helheten unngå suboptimalisering

10 Internpris - oppgave

11 Generelle krav til internprisen
Bør reflektere kostnaden for foretaket for den aktuelle interne leveranse, og motivere til større kostnadsbevissthet gi riktig bilde av resultatområdets lønnsomhet Den må oppfattes som objektiv av både leverende avdeling og avdelingen som mottar Den må ikke lede til suboptimale beslutninger for foretaket totalt

12 Markedsbaserte internpriser
Der hvor det eksisterer et eksternt marked for overskuddssenterets varer og tjenester, bør markedspriser benyttes som internpriser Vanlig å foreta prisreduksjoner for sparte variable kostnader ved interne leveranser: Internpris=Markedspris - sparte variable kostnader ved salg internt

13 Kostnadsbaserte internpriser
Kostnadsbaserte internpriser kan baseres på: Variabel enhetskostnad Variabel enhetskostnad + dekningsbidrag Selvkost per enhet Selvkost + fortjeneste per enhet Eksempel A og B er to divisjoner i et konsern. B ønsker å kjøpe 200 enheter av et produkt X som A fremstiller. B kan velge enten å kjøpe produktet fra A eller å kjøpe eksternt. X selges for kr 130 per enhet og har VEK på kr 100. Hva bør internprisen for X bli ved full kapasitetsutnyttelse ? Hva bør internprisen for X bli ved ledig kapasitet ?

14 Regel for internprising
Den generelle kostnadsbaserte avregningspris: Internpris = Variabel enhetskostnad alternativkostnaden for bedriften totalt Alternativkostnaden er lik det maksimale bidrag til resultatet som bedriften går glipp av ved å levere internt


Laste ned ppt "Lønnsomhetsanalyser Mål: Resultatmaksimering på lang sikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google