Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inntekter, kostnader og resultat – en teoretisk modell

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inntekter, kostnader og resultat – en teoretisk modell"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inntekter, kostnader og resultat – en teoretisk modell
Læringsmål Grenseinntektsbegrepet og profittmaksimering Pris-og kvantumstilspasning ved monopol Sammenhengen mellom pris-, grenseinntekt, priselastisitet og totale inntekter i et monopolistisk marked Kvantumstilpasning under fullkommen konkurranse Prisdifferensiering Optimal tilpasning med konstant variabel enhetskostnad Markedstilpasning mm

2 Grenseinntekt og grensekostnad
Grenseinntekt (GI): Den merinntekt bedriften får ved å selge en ekstra enhet Grensekostnad (GK): den merkostnad bedriften får ved å produsere og selge en ekstra enhet Når er det normalt lønnsomt å øke kapasitetsbruken (produsere og selge en enhet til)? Svar: Når GI > GK Markedstilpasning mm

3 Differanseinntekten (DI)
Den inntektsøkning bedriften får ved å selge et visst kvantum ekstra Differanseenhetsinntekt (DEI): DI/mengdeendring Når vi snart skal tegne kurver, setter vi likhetstegn mellom DEI og GI Markedstilpasning mm

4 Vinningsoptimum En bedrift som ønsker å maksimere sin fortjenesten vil tilpasse seg den pris og produksjonsmengde hvor: grenseinntekten = grensekostnaden Markedstilpasning mm

5 Markedsformer Vi skal studere i denne sammenhengen to markedsformer:
Monopol Fullkommen konkurranse (atomistisk marked, prisfast marked) Markedstilpasning mm

6 Pris- og kvantumstilpasning ved monopol
Vinninggsoptimal mengde Antall enheter Pris Kroner DEK TEK VEK FEK DEI 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 30 25 20 15 10 5 -5 Markedstilpasning mm

7 Sammenhengen mellom pris, grenseinntekt, priselastisitet og totale inntekter i et monopolistisk marked Antall enheter TI Totale inntekter Pris e > 1 e = 1 e < 1 Markedstilpasning mm

8 Prisfast tilpasning Markedstilpasning mm Antall enheter 100 000 90 000
80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Kroner 30 25 20 15 10 5 Vinningsoptimum DEK TEK VEK FEK Kostnadsoptimum Pris/GI Markedstilpasning mm

9 Prisdifferensiering Forutsetninger:
at markedene kan holdes atskilt at bedriften må kunne fastsette pris og DI i minst et av markedene at priselastisiteten er forskjellig på de enkelte markeder Kan prisdifferensiere ut fra 4 forhold: etter bruk etter tid etter kjøpere etter geografi Markedstilpasning mm

10 Vinningsoptimal tilpasning i to markeder
Pris eksport = DEI DEI hjemme Antall enheter FEK VEK DEK hjemmemarked Kroner Hjemmemarked Eksportmarked 10 000 20 000 30 000 50 000 60 000 70 000 30 25 20 15 10 5 40 000 80 000 90 000 TEK Markedstilpasning mm

11 Vinningsoptimal tilpasning i to markeder, med lav eksportpris
DEI hjemme Antall enheter FEK VEK DEK Pris hjemmemarked Kroner Hjemmemarked Eksportmarked 10 000 20 000 30 000 50 000 60 000 70 000 30 25 20 15 10 5 40 000 80 000 90 000 TEK Pris eksport (=GI eksport) Vil det være lønnsomt å eksportere med denne lave prisen? Markedstilpasning mm

12 Optimal tilpasning med konstant variabel enhetskostnad
Pris TEK VEK=DEK DEI X kr VEK er et estimat for differanseenhetskostnaden i det relevante kapasitetsintervallet Markedstilpasning mm


Laste ned ppt "Inntekter, kostnader og resultat – en teoretisk modell"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google