Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Annen styringsinformasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Annen styringsinformasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Annen styringsinformasjon
Økonomistyring Strategier Budsjetter og handlingsplaner Oppfølging og kontroll Gjennomføring Avviksanalyser Spesialanalyser Tiltaksplaner Registrering og rapportering Driftsregnskap Driftsrapporter Annen styringsinformasjon

2 Litt om økonomistyring
Kan defineres som beslutninger som treffes med sikte på å bringe virksomheten til bestemte økonomiske mål Oppgave: Gi eksempler på økonomiske mål! For å ta riktige beslutninger må vi ha Relevant informasjon Til rett tid I passende mengder For å beherske dette må vi ha kunnskaper om Grunnleggende kostnadsteori Kalkyler og kalkyleprinsipper Ulike driftsregnskapsprinsipper Budsjettutarbeidelse og budsjettkontroll Prestasjonsrapportering Rapportering av ikke-finansielle tall Hvordan informasjonen kan brukes til planlegging, kontroll og beslutninger

3 Budsjettering og driftsregnskap
Budsjettet representerer planer, og ligger i forkant, og består av Selve utarbeidelsen av budsjettet Oppfølging av budsjettet Driftsregnskapet brukes i oppfølgingsfasen Hvordan ligger vi an i forhold til budsjett (kortperiodisk)? Avvik beregnes Tiltak fremmes

4 Budsjettering og driftsregnskap er ikke lovregulert, men
det koster mye Derfor må: Nytten > Kostnaden som oppnås gjennom god styring av resultat (inntekter og kostnader) og kapitalanskaffelse og kapitalbruk og krever god tilpasningsdyktighet med evne til å ligge i forkant av utviklingen


Laste ned ppt "Annen styringsinformasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google