Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjettstyring og driftsregnskapet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjettstyring og driftsregnskapet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjettstyring og driftsregnskapet
Forelesing kapittel 7. Budsjettstyring og driftsregnskapet IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

2 Bedriften deles inn i styringsenheter
Overskudds-senter (Profitcenter) Pålegges resultatansvar. Skaper både inntekter og kostnader. Budsjettansvarlige har frihet til å styre mot resultatmål. Ressursstyring. Produktivitetsstyring. Effektivitetsstyring IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

3 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.
Kostnads-senter Ingen salgsavdeling. Har produktivitets og kostnadskontroll. Produktivitetmål. Ressursstyring. Produktivitetsstyring. IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

4 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.
Service-senter Utøver service ovenfor andre avdelinger. Eks. innkjøp, personal eller økonomi. Styres etter budsjettrammer Ressursstyring. IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

5 Markedsførings-senter
Salg som hovedfunksjon. Styres etter salgsmål, lønnsomhet i markeder. Ressursstyring. Effektivitetsstyring IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

6 Ulike organisasjonsformer og deres økonomistyring.
Linje-stab bedriften Det er her en produksjonslinje med stabsavd. Hele bedriften fungerer som et overskudds-senter. Fire budsjettområder - ett for hver av hovedavdelingene med kostnadsbudsjettering eller salgsbudsjettering. IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

7 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.
Linje- stab bedriften IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

8 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.
Divisjonalisering I en divisjonalisert bedrift er hver divisjon et overskuddssenter. Kan både inntekter og kostnader styres i divisjonen? Det er et nødvendig krav for et overskuddssenter. IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

9 Divisjonsorganisering
IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

10 Matriseorganisasjonen
Trevarer har en budsjettansvarlig Aluminium har en budsjettansvarlig Hvert produkt har en produktansvarlig som også er er budsjettansvarlig og fungerer som et overskuddssenter. Myndighetsområdet er horisontalt i bedriften. IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

11 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.
Matriseorganisasjon Tilsett to produktansvarlige De har funksjonsansvar for både markedsføring og produksjon av hvert sitt produkt IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

12 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.
Kostnadsstyring Driftsregnskapet skal : Grunnlag for kostnadsberegning. 1. Henføring til produkt og tjenester. 2. Henføring til avdeling eller kostnadssted. Fordelingsnøkler der det er vanskelig å fordele kostnader direkte på produkter eller avdelinger. Energikostnader fordeles etter antall kvadratmeter som kostnadsbærer. IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

13 Budsjettarbeidet skal:
Ansvarliggjøre beslutningstagere for de kostnader de påfører bedriften. Prinsipp om påvirklighet. Indirekte kostnader som ikke lar seg påvirke f. eks avskrivinger bør ikke med i et budsjett på avdelingsnivå. Avdelingsledere må som gruppe være ansvarlige for at realkapitalen de bruker i felleskap påfører bedriften minst mulig kostnader. IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

14 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.
Kontoplan Skal gi regnskapsrapporter på avdelingsnivå. Gi grunnlag for å beregne verdiskaping, ressursfordeling og lønnsomhet på produkt og prosjektnivå. Skal være mulig å vurdere grad av måloppnåelse. IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

15 Kontoplan for budsjetter:
1. Følg bedriftens organisasjonsstruktur. Kostnadssentre langt ned i organisasjonen. 2. Kostnadsarter. oppsplitting 3. Produktstruktur, oversiktlighet. 4. Kostnadsformål bør identifiseres. To dimensjoner: Kostnadssted og formål IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

16 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.
Internprising Transaksjoner mellom avdelinger må prissettes for å registrere ressursforbruket. Markedsbaserte internpriser Hvis slike priser finnes er dette den beste løsning da det hindrer over eller underforbruk av en vare. Alternativkost tankegang. Reduserer konfliktnivå. IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

17 Kostnadsbaserte internpriser
Kan velge fra variable kostnader til selvkost pluss fortjeneste. Fungerer bra for motakende avdeling. Må kunne velge mottak/ ikke mottak. Avgivende avdeling får problem ved variable kostnader for profitsenter, da blir det alltid underskudd. IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.

18 Alternativ internpris
Selv kost pluss fortjeneste, gir alltid overskudd. Velg en internpris som minst dekker alle kostnader. Da taper i det minste ikke avdelingen på å selge til andre avdelinger. IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.


Laste ned ppt "Budsjettstyring og driftsregnskapet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google