Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med prosjektmodellen i Sør-Trøndelag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med prosjektmodellen i Sør-Trøndelag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med prosjektmodellen i Sør-Trøndelag

2 Muntlig eksamen i matematikk i et historisk perspektiv
Tradisjonell eksaminasjon u/forberedelse 1 time forberedelse u/hjelpemidler 1 time forberedelse m/hjelpemidler Prosjekteksamen med ekstraspørsmål Ren prosjektmodell

3 Sør-Trøndelags motivasjon
Konsekvens av LS Ensretting innen fylket Skape trygghet i eksamenssituasjonen Prøver elevens helhetlige kompetanse (R94). (LK-06: De 5 ferdighetene)

4 Ytre rammer Faglærer får beskjed 1 uke før
Sensor får beskjed 2 uker før (Oslo:1 uke) Eksamensoppgaver klare 1 uke før Elev får oppgavetekst samtidig med beskjed om muntlig – 48 timer før (Oslo: med vurderingskriterier) Alle hjelpemidler tillatt under forberedelsen

5 Oppgavene: Læreplanen er styrende (Oslo: Fagrapporten)
Skal omfatte flere mål Skal gi eleven mulighet til å knytte teori og praksis sammen Kan også teste elevens evne til å løse nye oppgaver og til å innhente informasjon til dette Må inneholde elementer av ulik vanskegrad Bør i felles ”allmenne” fag relateres til ”studieretningen” (R94)

6 Kjernen i modellen Arbeidet i forberedelsestida er elevstyrt og problembasert Eleven må vise at han/hun kan reprodusere kunnskap kan anvende kunnskapen kan reflektere over oppgaven og sin egen kunnskap

7 Selve eksaminasjonen Max 45 minutter (Forskrift: 30 min for individuell) Del 1: Presentasjon Inntil 15 minutter Ingen avbrytelser Momentliste på 1 A4-side tillatt som hjelpemiddel – skal legges igjen. Eleven skal være frigjort fra manus Del 2: Vurderingssamtale Ca 15 minutter samtale mellom elev og sensorer

8 Utfordringer – i Sør-Trøndelag
Lunken holdning blant mange matematikklærere. Argumenter: ”Matematikk egner seg ikke” ”Måler ikke fagkunnskapen” ”Skiller lite” ”Innført for å unngå stryk” ”Lett å få hjelp fra voksne eller Internet” Sjelden uttrekk på yrkesfag Lite evaluering gjennomført

9 Egne og kollegers utfordringer
Vanskelig å gi slipp på ”ekstraoppgaven” Verre å sette karakter Ikke så store avvik fra standpunktkarakter som forventet Vanskelig å lage gode oppgaver

10 Erfarte eksempler på oppgaver – gode og dårlige:
”Lineær og eksponentiell vekst i praksis” (1MX) ”Praktisk bruk av trigonometri” (1MX) ”Spill og sannsynlighet” (1MX) ”Trafikk” (3MX) ”Praktisk bruk av integrasjon” (3MX) ”Praktisk bruk av trigonometriske funksjoner” (3MX) ”Håndballbanen” ”Planlegging av en reise i Europa”


Laste ned ppt "Erfaringer med prosjektmodellen i Sør-Trøndelag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google