Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GYLDENDAL UNDERVISNING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GYLDENDAL UNDERVISNING"— Utskrift av presentasjonen:

1 GYLDENDAL UNDERVISNING
SPRÅKAFTEN Torsdag, 1. Mars 2001 MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

2 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller
Internett i tyskfaget Bruk og Ubruk MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

3 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller
Ytre ”påbud”: Læreplan for tysk L-97 Læreplan for B/C-språk Ref 94 IKT i norsk utdanning: plan for legg inn sitat fra l.pl 97 Legg inn sitat fra ref 94 Vis den frem og legg inn sitat på eget bilde Vis begrunnelser: faglig / ped / lærer og elever MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

4 Tradisjonell undervisning
LÆREVERK (tekster og oppgaver) Cd-spiller Lysark pc Stor grad av felles- oppgaver Lærer bestemmer hva, når, hvordan Lineært, strukturert, reseptivt ”Lehren” dominant MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

5 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller

6 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller
Læringsprosessen input bearbeiding intake output Langtids- hukommelse MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

7 Hvorfor IKT? Fokus på læringsprosessen
Fra ”Lehren” til ”Lernen” Elevens medansvar for egen læring Krever valgmuligheter Krever frirom for egne behov og veiledning Autentisitet i læringssituasjonen Krever ”oppgaver” ikke bare ”øvinger” Krever autentisitet i materialvalg, i interaksjon, i aktiviteter og mål Krever elevvalg og elevmedvirkning Lære for livet med fokus på ”lære å lære” Krever metakognitiv tilnærming til læringsprosessen MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

8 Hvorfor IKT? Læringsteori - (men dog???) +
Behaviourisme læring ved stimulus / respons drill & practice undervisnings-teknologi og programmert læring enveisstimulering Konstruktivisme vi konstruerer vår egen subjektive kunnskap på basis av tidligere kunnskap hypotesedanning læring ved interaksjon og samarbeid MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

9 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller
- Ubruk + Bruk Hvis det samme kan gjøres minst like bra i klasserommet Hvis rendyrket behaviourisme sniker seg inn bakveien Hvis det blir tidtrøyte Hvis arbeidet resulterer i konsumerende ”klipp og lim” Hvis det gir en merverdi til læringsarbeidet Hvis eleven blir en mer aktiv part i eget læringsarbeid Hvis arbeidssituasjonen blir mer autentisk Hvis eleven lærer å planlegge, gjennomføre, evaluere eget arbeid MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

10 Tysk – når Internett blir brukt
(Tekstbehandling - offentliggjøring, innlevering (via nett(eller ikke)) Fremlegging via presentasjonsprogram (med / uten nett) E-post / Diskusjon(sgrupper) (kommunikasjonsspråk tysk) Søk på nettet / databaser (undersøkelser i tilknytning til temaarbeid) Chat Språktrening via nett grammatikk / vokabular / uttale / tekstarbeid) Hent opplysninger fra deltakerne!!! Husk å sende rundt spørreskjemaet Husk ved Søk på nettet: den språklæringen som ligger i språkbadene her!!!!!!!!! (og ulike læringsstiler) MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

11 Tre stadier i CALL (Computer assisted language learning)
- forklar call Etter Kern & Warschauer, 2000; Warschauer, 1996: Warschauer, in press. Fått av Andreas Lund, ILS MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

12 Eks. på bruksområder på nettet
Språktrening Undersøkelser (prosjekter, temaarbeid) Kommunikasjon Verktøy Databaser Spill Simuleringer MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

13 SPRÅKTRENING PÅ NETTET
MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

14 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller
Hvorfor på nettet Fritt tilgjengelig og gratis Dynamisk Brukerorientert Øvelser og oppgaver for ”alle” områder Globale, multimediale språkkurs MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

15 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller
MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

16 Beispiele aus Mitten in Europa: Text- und Leseverständnis
Was passt zusammen? MiE 2. Kap.9: Textverständnis: Martinslegende (2) Fragen zum Text MiE 2. Kap.3: Textverständnis (2) Rekonstruktion MiE 2. Kap.17:Lesebuchgeschichte (4) MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

17 Beispiele aus Mitten in Europa: Wortschatztraining
MiE 2, K. 15: Lückentext – Wortschatz 1 (leicht) MiE 2, K. 15: Lückentext – Wortschatz 1 MiE 2, K. 5: Ausdrücke zum Übersetzen MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

18 Einige Beispiele aus Mitten in Europa: Expl. Arbeit mit der Grammatik
MiE 2 Kap. 12: der-die-das MiE 2, Kap. 2: Präpositionen + Bedeutung MiE 2, Kap. 2: Akkusativpräpositionen MiE 2, Kap. 9: Kasus 1 (S-O-IO) MiE 3, Kap. 7: Kasusübung MiE 2, Kap. 11: Verben im Präteritum MiE 3, Kap. 2: Wortstellung MiE 2, Kap. 13: Die Regenschirme 1 (Adj.) MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

19 Flere nettsteder som gir direkte språktrening
Se Siris lenkesamling: Die ”Mitten in Europa”-Seiten Der dänische Deutschlehrer Kofoed Deutschlehrer aus Schweden - Johannes Jänen Deutschlehrer Vindenes aus Kongsberg Deutschlehrer Eidsvik aus Volda Deutschlehrerinnen Storberget und Kvanes (Kristiansand) MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

20 Spørsmål om nettøvelsene
Tilpassing til det man ellers driver med? Hvilken type språk? Hvilke typer øvinger og oppgaver Type fasit Forklaringer / tilbakemeldinger Valgmuligheter MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

21 Språktrening: Samspill: elev – lærer/veileder - IKT
Egentrening på PC, lærer/med- elever som veiledere, Mange valgmuligheter, Øyeblikkelig tilbake- melding Kanskje felles introduksjon Noe felles trening (i grupper) Hvordan Beskrivelse og evaluering av egen læringsprosess Oppfølgings -plan MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

22 Bevisstgjøring av læringsprosessen
Elevens Planlegging Gjennomføring Evaluering Oppfølging Og lærerens ekspertise og veiledning Eks. på logg-ark  MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

23 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller

24 Undersøkelser på Internett
MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

25 Undersøkelser uten Internett
Læreverk (for lite!) Snail mail (flott ved brosjyreinnsamling, men ellers …?) Tyskspråklige aviser / tidsskrift (usikkert hva man får tak i, koster) Leksika, oppslagsverk på skolen (garantert utdatert!) MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

26 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller

27 Åpne, temaorienterte oppgaver
I stedet for statiske nettadresser i arbeidsboken, dynamiske nettadresser på nettsidene Uten oppgaver eller med oppgaveforslag: MiE 2, kap.2: Hameln / Max und Moritz MiE 2, kap.8: Köln und der Dom MiE 2, kap.7: Hundertwasser MiE 2, kap.5: Internet-Projekt MiE 3, kap.10: Essen und trinken MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

28 Minimumsforutsetninger for vellykkede Internett-rechercher
Nettet fungerer med maskiner samtidig Søkene er klart (!) og snevert (!) definert eller De beste nettadressene er sjekket på forhånd (lærer) Undersøkelsene / prosjektet inngår i et helhetlig undervisningsopplegg Elevene kjenner formålet med arbeidet og planlegger, gjennomfører og presenterer i forhold til målet for arbeidet MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

29 Eks på nettkommunikasjon
MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

30 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller

31 Eks på muligheter: (Interkulturell) kommunikasjon
Das Bild der anderen Odyssee Deutscher Schulweb ”Alle” Comeniusprosjektene Die Online-Zeitung für junge Leser: Rainhard Donaths sider om -Partnerschaften Schulchat Robots MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

32 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller
Chats Tilb 39 MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

33 Læringsteori og språksyn
Understøtter bruken av IKT nyere språklæringsteorier? (smlgn. utviklingen av mellomspråket, språkbevissthet, hypotesedanning, autonomi) Gir IKT mer anledning til å bruke språket kreativt eller forsterker IKT tendensen til språklig kontroll og korrekthet? Styrker IKT det interkulturelle aspektet? MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

34 Endret lærer - elevrolle
Mellom- stadium? I veldig-gamle-dager: Den ”allvitende” lærer i et ”lukket” klasserom med hovedvekt på at elevene skulle bruke språket korrekt. Elever og lærer i et åpent tyskklasserom med vektlegging på språket i bruk, innhold og interkulturelle aspekter. Sterkere grad av elevmedvirkning. Produksjon for andre mottakere enn læreren. MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

35 Det fremvoksende paradigmet: Fra SITES, s. 8, avsnitt 1.3
Hvor står vi? Sites s. 116: ”Lærerne er ikke tilstrekkelig forberedt til å bruke IKT i sin undervisning. Dette gjelder ikke bare det å kunne håndtere datamaskinen og programvaren (…). Men, selve metodikken på dette feltet er ennå i stor grad på utprøvingsstadiet: Det er i liten utstrekning etablert en didaktisk teori for hvordan IKT skal brukes i den daglige undervisningen av de enkelte fag, på en slik måte at den støtter læringen! … Hva er nytt? åpningen av skolen læringsarenaen er ikke fysisk lokalisert som nå problemstillinger viktig men vi må ikke falle i grøften og neglisjere viten og ferdigheter, men måten man tilegner seg vitenen og ferdighetene på vil måtte endres (minn om læringsprosessen!) tilgangen på informasjon Hvilken type undervisnings- og læringsarbeid? Hvilken organisering av u-og-l-arbeidet? MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

36 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller

37 Tysk (og ”resten”)– fremtiden – IKT (1)
Fellesundervisning i klasserommet (kjernestoff) Klasserom med internettoppkopling på multimedia-pc / storskjerm Elevene med egne bærbare pc Treningsstudio (lærer som veileder) Prosjekt”rom” CSCL= computer-supported collaborative learning MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

38 Tysk (og ”resten”) – fremtiden – IKT (2)
Skriving som arbeidsprosess med respons (medelever/lærer) Multimediale presentasjoner (elever/lærere) av innholdet Direkte kommunikasjon over landegrensene på tysk Målrettet trening på selvvalgte delområder Lærer: veiledende ekspert Elev: planlegger, gjennomfører, evaluerer og dokumenterer læringen (European portfolio = Språkmappe) Livslang læring WAGEN und WOLLEN MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

39 Lernen in der Wissensgesellschaft
Vor uns liegt eine offene Welt, mit großer Komplexität und neuer Freihet, damit aber auch mit größerer Verantwortung für den Einzelnen. Es geht für unsere Kinder und Enkel darum, dass sie lernen, sich in dieser komplexeren Welt zurechtfinden zu können und nicht in einer Woge ungeordneter Fakten und Ereignisse untergehen. Ehem. Bundespräsident Roman Herzog, Nov MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

40 des Abends mit Essen und
Viel Spaß für den Rest des Abends mit Essen und Liedern und – und – und – und – und - und MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller

41 Nyttige nettsteder helt generelt for oss språklærere
Læringssenteret Skolenettet Disk-gruppe Tysk!!! På skolenettet Språkåret Språkåret europeisk Language portfolio (Språkmappe) European Label of Excellence ICT4L Goethe Danmarks pedagogiske bibliotek MITTEN IN EUROPA Siri Lundin Keller


Laste ned ppt "GYLDENDAL UNDERVISNING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google