Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Webkommunikasjon og evaluering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Webkommunikasjon og evaluering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Webkommunikasjon og evaluering
Øystein Pedersen Dahlen Høgskulen i Volda

2 Kommunikasjon Målsetninger Målgrupper Budskap Virkemidler Evaluering
Fokus Dialog

3 Hvorfor lage internettsider?
Oppnå mål i informasjonsstrategien /-planen Levere relevant informasjon, til målgruppen

4 Budskap Budskapet må tilpasses målgruppen Fokusert budskapet
Tydeliggjøring av budskap gjennom tekst/innhold gjennom sideutforming Må organiseres Må være lett tilgjengelig Triggerord = søkeord

5 Sidedesign Navn på siten og siden
Tydelige linker til seksjoner og underseksjoner Lokal navigering i (under-)seksjoner ”Du er her”-indikator Søkefunksjon Kontakt

6 Førstesiden Hva er den viktigste informasjonen?
Hva ønsker vi å motivere brukerne til? Målsetningen med hjemmesiden Små elementer skal motivere til handling, opp mot overordnet formål Store fonter oppfordringer til skanning Hvem er den viktigste (og vanskeligste) målgruppen å beholde på siden?

7 Kommunikasjonsprosessen
Kartlegge omgivelsene Definere utfordringer Analysere situasjonen Sette opp målsetninger Analysere målgruppen Planlegge tiltak Gjennomføring Evaluere

8 Kommunikasjonsprosessen
Kartlegge omgivelsene Definere utfordringer Analysere situasjonen Sette opp målsetninger Analysere målgruppen Planlegge tiltak Gjennomføring Evaluere: planlegging, gjennomføring og effekter

9 Hvorfor evaluere? Reduser usikkerhet Forbedre effektiviteten
Forbedre tiltak Dialog med mottaker/målgruppen

10 Målsetninger: Presentasjon Oppmerksomhet Forståelse Akseptering
Tar til seg informasjonen Handling Beholder handlemønsteret

11 Undersøkelsesmetoder
Kvalitative undersøkelser Kvantitative undersøkelser Case-studier Eksperimenter Intervjuer Spørreundersøkelser

12 Kvalitative – kvantitative
Innholdet Tekst Fortolkning Helhetsforståelse Ikke generaliserbare Kan si noe om et fenomen Statistikk Tall Beregninger Begrenset forståelse Generaliserbare Ser på årsakssammenhenger

13 Casestudier Kvalitative
Samle mye informasjon (data) om et avgrenset fenomen (caset) Ett eller flere case Flere: kan sammenligne Kan med hell brukes på gode (og dårlige) eksempler

14 Eksperimenter Kvalitative Kontrollerer omgivelsene Utvalgt målgruppe
Utsettes for bestemt stimuli Problem 1: Unaturlig sammenheng Problem 2: Forståelse og oppfattelser er som regel sosiale Eks: Brukertester

15 Evaluering av nettsider
Om siden (navigasjon og design) Innholdet (målsetning) Forholdet til brukeren (målgruppen)

16 1. Om siden Design Navigasjon: triggerord? Råtne linker?

17 2. Innholdet Hva er målsetningen (konseptet)?
Er målsetningene klargjort? Er innholdet relevant for målsetning? Kvaliteten på innholdet Oppdatert innhold? Hvor ofte blir siden oppdatert? Mange bidragsytere? Språk

18 3. Forholdet til brukeren
Hvem bruker siden? Hvor ofte? Til hva? Hva er interessant? Hva savnes? Hva er negativt?

19 Utvikle personas Tenkt person i målgruppen Konkret målsetning Eks. 1:
Gutt på vg. skole som har lyst til å studere norsk på universitetet i Oslo Eks. 2: Kvinne ønsker å studere pedagogikk på masternivå i Volda

20 Brukertester Avhengig av kontekst, bruker, oppgave og situasjon
Du er ikke brukeren Brukerobservasjon Brukerintervju (forklaringer, fortelle om opplevelsen)

21 Tips til brukertester 5-6 personer
Hvis brukeren ikke kan finne det – det eksisterer ikke Brukeren bruker mesteparten av tiden på andres nettsteder Lag konkrete oppgaver som skal løses: Finn frem spesifikk informasjon Observere Stille spørsmål

22

23

24 Evaluere materiell Tilgjengelig Relevant Tilpasset Forstålig

25 Obligatorisk internpraksis for INF112, vår 2009
Nettanalyse Fem grupper Fem høyskoler Fem oppgaver To personer presenterer: 6. mars 2009

26 Fem høyskoler Høgskulen i Volda Høgskolen i Bergen Høgskolen i Oslo
Høgskolen på Lillehammer Høgskolen på Hedemark

27 Fem oppgaver Gruppeleder og strategier Utvikle personas
Gjennomføre brukertester Se på sidens struktur Se på innholdet

28 1. Volda 2. Bergen 3. Oslo 4. Lillehammer 5. Hedemark Strategi
Personas Brukertester Struktur Innhold

29 1. Gruppeleder og strategi
Se på kommunikasjonsstrategiene Presentere dette for resten av gruppa (lag en pp-presentasjon) Følge opp de andre gruppemedlemmene Ansvarlig for det organisatoriske Er målsetningene (konseptet) tydeliggjort på førstesiden? Presentere prosjektet

30 2. Personas Utvikle 3 personas i samarbeid med gruppeleder, i forhold til målgrupper og målsetninger Konferer med de andre 2-erne Skriv rapport om tenkte situasjoner

31 3. Brukertester Ta utgangspunkt i målsetningene
Samarbeid med de andre 3-erne Utarbeid oppgaver i forhold til din side (mulige studietilbud) Gjennomfør test på Volda vg. skule, mandag 2. mars – 3 elever på hver Presenter opplegget for hele klassen, hvem dere er og hvorfor dere er der 3 elever på hver side

32 4. Struktur Se på navigasjonsstrukturen på siden
Se på linker og triggerord Hvordan er det mulig å finne frem til vesentlige informasjonen (i forhold til målsetningene)?

33 5. Innholdet Se på innhold i forhold til målsetninger og målgrupper
Er innholdet tilrettelagt for web (se Calvert)? Motiverer innholdet brukerne til å gjøre det som er målsetningen med siden (søke på et studieprogram)?

34 Hva skal gjøres? Fordele oppgavene i hver gruppe
Lage samarbeidskontrakt Lage prosjektplan Skrive logg Lage et evalueringsdokument Lage en artikkel til nettsidene (individuelt) Presentere evalueringen (to stykker)

35 Presentasjon Konsept: Målsetning/målgrupper Førsteside Struktur
Innhold (vise til personas og brukertester)

36 1. Volda 2. Bergen 3. Oslo 4. Lillehammer 5. Hedemark Strategi
Personas Brukertester Struktur Innhold


Laste ned ppt "Webkommunikasjon og evaluering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google