Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forstå bruk og datainnsamling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forstå bruk og datainnsamling"— Utskrift av presentasjonen:

2 Forstå bruk og datainnsamling
INF 1500; introduksjon til design, bruk og interaksjon 28 august 2012

3 Oversikt – dagen i dag Kapittel 7 – datainnsamling
Presentere obligatoriske oppgaver 4 Tema for oppgavene 3 Obligatoriske oppgaver

4 Datainnsamling Photo: LuncBeat/Jo Photo: Rhyme/Birgitta Cappelen

5 Datainnsamling Hvorfor samle inn data? Hvordan samle inn data?
Hva er det som samles inn? Hva da ”data”!! Informasjon. Kunnskap. Fakta. Forståelse. Hva skal vi med de dataene som er samlet inn?

6 Overordnet plan for datainnsamling
Sette klare mål for datainnsamling Hvordan skal dataene analyseres? Relasjon med deltagerne Profesjonell og tydelig Samtykke når nødvendig Triangulering Bruke flere teknikker Pilotstudier Teste ut

7 Teknikker for datainnsamling
Intervju Observasjon Spørreskjema

8 Opptak, lagring, deling Notater, lyd, video, fotografier
Notater + fotografier Lyd + fotografier Video Tidsbruk, øyesporing, museklikk, sporinger Transkribering, bearbeiding

9 Varsomhet Etikk Hvem “eier” dataene? Samtykke
NSD – Norsk Samfunnsvitenskaplige Datatjeneste

10 Intervju Ustrukturerte Strukturerte Semistrukturerte

11 Intervju - spørsmål Lukkede Åpne Momenter:
Lange spørsmål/korte spørsmål Flere spørsmål i ”et spørsmål” Forsøk å snakke ”brukerens” språk, sjargong Ledende spørsmål

12 Gjennomføre intervjuet
Introduksjon Forklare målet for intervjuet, etiske spørsmål, frivillighet Oppvarming, komme i kontakt Lett og ledig, ikke kontroversielle spørsmål Hoveddel Presentere spørsmålene tydelig Avrunding Velge spørsmål som peker mot ”avrunding” Avslutte Takke, slå av innspiller etc.

13 Intervju i grupper – kontekst
Gruppeintervju Intervju av en person Intervju ”in situ” eller ”utenfor”

14 Øvelse Du skal jobbe med å få flere til å pusse tennene sine!
Samle inn data om aktiviteten ”tannpuss”. Spill to roller: Eva 4 år, og Allan 65 år 6 minutter

15 Spørreskjema Åpne eller lukkede spørsmål For store populasjoner
Kvalitative eller kvantitative? Papirbasert eller web basert? Utforming av spørreskjema Likert skala Semantisk skala 3, 5, 7 Ekstra viktig med pilot!!

16 Observasjon Direkte observasjon – i feltet
Grad av deltagelse Etnografi Direkte observasjon i ”laboratorium” omgivelser Indirekte observasjon Logging fra systemer Dagbøker som brukere fyller inn

17 Rammeverk for observasjon
Hvem? Personen Hvor? Stedet, omgivelsene Hva? Tingene

18 Rammeverk for observasjon
Goetz og LeCompte (1984) rammeverk for observasjon Hvem er tilstede? Hva er deres rolle? Hva skjer? Når skjer aktiviteten? Hvor er aktiviteten? Hvorfor skjer det? Hvordan er aktiviteten organisert?

19 Etnografi Lang tradisjon Grad av deltagelse
antropologi Grad av deltagelse Deltagende observasjon ”quick and dirty” - tradisjon Spesielt mye bruk for ”mobile tjenester” – hvorfor det?

20 Valg av teknikk for datainnsamling
Hva er fokuset til studiet? Deltagerne som er involverte? Resurser som er tilgjengelig?

21 Oppsummering - datainnsamling
Tre ulike teknikker: Intervju Spørreskjema Observasjon Mål, triangulering, relasjon til deltagere, pilot Kombinasjon av teknikker

22 Obligatoriske oppgaver
Tema Musikk Innlogging/utlogging Forflytning Bibliotek Oblig 1: Datainnsamling Intervju


Laste ned ppt "Forstå bruk og datainnsamling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google