Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OBSERVASJON AV AKTØRER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OBSERVASJON AV AKTØRER"— Utskrift av presentasjonen:

1 OBSERVASJON AV AKTØRER
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 8 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

2 Deltakende observasjon: Forberedelser til datainnsamlingen
Velge felt Avtale adgang Velge posisjon og synsvinkel Avklare fokus Avgjøre grad av åpenhet Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

3 Deltakende observasjon: Forberedelser til datainnsamlingen
Oppnå aksept og tillit Utvikle feltrelasjoner Veksle mellom ulike roller nærhet og avstand ulike perspektiver datainnsamling og dataanalyse Bruke ulike typer av feltnotater Avvikle feltoppholdet Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

4 Utviklingen av feltarbeidet
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

5 Forholdet mellom datainnsamling og dataanalyse
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

6 Deltakende observasjon: Typiske problemer
Forskeren kan bli helt eller delvis avvist Perspektivet kan bli ensidig Deltakelsen kan påvirke aktørene Observasjonen kan påvirke aktørene Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

7 Strukturert observasjon: Forberedelser til datainnsamlingen
Velge felt eller laboratorium Utforme observasjonsskjema velge fokus spesifisere kategorier Avgjøre grad av åpenhet Instruere observatørene Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

8 Strukturert observasjon: Gjennomføring av datainnsamlingen
Informere aktørene Finne posisjon og synsvinkel Observere de utvalgte forholdene Fylle ut observasjonsskjemaet Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

9 Strukturert observasjon: Typiske problemer
Feltobservasjon kan begrense synsvinkelen Laboratorieobservasjon kan påvirke aktørene Observasjonen kan variere mellom ulike observatører Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

10 Datainnsamling ved observasjon: Oppsummering
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder


Laste ned ppt "OBSERVASJON AV AKTØRER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google