Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Empiriske metoder Oppgaveanalyse, observasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Empiriske metoder Oppgaveanalyse, observasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Empiriske metoder Oppgaveanalyse, observasjon
Følg en potensiell brukers hverdag med videokamera Intervju, analyse av eksisterende praksis Prototyping - Brukbarhetstesting Papirprototyper, “Wizard of Oz” Vertikale og horisontale prototyper Videokamera, verbale protokoller Logging av bruk Automatisk logging

2 Metoder for å øke brukbarheten
• Brukbarhetstesting (Usability testing) • Iterativt Design (Iterative Design) • Deltagende Design (P.D.) • Socio-teknisk systemutvikling

3 Brukermedvirkning Inkludere brukere i designteamet
Frikjøpe brukere. Fulle rettigheter “Design på arbeidsplassen” Ta med utviklere dit ting skal skje Tenke sosio-teknisk: Utvikle samtidig teknologi, brukere, og organisasjoner

4

5

6 Brukbarhetstester Bruk av konkrete prototyper
Vertikal vs. Horisontal prototyp 4-5 potensielle brukere Realistisk oppgave Gi opplæring, men ikke hjelp Ta opp alt på video Systematisk metode for analyse av videomaterialet

7 Brukbarhetstesting

8 Usability Labs

9 Produkter av testen

10 Video utstyr (eksempler)

11 Brukbarhetstesting, 10 punkter
1. Introduser deg selv. 2. Beskriv hensikten med testen. 3. Fortell deltagerne at de kan avbryte når de vil. 4. Beskriv utstyret i rommet. 5. Lær bor hvordan man tenker høyt. 6. Forklar at du ikke kan tilby hjelp under testen. 7. Beskriv oppgaven og introduser produktet. 8. Spør om det er noe de lurer på; kjør testen. 9. Avslutt testen, og samle eventuelle løse tråder. 10. Bruk resultatene.

12 1. Introduser deg selv. Fortell hvem du og de andre i teamet er.
Håndhils som vanlig. Hensikt: Trygghet.

13 2. Beskriv hensikten med testen.
Fortell at ”Vi trenger hjelp for å teste ut et produkt i en tidlig fase”. Vi trenger et friskt syn på dette, slik at vi kan forbedre produktet. Vi tester produktet, og ikke deg!!! (Viktig) Det er ikke deg, og dine ferdigheter vi tester, men hvor ”brukervennlig” produktet er.

14 3. Fortell deltagerne at de kan avbryte når de vil.
Hensikt: Trygghet, tillitt, følelse av kontroll. Si at dersom de av en eller annen grunn skulle føle ubehag ved å gjøre testen, kan de avbryte testen uten at vi vil ha noen problemer med det. Full frivillighet og kontroll. Si at det ikke finnes noen skjulte motiver her. (Dette er ikke noe intrikat psykologisk eksperiment der det vi egentlig tester er noe annet)

15 4. Beskriv utstyret i rommet.
Pek på alle ”dingser” i rommet, og forklar deres rolle/ikke-rolle. Også ting som f.eks. skrivere etc. som ikke inngår i testen. Hensikt: Fokus på det testen skal handle om.

16 5. Lær bor hvordan man tenker høyt.
For å få innblikk I de indre prosessene som ligger bak brukernes handlinger er det viktig at de verbaliserer hva de tenker. Dette kan gjøres ved at de lærer å tenke høyt, eller at man tester to og to personer og oppfordrer de til å snakke sammen. Når man skal lære bort ”think aload” bør man vi dette ved selv å gjøre noe mens man tenker høyt.

17 6. Forklar at du ikke kan tilby hjelp under testen.
Fortell at du ikke kan svare på spørsmål under testen, men at du kan diskturere ting de lurte på etter testen. Be de allikevel om å si hva de lurer på undr testen, selv om de ikke kan få svar.

18 7. Beskriv oppgaven og introduser produktet.
Beskriv den oppgaven du vil deltageren(e) skal løse/utføre. Legg ved en summarisk skriftlig beskrivelse av oppgaven. Beskriv produktet. Vær forsiktig med ikke å demonstrere funksjonalitet du ønsker feedback på den intuitive forståelsen av.

19 8. Spør om det er noe de lurer på; kjør testen.
Spør om det er noe de lurer på før testen kan begynne. Kjør testen, og vær fra da av observatør. Det er viktig å ikke gripe inn i testen, men gi deltagerne mulighet til å slite litt med produktet. Ta detaljerte notater av det som skjer.

20 9. Avslutt testen, og samle eventuelle løse tråder.
Avslutt testen når alle oppgavene er utført, eller en fastsatt tid er ute (f.eks. 20 min.) Svar på de spørsmålene de hadde underveis. Diskuter ting du fant interessant i testen. Be om subjektiv vurdering, og eventuelle forslag til redesign.

21 10. Bruk resultatene Etter at alle testene er gjort:
Analyser ”sammenbruddene”. List opp de mest hyppige problemområdene. Finn årsakene til problemene. Let etter alternative design-løsninger. Husk hva som er mål og hva som er middel: Hensikten med testene er å få input til redesign. Hensikten med prototypene er å ha materiale å teste. Tester der resultatene ikke brukes er bortkastede. Prototyper som aldri blir tester er bortkastede.

22 Eksempel på videologg Tid Sammenbrudd Brukers forventning Idé til redesign

23 Noen poeng All testing er bedre enn ingen testing.
Prototyper skal lages i løpet av dager, ikke uker og måneder. Ikke kast bort tid på å diskutere design-spørsmål som kan testes. 4-5 tester pr. iterasjon er optimal bruk av ressurser. Flere enn dette koster mer enn det gir. Jobb iterativt: Design, prototyping, testing, analyse, redesign, prototyping, testing,,,,,,


Laste ned ppt "Empiriske metoder Oppgaveanalyse, observasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google