Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DUÅ – De Utrolige Årene Et forskningsbasert program

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DUÅ – De Utrolige Årene Et forskningsbasert program"— Utskrift av presentasjonen:

1 DUÅ – De Utrolige Årene Et forskningsbasert program
Utdanningsforbundet –

2 Hvem er vi? - Barnevernstjenesten - Helsestasjonen
Familiens Hus – består av: - PPT - Åpen barnehage - Barnevernstjenesten - Helsestasjonen - Enhet for psykisk helse

3 DUÅ Carolyn Webster – Stratton Utgangspunkt i sosial læringsteori
Fokuserer på kognisjon, atferd og affekt

4 DUÅ Gjennomføring støttes av Sosial- og Helsedirektoratet
Beskrevet som ønsket tiltak i strategiplan for barn og unges psykiske helse – Ringsaker kommune Forskningsbasert – Forskning fra USA – prøves ut og forskes på i Norge 4

5 5

6 Ringsaker har: Program for Dinosaurskole Foreldreprogram
Skole/barnehageprogram Alle modulene tar utgangspunkt i barn 3-8 år

7 DUÅ - Dinosaurskolen Målgruppe Arbeidsmetoder
Barna vil lære om (rollespill) Henvisning

8 DUÅ - Foreldreprogrammet
Sted: Familiens Hus i Brumunddal – 13 kurskvelder Det ordnes med middag til alle Barnevakt til søsken 6 – 8 foreldrepar: Mor og far event. annen støtteperson

9 DUÅ - Foreldreprogrammet
To gruppeledere Gruppediskusjon Videovignetter Rollespill Hjemmeoppgaver og lesing Oppringning en gang i uka

10 DUÅ

11 DUÅ-Skole/barnehageprogrammet
Målgruppe: de voksne i skole og barnehage Skole- og barnehageomfattende program Manualbasert Fokus på forebygging og håndtering av atferdsproblemer hos barn i alderen 3-8 år. Styrke og støtte de voksne rundt barnet slik at barnets sosiale/emosjonelle kompetanse økes

12 DUÅ – Skole/barnehageprogrammet
Seks workshops: Arbeidsmetoder: rollespill, videovignetter, drøftinger med utarbeidelse av individuell atferdsplaner, lekser mellom workshops - Relasjonsbygging; den pro aktive voksne Oppmerksomhet, ros og oppmuntring Belønningssystemer Å håndtere problematferd Sosiale ferdigheter, problemløsning og empati trening 12

13 13

14 DUÅ – Skole/barnehageprogrammet
DUÅ har gjennom internasjonal forskning vist at skole- og barnehageprogrammet styrker de voksnes ferdigheter i gruppeledelse, inklusive pro-aktive læringsstrategier, samt øker barnas sosiale kompetanse og reduserer atferdsproblemer Styrker samarbeidet mellom barnehage og hjem. Forskningsdokumentasjonen gjelder for barn i alderen 3-8 år. 14

15 DUÅ – Skole/barnehageprogrammet
Fokus på relasjonsbygging Den voksne øves i å anvende ros riktig og hvordan man benytter belønningssystemer planlagt og spontant for å hjelpe barna i læring. 15

16 DUÅ – Skole/barnehageprogrammet
PPT er prosessveiledere. Vi skal hjelpe de voksne gjennom en prosess, slik at de blir komfortable med programmet og føler seg trygge i gjennomføringen Vi er med i implementeringen av programmet i barnehagen og gjør avtaler etter 6 fullførte workshops 13


Laste ned ppt "DUÅ – De Utrolige Årene Et forskningsbasert program"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google