Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høreapparatformidlingen – lokalt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høreapparatformidlingen – lokalt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høreapparatformidlingen – lokalt
Fagnettverksmøte Tromsø 9. – 10. oktober 2008

2 Høreapparatformidlingen lokalt
Har det skjedd noe i Helse Nord siden forrige møte??? Hvordan er situasjonen i dag?

3 Nye krav fra Helse Nord RHF
Avtalespesialisten får gjennom avtalen om driftstilskudd fra Helse Nord RHF tillatelse fra å rekvirere høreapparater. Avtalespesialist som skal rekvirere høreapparater, skal ha egen audiograf. Audiografen skal være tilsatt som legens hjelpepersonell, jobbe i samme lokale som legen og være en tydelig del av legens praksis. Legen skal ikke henvise til audiograf som er ansatt hos produsent eller formidler av høreapparat. Avtalespesialisten plikter å gi opplæring i bruk av høreapparat, nten ved selv sørge for opplæringen eller tilknytte seg andre som kan gi slik opplæring. Det skal ikke drives formidling/tilpasning av høreapparater der brukeren selv må betale for det han/hun ellers ville ha fått dekket av det offentlige. Avtalen om å rekvirere høreapparat er midlertidig i påvente av nytt nasjonalt regelverk. Avtalen må være oppfylt innen

4 Sandnessjøen I Sandnessjøen kan du få høreapparater to steder, enten ved ØNH-avdelingen ved Helgelandssykehuset eller ved Helsesenteret. Avtalespesialist Inger-Lise Haakstad leier audiograftjeneste fra Helgelandssykehuset til sin praksis ved Helsesenteret (20 % driftshjemmel). Sykehusansatte leger og audiografer (Espen Devig Andreassen og Sylvi Sørøy).

5 Mo i Rana og Mosjøen Helgelandssykehusets avdelinger på Mo og i Mosjøen betjenes av audiografer ved Helgelandssykehuset Rana (Bård Ellingsen, Ken Mathisen). Avtalespesialist Eivind Støen, som tidligere var medisinsk ansvarlig, er innvilget permisjon. I praksis har han avsluttet sin praksis på Mo. Sykehusansatte leger fra Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ambulere til Mo, og slik stå for ønh-undersøkelsene knyttet til Mo og Mosjøen. Ambuleringen er ikke kommet i gang. I praksis skjer vel høreapparattilpasningen uten deltakelse av lege.

6 Bodø Privat høreapparattilpasning ved Hørselsspesialisten i Nordland (audiograf Tone-Lise Carlsen). Høreapparattilpasningen skjer i samarbeid med avtalespesialist Viggo Bøckmann, som er den som formelt har fullmakt til å tilpasse høreapparater – med Carlsen som hjelpepersonell. Bøckmann har dispensasjon fra å ansette egen audiograf fram til , men vil ventelig få forlenget dispensasjonen i to år til, da han skal gå av med pensjon. Fra april 2009 vil Bøckmann gå over i 50 % driftsavtale. ØNH-spesialist Ørjan Eggesvik vil fra april 2009 gå inn i 50 % driftsavtale. I følge Helse Nord er en av forutsetningene for driftshjemmelen at han ansetter egen audiograf og tilpasser høreapparater.

7 Narvik Avtalespesialist Paal Bentsen ved Torvet legesenter tilpasser høreapparater. I h.h.t. Helse Nords krav skal han ha ansatt egen audiograf, men det har vært sagt at han ville leie audiograf fra UNN Narvik. I følge Bentsens beskjed til Helse Nord skjer høreapparattilpasningen i et ”samarbeid med en audiograf som tidligere har vært ansatt ved Narvik sykehus”.

8 Lofoten/Gravdal Avtalespesialist Hans Elverland, som driver sin praksis (50 % driftshjemmel) i lokaler tilhørende Nordlandssykehuset Lofoten tilpasser høreapparater i samarbeid med audiograf ved sykehuset (Stein Ivar Andersen). Ut fra alder har Elverland dispensasjon fra krav om egen audiograf og lokaler utenfor sykehuset.

9 Myre Tre avtalespesialister, Erik Zadig, Svante Luttrup og Magnus Jannert, tilpasser høreapparater i Vesterålen øre-nese-halsklinikk. Audiograf er May-Lise Zadig. Hun er ansatt av ønh-legesenteret og ikke av de enkelte legene, en organisering Helse Nord ikke er fornøyd med.

10 Tromsø Avtalespesialistene Paul W. Hanssen med audiograf Yngve Larssen og Bjørn Steve Solem med audiograf Maria Svendby, begge tilknyttet Ishavsklinikken, tilpasser høreapparater i Tromsø og ved ambulerende virksomhet også i (?)

11 Alta Avtalespesialist Anette Schmiz ved Spesialistpoliklinikken, Alta helsesenter, tilpasser høreapparater. Audiograf er (?).


Laste ned ppt "Høreapparatformidlingen – lokalt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google