Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konklusjoner fra ”Å spørre den det gjelder”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konklusjoner fra ”Å spørre den det gjelder”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konklusjoner fra ”Å spørre den det gjelder”
På grunnlag av kvantitative og kvalitative data: Klientens vurdering av den terapeutiske alliansen og av terapiresultat oppleves av stor betydning for utfallet av terapi -> gode mål for evaluering terapeutisk relasjon

2 E T I K IDE HYPOTESE LITTERATUR METODEVALG DESIGN
GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET DATAINNSAMLING DATAANALYSE TOLKNING / DISKUSJON ANVENDELSE / PUBLIKASJON Fra: karlsen, staff et al. forskningshåndboken fra ide til publikasjon

3 EKS. PROSJEKTFORSLAG KOMPARATIV STUDIE
INTERVENSJON: TRE BUPA’S MED AMBULANT: STAVANGER, OSLO OG TROMSØ: KONTROLL: TRE BUPA’S UTEN AMBULANT ……. BEREGN STØRRELSE UTVALG (POWER ANALYSIS) TRE MÅLINGER: FØR TERAPI (T-0), ETTER TRE MÅNEDER BEHANDLING (T-1), FOLLOW-UP, NI MÅNEDER ETTER T-0. BESKRIV AT DU VIL SAMMENLIGNE TERAPEUTISK RELASJON POLIKLINIKK VERSUS AMBULANT BESKRIV ETISKE BETRAKTNINGER

4 PROSJEKTFORLØP SØK OM TILLATELSE SØK OM PENGER
UTFØR DATAINNSAMLING, BEARBEIDING, ANALYSER SKRIV(!) BRUK DET DU HAR LÆRT

5 LYKKE TIL!

6 Eksempel uventet funn: Ungdom bortforklarer mer og legger mer skylden på andre etter Aggression Replacement Training n=61 *) p<.05 (2-sided)

7 Lykke til!

8 Åsak-virkning (kausalitet): Kjennetegn
Årsaker inntreffer før sine effekter Virussmitte  forkjølelse Årsaker kan påvirke sine effekter med ulik styrkegrad Svak: Stress øker sjansen for å bli forkjølet Sterk: Vindpust mot øyet  blunking Et fenomen kan ha flere årsaker (multideterminert) Virussmitte  30 % forkjølet Virussmitte + stress  50 % forkjølet

9 Sammenheng (korrelasjon)
To forhold kan samvariere, uten at det er et kausalt forhold Eksempler: Vekt – skostørrelse Alder – inntekt Observasjon av vold – egen aggresjon Røyking – hjerteinfarkt

10 X Samvariasjon Egen aggresjon Korrelasjon Retningsproblemet
Observasjon av TV-vold  egen aggresjon Retningsproblemet Observasjon av vold  egen aggresjon Egen aggresjon  observasjon av vold Tredjevariabelproblemet Egen aggresjon Observasjon av vold X

11 Ulemper jeg har opplevd med forskning
konflikt med veileder sene kvelder litt ensomt i perioder lang vei refuserte artikkler killing my baby

12 Fordeler jeg har opplevd med forskning
tenke sjæl møte folk som og tenker sjæl jobbmuligheter finne noe som ikke andre har funnet før og som er på tvers på hva en ville forvente

13 Forskningsmetoder Eksperimentell Ikke-eksperimentell
Manipulerer variabler  kausalitet Ikke-eksperimentell Observerer variabler Beskrivende Korrelasjonell (samvariasjon mellom variabler)

14


Laste ned ppt "Konklusjoner fra ”Å spørre den det gjelder”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google