Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høring om fiskeforskrifter-laks 2008- 2012  Hva skal vi uttale oss om?  Fiskeforskrifter som gjelder elvene(frist 15 januar)‏  Fiskeforskrifter som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høring om fiskeforskrifter-laks 2008- 2012  Hva skal vi uttale oss om?  Fiskeforskrifter som gjelder elvene(frist 15 januar)‏  Fiskeforskrifter som."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høring om fiskeforskrifter-laks 2008- 2012  Hva skal vi uttale oss om?  Fiskeforskrifter som gjelder elvene(frist 15 januar)‏  Fiskeforskrifter som gjelder sjø(vi sender en uttalelse, selv om vi muligens er for sent ute)‏

2 Bakgrunn  Generelt inneholder forslagene store innstramminger i laksefisket.  Hvorfor?  Katastrofal utvikling mht smålaks i 2007  Stadig nedgang i fangstvolumet

3 Hva går forslaget ut på?  Sjø  Fortsette et begrenset næringsfiske med kilnot i fjordene med avkortet sesong  Elv  Innføre kortere sesong i de fleste elver. Her setter FM opp tre hovedalternativer:  15.06-14.09  15.07-31.08  15.07-17.08

4 Foreslått regleverk Røsåga fra FM  Fisketid: 15.07-31.08  Sesongkvote: 5 laks. Max to hunnfisk. Har du fått to hunnfisk, må du kutte ut markfiske, slik at du øker sjansene for overlevelse hos hunnfiskene du evt får og setter ut.  Ingen kvote på sjø-ørret(kan komme senere)‏

5 Høringsuttalelse fiske i Røssåga- punktvis framstilling  Røssåga er i en reetableringsfase etter rotenonbehandlingene  Laksebestanden er under press fra flere kanter:  Vannføringen er lav i sommersesongen, i snitt 30-40m2. Dette fører til gjengroing. Kommunal kloakk er fortsatt et problem.  Grunnet lav vannføring og manglende flommer har vi en situasjon med gjenslamming av vassdraget.  NVE har ikke I tilstrekkelig grad fulgt våre oppfordringer om å ivareta oppvekstområdene i sidebekkene  Effekten av rognplanting er usikker grunnet oppvekstforholdene i vassdraget  Det blir ikke utsett av smolt de to neste sesongene  Vi har hatt godt tilslag på utsatt smolt en sesong(2006) etter behandlinga, og en sesong med dårlig tilslag på utsatt smolt(2007).  Konklusjon: Vi bør utvise varsomhet med uttaket av laks i vassdraget fram mot friskmelding(2010)‏

6 Høringsuttalelse...  Forslag til sesong: 28.06-10.08(2008)-dvs i prinsippet 6 ukers sammenhengende fisketid med stans senest 10.08  Begrunnelse for forslaget:  Sørger for en varsom beskatning av laksebestanden  Ivaretar fiskekortsalget best mulig(fellesferie)‏  Ivaretar muligheten for å få stor, nygått laks  Hindrer «enkelt» oppfiske av laks på gytegrunnene i august  Stanser i realiteten fisket på den svært reduserte sjø- ørret bestanden

7 Høringsuttalelse.....  Fiskeregler  Støtter kvote på inntil 5 laks/sjø-ørret, dvs sjø-ørreten skal telles med i sesongkvoten på 5 fisk.  Ønsker ikke «sortering» på bakgrunn av kjønnsbestemmelse av fisken. En innkorting og forskyvning av sesongen ivaretar hensynet til bestanden bedre totalt sett enn regler som krever spesiell kompetanse  Grunneierne oppfordrer til stans i «fang og slipp» fram mot 2010. Dette for å hindre at produksjonsfisk dør «unødig.»

8 Høringsuttalelse laksefiske i sjøen  Fisket etter laks i sjøen bør stanses  Eierne av kilnøter kompenseres av staten  Oppsynet i fjordene for å hindre garnfiske etter laks må intensiveres En natts fangst med kilnot i Trondheimsfjorden


Laste ned ppt "Høring om fiskeforskrifter-laks 2008- 2012  Hva skal vi uttale oss om?  Fiskeforskrifter som gjelder elvene(frist 15 januar)‏  Fiskeforskrifter som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google