Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ludvigsenutvalget Fremtidens skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ludvigsenutvalget Fremtidens skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ludvigsenutvalget Fremtidens skole
Innlegg konferanse Arbeidslivsfaget 29. november 2013 Sekretariatsleder Hege Nilssen

2 Mandat Utvalget skal vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv. Delinnstilling 1. september 2014: Historisk utvikling i fagene Sammenlikning med andre land Anbefalinger knyttet til krav til fremtidig kompetanse Hovedinnstilling 15. juni 2015: Vurdere fagenes innhold ift fremtidige kompetansebehov Vurdere fagenes struktur ift fremtidig kompetansebehov Ludvigsen-utvalget

3 Sammensetning Utvalget er sammensatt av personer med bred kompetanse og erfaring: Professor Sten Ludvigsen, utvalgsleder, Oslo Styreleder Kjersti Kleven, Ullsteinvik Debattansvarlig Morgenbladet, Sigve Indregard, Oslo Skolesjef Eli Gundersen, Stavanger Rektor Tormod Korpås, Sarpsborg Lege/samfunnsdebattant Bushra Ishaq, Oslo Rektor Pia Elverhøi, Tromsø Prosjektleder Helge Øye, Gjøvik Professor Mari Rege, Stavanger Doktorgradsstipendiat Sunniva Rose, Oslo Lektor Daniel Sundberg, Växjö, Sverige Professor Jens Rasmussen, København, Danmark Ludvigsen-utvalget

4 Grunnlaget Utvalgets arbeid vil basere seg på kunnskapsgrunnlag fra:
Evalueringen av Kunnskapsløftet Internasjonale undersøkelser Nasjonale prøver Registerdata Ulike undersøkelser som er rettet mot kvalitetsforbedring, etc Empirisk baserte vurderinger av trender Annen relevant forskning Ludvigsen-utvalget

5 Kunnskapsløftet Læringsresultater Bedring - optimisme Strukturtrekk
Stabilitet (frafall, gjennomstrømming, valg av studier) Sosial ulikhet – stabilt, men små tegn til endring Styring og innhold Kommuner og skoler i ulikt tempo – ulik endringskapasitet og kompetanse Kompetansemål - lærerkompetanse Ludvigsen-utvalget

6 Læreplaner og innhold Analyse av grunnleggende ferdigheter
I studier av klasserom: Forekomst av grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier er for tilfeldig, svak dybdeorientering Læreres planlegging Det er få funn på planlegging for en systematisk progresjon i elevenes tilegnelse av grunnleggende ferdigheter – over tid – på tvers av fag Vurderingspraksis Vurderingspraksis er endret etter Kunnskapsløftet Forutsetter kollektiv normering Ludvigsen-utvalget

7 NOU - Fremtidens skole Dybde og bredde Progresjon i og mellom fag
Grunnleggende ferdigheter 21. Century skills Arbeids- og samfunnsliv Ludvigsen-utvalget

8 21. Century skills Fremtidens kompetansekrav
Møte behov i framtidig samfunns- og arbeidsliv Sikre at den enkelte får utnyttet sine ferdigheter Eksempler på kompetanse/ferdigheter som andre prosjekter har vurdert som viktige for en fremtiden Kreativitet Kritisk tenkning Verdier Holdninger Å lære å lære Kommunikasjon Samarbeid Tverrfaglighet Teknologi Læringsstrategier Hvilken betydning får dette for skolens innhold? Ludvigsen-utvalget

9 Kontakt med eksterne Utvalgets kontakt med eksterne parter:
Utvalget har åpenhet om sitt arbeid Dialogmøter der en eller flere organisasjoner (NHO, LO, Utdanningsforbundet mv) samles Forberedte møter om avgrensede problemstillinger Skriftlige innspill fra organisasjonene Dialogmøter etter samme lest som ovenfor med andre parter som faglige råd, nasjonale sentra, forskere mv Utvalget etablerer en blogg der utvalgets arbeid og relevante problemstillinger presenteres Ludvigsen-utvalget


Laste ned ppt "Ludvigsenutvalget Fremtidens skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google