Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon
Derivasjon Integrasjon r v a

2 Kap 04, 05 Newtons lover

3 Kap 06 Arbeid – Kinetisk Energi
Def av arbeid W ved å flytte et objekt med en konstant kraft F en rettlinjet strekning s når F og s peker samme vei Def av arbeid W ved å flytte et objekt med en konstant kraft F en rettlinjet strekning s Def av arbeid W ved å flytte et objekt med en varierende kraft F fra punktet P1 til punktet P2 langs en kurve l Endring av kinetisk energi K = Det arbeidet som må utføres på et objekt med masse m for å endre objektets hastighet fra v1 til v2 Arbeid – Energi teorem

4 Kap 06 Arbeid – Kinetisk Energi
Arbeid W ved strekk av en elastisk fjær Gjennomsnitts-effekt Pa Energi (arbeid) pr tidsenhet Måle-enhet Watt W = J/s Momentan-effekt P Energi (arbeid) pr tidsenhet Måle-enhet Watt W = J/s

5 Kap 07 Potensiell energi og energi-bevaring
Arbeid utført i tyngdefeltet ved å løfte en strekning y med en konstant kraft F = mg (gir ingen fartsendring) Dette arbeidet er uavhengig av veien Arbeid som tyngden utfører ved et fall fra y1 til y2 Definisjon av gravitasjons-potensiell energi Ugrav

6 Kap 07 Potensiell energi og energi-bevaring
Sammenheng mellom arbeid Wgrav utført av tyngden og endring i gravitasjons-potensiell energi Ugrav Bevaring av mekanisk energi (kinetisk energi + potensiell energi) i tyngdefeltet Hvis i tillegg rotasjon, må tilføyes rotasjons-energi (se kap 10) Bevaring av mekanisk energi (kinetisk energi + potensiell energi) for en elastisk fjær Ikke bevaring av mekanisk energi (kinetisk energi + potensiell energi) Total energi-bevaring Kraft og potensiell energi

7 Kap 08 Moment (bevegelsesmengde) – Impuls
Newtons 2.lov Hvis massen m endrer seg Impuls Bevaring av moment Kollisjoner (bevaring av moment) Ingen ytre krefter virker på system bestående av m1 og m2 Totalt moment før kollisjon = Totalt moment etter kollisjon Elastisk kollisjon: Da gjelder i tillegg bevaring av mekanisk energi (her kinetisk energi) Fullstendig uelastisk: Henger sammen etter kollisjonen Hvis endring (energitap, dvs ikke-elastisk) Etter (2) – Før (1) Masse-senter Newtons 2.lov for et utstrakt legeme

8 Kap 09 Rotasjon Benevning Analogi mellom hastighet / akselerasjon og vinkelhastighet / vinkelakselerasjon

9 Kap 09 Rotasjon

10 Kap 09 Rotasjon Vinkelhastighet og vinkelakselerasjon som vektor Vinkelhastighet alltid normal på rotasjonsplanet Hastighet alltid tangentiell til banen Tangentiell-akselerasjon alltid tangentiell til banen. Radiell-akselerasjon alltid rettet inn mot sentrum.

11 Kap 09 Rotasjon Benevning

12 Kap 09 Rotasjon Treghets-moment for noen spesielle legemer med akse gjennom sentrum

13 Kap 10 Rotasjonsdynamikk
Kraftmoment / Angulært moment

14 Kap 10 Rotasjonsdynamikk
Kraftmoment

15 Kap 10 Rotasjonsdynamikk
Sammenheng mellom kraftmoment og vinkel-akselerasjon 1 2 3

16 Kap 10 Rotasjonsdynamikk

17 Kap 10 Rotasjonsdynamikk

18 Kap 11 Likevekt og elastisitet
Betingelse for likevekt

19 Kap 11 Likevekt og elastisitet
Hookes lov: Den ytre kraften (Stress) på et system er proporsjonal med deformasjonen (Strain) av systemet. Proporsjonalitets-konstanten kalles elastisitetsmodulen. Strekk-stress og strekk-strain: Elastisitetsmodulen kalles for Youngs modulus. Bulk-stress og bulk-strain: Elastisitetsmodulen kalles for Bulke modulus. Share-stress og share-strain: Elastisitetsmodulen kalles for Share modulus.

20 Kap 12 Fluid mekanikk

21 Kap 12 Fluid mekanikk

22 Kap 12 Fluid mekanikk

23 Kap 13 Gravitasjon

24 Kap 13 Gravitasjon - Satelitt

25 Kap 13 Gravitasjon - Sort hull

26 Kap 14 Periodisk bevegelse

27 Kap 14 Periodisk bevegelse

28 Kap 15 Mekaniske bølger

29 Kap 15 Mekaniske bølger

30 Kap 15 Mekaniske bølger

31 Kap 15 Mekaniske bølger

32 Kap 16 Lyd

33 Kap 21 Elektrisk ladning og elektrisk felt
Elektrisk kraft mellom punktformede / kuleformede ladninger + -

34 Kap 22 Gauss lov

35 Kap 23 Elektrisk potensial

36 Kap 24 Kondensator (Kapasitans)

37 Kap 25 Strøm

38 Kap 26 Elektrisk krets i er den deriverte av q
Tiden det tar for strømmen å synke til 1/e –del av sin opprinnelige verdi.

39 Kap 27 Magnetisk kraft x x x x x x x x x x x x x x x x x x

40 Kap 28 Magnetisk feltkilde

41 Kap 28 Magnetisk feltkilde (forts.)
x x . a x a x x

42 Kap 29 Induksjon

43 Kap 30 Induktans

44 Kap 30 Induktans (forts.)

45 Kap 30 Induktans (forts.)

46 Kap 30 Induktans (forts.)

47 Kap 30 Induktans (forts.)

48 Kap 30 Induktans (forts.) 1 2

49 Kap 31 Vekselstrøm

50 Kap 31 Vekselstrøm 1 2

51 Kap 32 Elektromagnetiske bølger

52 Kap 40 Kvantefysikk

53 Kap 42 Halvlederfysikk


Laste ned ppt "Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google