Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Wiens forskyvningslov og Stefan-Boltzmanns lov

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Wiens forskyvningslov og Stefan-Boltzmanns lov"— Utskrift av presentasjonen:

1 Wiens forskyvningslov og Stefan-Boltzmanns lov
Forutsetning for mye av det vi vet om stjernene.

2 Strålingslovene: Planckkurven til en stjerne er en grafisk framstilling av stjernens utstrålingstetthet for forskjellige bølgelengdeintervaller. Planckkurver gjelder for svarte gjenstander. En stjerne stråler tilnærmet som en svart gjenstand. Wiens forskyvningslov og Stefan-Boltzmannslov gjelder for svarte gjenstander. Bølgelengden for energimaksimum i termisk stråling er omvendt proporsjonal med temperaturen i gjenstanden som stråler,   λtopp T = a der konstanten a har verdien a = 2,90·10-3 Km, og temperaturen er absolutt temperatur. Wiens forskyvningslov forteller oss at stjerner med ulik overflatetemperatur vil ha forskjellig farge.

3 Wiens forskyvningslov
Et legeme vil ha maksimal utstråling ved kortere og kortere bølgelengde ettersom temperaturen øker. Ved å bestemme denne kan vi bestemme temperaturen på legemet.

4 Bruk Wiens forskyvningslov til å finne dominerende bølgelengde

5 Bruk Wiens forskyvningslov til å finne temperatur ut fra dominerende bølgelengde

6

7

8 Stefan-Boltzmanns lov
Utstrålingstettheten fra en svart gjenstand er proporsjonal med fjerde potens av temperaturen på overflaten av gjenstanden, U= σT4 der konstanten σ har verdien σ = 5,67-8 W/m2K4 Stefan-Boltzmanns lov forteller oss at stjerner med høy overflatetemperatur sender ut mer energi per flate og tid. Resultatet blir at slike stjerner får en kortere levetid.

9 Stefan-Boltzmans Lov Utstrålingstettheten M ( total energiutstråling pr m2 ) for et legeme med temperaturen T ( i Kelvin ) er gitt ved : 500°C = 773K 1000°C = 1273K 1500°C = 1773K

10 Innstråling / utstråling på jorden
tsnitt = 25°C Utstrålingstetthet ved 25°C ( 293K) Solkonstanten Effekt innstrålt til jorda fra sola Total utstråling L fra jorda om gjennomsnittstemp er 25°C ( 293K)

11

12


Laste ned ppt "Wiens forskyvningslov og Stefan-Boltzmanns lov"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google