Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den sterke kjernekraften virker mellom nabonukleonene ERGO Fysikk 1 Callin mfl s. 217 og Den sterke kjernekraften virker mellom nabonukleonene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den sterke kjernekraften virker mellom nabonukleonene ERGO Fysikk 1 Callin mfl s. 217 og Den sterke kjernekraften virker mellom nabonukleonene."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4

5 Den sterke kjernekraften virker mellom nabonukleonene
ERGO Fysikk 1 Callin mfl s. 217 og 221 7-4 Den sterke kjernekraften virker mellom nabonukleonene Og holder dem sammen. (Men husk den virker bare over 10-15m) Den elektriske frastøtingskraften mellom protonene virker mellom alle protoner. Dvs frastøtingskraften på et proton øker når antall protoner i kjernene øker. Når det er flere nøytroner i kjernen vil avstanden mellom protonene øke og frastøtingskreftene minker. Derfor må det være større andel nøytroner i store atomkjerner. 7-5

6

7 Bevaringslover Vi har tre bevaringslover for kjernereaksjoner: 1) Ladningen er bevart i alle kjernereaksjoner. Det betyr at summen av positiv og negativ ladning før reaksjonen er lik summen av positiv og negativ ladning etter reaksjonen. 2) Nukleontallet er bevart i alle kjernereaksjoner. Det betyr at antall protoner og nøytroner til sammen er det samme før og etter reaksjoner. Hvis det for eksempel har blitt flere protoner, må det ha blitt færre nøytroner. 3) Totalenergien er bevart i alle kjernereaksjoner. Totalenergien er summen av masseenergi, kinetisk energi og strålingsenergi:      Masseenergien er gitt ved:      der c er lysfarten i vakuum.

8

9 Legg merke til at når kjernereaksjonen avgir:
ERGO Fysikk 1 Callin mfl s. 222 Legg merke til at når kjernereaksjonen avgir: α – stråling Minker både protontall og nøytrontall med 2. β – stråling Øker protontallet (ladningstall) med 1 og nøytrontall minker med 1. En del av overskuddsenergien i reaksjonene avgis i form av γ-stråling

10 energien frigis. En kan se det som om nukleonene faller dypere ned i
ERGO Fysikk 1 Callin mfl s. 222 og 223 Bindingsenergien tilsvarer hvor mye energi som må til for å bryte bindingene. Når bindingsenergien i kjernene øker ved fisjon / fusjon vil den resterende energien frigis. En kan se det som om nukleonene faller dypere ned i energibrønnen til venstre. Avstanden opp til E=0 er tilsvarer bindingsenergien. Vi ser at jern og nikkel har kjernene med mest stabile kjerner.

11 ERGO Fysikk 1 Callin mfl s. 230 En ser til høyre oversikt over bindingsenergi pr nukleon. Denne viser at jern og Nikkel er de mest stabile nukleonene Til venstre ser vi gjennomsnittlig masse pr nukleon, og vi ser at en ved både fusjon og fisjon får et massetap

12 Fusjons Reaksjoner i sola
Sjekk at bevaring av nukleontall og ladningstall er oppfylt i reaksjonene

13 Beregning massesvinn og Reaksjonsenergi

14 Fisjon Prøv å styre et kjernekraftverk

15 ERGO Fysikk 1 Callin mfl s. 229 7-12

16 Fusjon Termonukleær prosess, reaksjon mellom atomkjerner, utløst ved den energien kjernene har på grunn av sin termiske bevegelse og holdt ved like fordi det i reaksjonene frigjøres så mye energi at den høye temperaturen opprettholdes. Ukontrollert foregår prosessen i hydrogenbomben, i Solen og de fleste andre stjernene. Kald fusjon - løsning på energikrisen - løsning på global oppvarming ? Nøytronbomben Hydrogenbombe hvor nøytronene fra 2H + 3H reaksjonen bare i liten grad inngår i kjedereaksjonen. De forsvinner isteden ut av bomben med stor hastighet. Som følge av dette blir varme- og sprengvirkningen i senteret for eksplosjonen redusert, mens skadevirkningene i omgivelsene på grunn av nøytronstråling blir større. Hydrogenbombe, også kalt fusjonsbombe, termonukleær bombe eller H-bombe, kjernefysisk bombe hvor energien utvikles ved at hydrogenkjerner reagerer med hverandre og danner tyngre kjerner.


Laste ned ppt "Den sterke kjernekraften virker mellom nabonukleonene ERGO Fysikk 1 Callin mfl s. 217 og Den sterke kjernekraften virker mellom nabonukleonene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google