Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovative anskaffelser som drivkraft til næringsutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovative anskaffelser som drivkraft til næringsutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovative anskaffelser som drivkraft til næringsutvikling
Tore André Sines , dialogkonferanse Bergen Vann KF

2 Pilotprosjekt – HIAS/Norsk Vann: Bedre utnyttelse av biogass

3 69 % 28 % Hvordan treffe i markedet Finne behovet i markedet
Spontane ideer 28 % Når det offentlige arrangerer en dialogkonferanse og fokuserer på behov – betyr det større treffsikkerhet for dere som leverandører. Dere kan nå på et tidlig stadiet sjekke om dere allerede har løsningen som etterspørres eller om dagens løsning må forbedres – eller om dere må tenke nytt. Kilde: Jacob Goldenberg, Donald Lehmann, og David Mazursky, Marketing Science Institute. MSI working rReport no , innovation projects

4 Pådriver og fasilitator av innovative offentlige anskaffelsesprosesser
Leverandørutvikling er et samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelses prosesser som utfordrer og utvikler leverandørmarkedet.

5 Nasjonal dugnad – nasjonale partnere
Programansvarlige NHO KS Ledende påvirkere Nærings- og fiskeridepartementet Framtidens byer Innovasjon Norge Helse- og omsorgsdepartementet Forskningsrådet Kommunal- og moderniserings- departementet Direktoratet for IKT og forvaltning Helsedirektoratet Ledende statlige virksomheter Statsbygg Statens Vegvesen Avinor Forsvarsbygg Helse Sør-Øst NAV Jernbaneverket Tore presenterer på ett minutt Kommunal sektor Oslo kommune Stavanger kommune Bergen kommune

6 Programmets formål (programperiode 2010 – 2014)
Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Øke kunnskapen Øke gjennomføringen Programmets rolle (innsatsområder) Pilotprosjekter / fasilitator Metodisk tilnærming / workshop Ledelsesforankring Regionalt arbeid

7 1 2 3 Tre faser Vurdere behov, planlegge og organisere
Dialog med markedet 3 Gjennomføring og evaluering

8 Jeg er full av lovord om kommunens måte å skaffe seg oversikt og innsikt om leverandørene i prosjektet. Spesielt når det etterspørres innovative løsninger er det viktig å ha kunnskap om hva markedet er i stand til å levere, og hva som er status i markedet. Jeg mener kommunen nå har skaffet seg et godt grunnlag for å utarbeide en kravspesifikasjon i den kommende konkurransen. Roger Sletta salgssjef i Hospital IT – dialogkonferanser om smarthusteknologi i Omsorg+

9 Vær åpne for samarbeid med andre leverandører, se dere rundt, ikke vær for selvopptatte.
John Einar Flasnes tekniker i Relacom

10 Hovedfunn (erfaringer fra arbeidet pr. januar 2014)
Innkjøpere i stat og kommune melder om gevinster i form av bedre løsninger og økt konkurranse. De ønsker seg mer kompetanse og bistand Leverandørene mener dialogaktivitetene er nyttige og blir motivert til å innovere og utvikle sin konkurransekraft ytterligere Kilder: Agenda Kaupang A/S - 0-punkt undersøkelse 2010, PWC Sourcing Surwey 2011, Analyse & Strategi AS –Midtveisevaluering 2012, Agenda Kaupang A/S – Statusundersøkelsen 2013, Analyse & Strategi A/S - Pilotevalueringer , PWC Sourcing Surwey Leverandøroppfølging og samarbeid 2013, Analyse&Strategi A/S – Vurdering av samfunnseffekter 2013. Punkt 1: Myndigheter: NHD, KRD og HOD har satt dette på agendaen gjennom ulike strategier fra departementene, eks: 2013 Departementene: Strategi for økt innovasjonseffekt 2013 KRD: Regjeringa sin strategi for innovasjon i kommunesektoren Stat og kommune: Difi gjennom anskaffelseskonferansen, metodeutvikling i samarbeid med programmet og lansering av metoden gjennom Innovasjon steg for steg på KSI gjennom kurs. Virkemiddelapparatet: Tilpassende egne programmer Organisasjoner og næringsliv: NHO og KS gjennom publikasjoner, konferanser, bransjeforeninger mobiliserer og deltar på dialogkonferanser. InnoMed, Medtech, Oreec etc. Punkt 2: Offentlige virksomheter har gjennom å kjøre innovative anskaffelser gjennomgått organisatoriske innovasjoner. Eks.: fra NAV som har gjennomført 2 pilotprosjekter og flere interne workshop i smartere innkjøp, har nå organisert opp et anskaffelsesteam som består av personer med kompetanse på brukerbehov og bruker mer ressurser på behovsavklaringsfasen. Når offentlige virksomheter viser vilje til å forberede seg og være med på noe nytt, styrker dette virksomhetens omdømme. Dialogen med leverandørene styrker virksomhetens mulighet til å få bedre produkter og løsninger som er tilpasset virksomhetens behov. Punkt 3: Innkjøpsmetoden åpner opp for innovasjon, når leverandøren har kunnskap om hvilke behov innkjøper har, vil leverandøren kunne forbedre eksisterende produkter/løsninger for å møte behovet. Når innkjøper fokuserer på behov og ikke detaljerte løsninger, åpner man opp for et større marked av tilbydere, det betyr at leverandører får tilgang til nye markeder med eksisterende produkter. En funksjonell kravspesifikasjon er mer krevende, flere leverandører få finne samarbeidspartnere for å kunne levere bredere og mer optimale løsninger.

11 MER INFORMASJON


Laste ned ppt "Innovative anskaffelser som drivkraft til næringsutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google