Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ERFARINGER FRA BEHOVSDREVNE INSTITUSJONELLE PARTNERSKAP Mari Sundli Tveit.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ERFARINGER FRA BEHOVSDREVNE INSTITUSJONELLE PARTNERSKAP Mari Sundli Tveit."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ERFARINGER FRA BEHOVSDREVNE INSTITUSJONELLE PARTNERSKAP Mari Sundli Tveit

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 3 INTERNASJONALT SAMARBEID VED UMB  Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har flere tiårs erfaring internasjonalt institusjonelt samarbeid bl.a. med:  Sokoine University of Agriculture, Tanzania (1974)  Hawassa University, Ethiopia (1989)  Mekelle University, Ethiopia ( 1994)  Bunda College of Agriculture, University of Malawi (1997)  Tribhuvan University, Nepal (1999)

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no INTERNASJONALT SAMARBEID VED UMB  2012: UMB har formelle samarbeidsavtaler med mer enn 140 universiteter i hele verden.  UMB er det mest internasjonaliserte universitetet i Norge målt i andel internasjonale studenter (16% i 2010)  Studenter fra mer enn 90 land. 1/3 Europa, 1/3 Afrika og 1/4 fra Asia  Halvparten av PhD-studentene fra andre land enn Norge DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 4

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no BEHOVSDREVNE INSTITUSJONELLE PARTNERSKAP  Institusjonelt samarbeid med partnere i Sør har alltid vært behovsdrevet, helt fra starten  Basert på behov i Sør, NLH/UMB (Noragric) identifisert mulige bidrag -styrke vitenskapelig personale -utvikling av studieprogram -forskningssamarbeid, prosjektfinansiering -bidrag til å utvikle infrastruktur, laboratorier og forskningsfasiliteter DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 5

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no BEHOVSDREVNE INSTITUSJONELLE PARTNERSKAP  For NLH var landbruksekspertise basis for samarbeidet.  Landbrukstemaet i konteksten fattigdomsbekjempelse, matsikkerhet og landrettigheter var svært relevant for landene i Sør.  Bistandsmidler fra NORAD gitt til landene, som i sin tur søkte samarbeidsmuligheter knyttet til landbruk med NLH  Basert på behovene i det aktuelle landet identifiserte begge parter hvordan NLH kunne bidra disse behovene - med våre egne forskningsinteresser og kunnskap som basis.  Samarbeidet var forskningsbasert og måtte være relevant for begge parter – win-win DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 6

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Sokoine University of Agriculture, Tanzania  Kursutvikling basert på behov ved SUA  Første kurs fokusert på fôrkonservering og fôrkvalitet  NLH bidro med teknisk assistanse, kurs og programutvikling  UMBs forskere ønsket å utføre vitenskapelig arbeid i tropisk og utviklingskontekst – avhengig av samarbeid med høyt kvalifiserte forskere i Sør  SUA og UMB gjensidig nytte av samarbeid  UMB er fortsatt SUAs viktigste partneruniversitet i Europa DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 7

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Sokoine University of Agriculture, Tanzania  1973: Cooperation started with a BSc programme in forestry  1996: Broad cooperation agreement at university level  2000-2005: Food Security and Household Income for Small- holder Farmers in Tanzania (TARPII-SUA)  2005-2009: Programme for Agricultural and Natural Resources Transformation for Improved Livelihoods (PANTIL)  2010-2014: Enhancing Pro-poor Innovations in Natural Resources and Agricultural Value-chains (EPINAV)  2010-2014: Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation (CCIAM)  Two-month field course offered for Noragric’s Master students in third semester of studies. DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 8

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Bunda College of Agriculture, University of Malawi  NLH/Noragric involvert i utviklingen av Bunda College, inkludert biblioteket, med utgangspunkt i deres behov.  Midler fra Norad direkte og/eller gjennom den norske ambassaden  Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen var landbruksorientert og ambassaden bisto med identifisering av relevante tema for Malawi.  Under samarbeidet utformet UMB/Noragric prosjektene og hadde ofte en konsulentrolle. DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 9

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Selected research and academic development activities Noragric/Bunda College  Staff training, including Library.  Competence and capacity for agricultural development in Malawi.  Poverty Reduction Strategies and Relevant Participatory Learning Processes in agricultural higher education.  Building capacity of Malawians in terms of training at the PhD level, but also in imparting skills in developing strategies for national programmes geared to solving national problems. DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 10

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Ethiopia: Hawassa University and Mekelle University  Behovsdrevet institusjonelt samarbeid fra starten, basert på nasjonal policy og strategi – akademisk partnerskap  Mål: Improving livelihoods.  Fornyet prosjektperiode: 2010-2015. Finansiert av Den kgl norske ambassade/Utenriksdepartementet.  Tema under samarbeid:  Crop science  Environmental rehabilitation and ecology  Soil and water sciences including irrigation  Veterinary sciences DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN  Animal science  Limnology and fisheries  Biodiversity and genetic resources  Social sciences  Food safety

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no POSITIVE ERFARINGER Fra NORAGRIC annual report: The partnership between SUA and UMB gives mutual benefits, and based on these benefits both partners hope that the collaboration will continue to prosper in the future. • DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 12 Strategic Action Plan for Internationalization 2011-2014


Laste ned ppt "ERFARINGER FRA BEHOVSDREVNE INSTITUSJONELLE PARTNERSKAP Mari Sundli Tveit."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google