Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En nasjonal kompetansetjeneste •Etablert 2000 •5,2 fast ansatte •Forskning •Utvikling •Kompetansespredning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En nasjonal kompetansetjeneste •Etablert 2000 •5,2 fast ansatte •Forskning •Utvikling •Kompetansespredning."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 En nasjonal kompetansetjeneste •Etablert 2000 •5,2 fast ansatte •Forskning •Utvikling •Kompetansespredning

3 Prosjekter •I øyeblikket –UMM-ansatte –Stipendiat –To ”oppfølgingsavtaler” •Et utsnitt blant prosjektene: –Familieprosjektet –Ungdom i fokus –Familienettet.no –Starthjelp – familie og mestring –SMIL – styrket mestring i livet

4 Kartlegging av gruppebaserte tilbud for ungdom og unge voksne med langvarige helseutfordringer Bakgrunn Myndighetene oppfordrer helsetjenesten om å prioritere et nasjonalt løft for pasientopplæring for ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer, med særlig vekt på gruppebasert undervisning. Helsedirektoratet (2009) Handlingsplan for habilitering av barn og unge. IS-1692

5 Hvem ble spurt - og svarte? •750 aktuelle informanter •400 elektroniske skjema •221 svar •”Frafallet” er stort sett kommunene

6 Tabell 5. Fordeling av respondenter innen hver respondentgruppe som har deltatt i kartleggingen 221 av 404 instanser deltok i spørreundersøkelsen Respondentgruppe Antall respondenterProsent Lærings- og mestringssenter 3214,5 % Brukerorganisasjon 3716,7 % Habiliteringstjeneste 219,5 % Rehabiliteringsinstitusjon 3214,5 % Kommunal enhet 8237,1 % Annet 177,7 % Samlet 221100 %

7 Hovedfunn • 46% (99 av 221) av respondentene opplever en etterspørsel etter tilbud som de ikke har kapasitet til å tilby • 51% (113 av 221) har ikke tilbud til målgruppen. -Hyppigste årsak oppgis å være manglende etterspørsel fra unge selv (46%) - Få henvisninger fra fagpersoner (39%)

8 Hvem har tilbud? 105 av 221 (48%) har tilbud til målgruppen - Habiliteringstjenesten (67% 14 av 21) og - Brukerorganisasjonene (65% 24 av 37) oppgir oftest å ha tilbud til målgruppen - Kommunale enheter (35% 30 av 82) oppgir relativt sett å ha færrest tilbud til målgruppen

9 Hva kjennetegner de eksisterende gruppetilbudene? - Diagnoserettet - I liten grad fokus på å lette overgangen mellom barne- og voksneorientert helsetjeneste - Ulike aktører samarbeider og ulike faggrupper bidrar i tilbudet - Faste tilbud - Spredning i alder over 26 år - Varierte pedagogisk grep - Mestringsorienterte tema

10 Tabell 11. Er deres tilbud utviklet gjennom et likestilt samarbeid mellom brukere og fagpersoner i tråd med lærings- og mestringssentrenes (LMS) spesifikk arbeidsmåte? Respondentgruppe Antall respondenter med tilbud Antall «JA»Andel «JA» Lærings- og mestringssenter 151280 % Rehabiliteringsinstitusjon 16850 % Habiliteringstjeneste 14857 % Kommunal enhet 30310 % Brukerorganisasjon 2428 % Annet 6117 % Samlet1053432 %

11 Bidra til likeverdige helsetjenester for ungdom og unge voksne - Styrke medvirkning fra ungdom og unge voksne - Styrke fagfolks kompetanse - Etablere samarbeidsavtaler som styrker tjenestetilbudet - Fokus på å lette overgangen til voksenlivet - Tilbud ”på tvers” av diagnoser og med smalere alderspenn

12 Ungdom Om ikke diagnosen min forandrer seg, så gjør jo livet det, ikke sant?


Laste ned ppt "En nasjonal kompetansetjeneste •Etablert 2000 •5,2 fast ansatte •Forskning •Utvikling •Kompetansespredning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google