Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentert av Jan Fikke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentert av Jan Fikke"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentert av Jan Fikke
LederAkademiet Presentert av Jan Fikke

2 LederAkademiet. Visjon: Arbeide for menneskelig vekst, individuelt og i grupper. Verdier: Samarbeid, likeverd, personlig vekst, modig og nyskapende. Løfter: Arbeide i samarbeid på en ærlig, likeverdig og effektiv måte. Markedsposisjon: Samarbeid gir vekst. LederAkademiet arbeider for å øke disse verdiene, slik at vi i fellesskap skaper en bedre ledergruppe og resultater for alle. LederAkademiet

3 Dokumentasjon for vårt arbeid:
Humankapitalen i nordiske bedrifter er 15 – 20% utnyttet. 80 – 85% av alle nordiske bedrifter kommer aldri lengre enn den kapitalistiske fasen. LederAkademiet hjelper bedrifter å ta steget inn i samarbeidsfasen, hvor man bygger mennesker og bedre resultater. Harvard Business School. De 100 mest suksessfulle bedriftene i verden har 4 fellestrekk: A. Visjonen. B. Verdiene. C. Store mål. D. Gode historier. LederAkademiet

4 Verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse er plattformen som samarbeidsorganisasjonen bygges på. For at en organisasjon / gruppe skal vokse trengs: 1. Riktig planlegging basert på vurdering av nå-situasjonen, med plan mot ønsket-situasjon. 2. Klare ledelsesprinsipper bygget på felles verdier. For at punkt 1 og 2 skal fungere best mulig må de bygges i samarbeid. Derfor trenger vi også: 3. En visjon/verdigrunnlag som hele organisasjonen er samlet om, og som fokuserer på arbeidsoppgavene. 4. Lære om egen og andres kommunikasjon slik at samarbeid i utførelse av oppgavene er mulig. Hvis disse 4 pkt. fungerer, vil all annen kompetanse og utvikling også fungere. Og teamet/gruppen vil vokse. LederAkademiet

5 Teamet. Utvikling, effektivitet og endring i grupper. Endre Sjøvold.
Grupper som kultur og oppgave løsende systemer. Kohesjon – gruppers forskjellige verdigrunnlag. Gruppens atferd: Kontroll, omsorg og opposisjon. Synergi – Balanse mellom kontroll og omsorg. Kommunikasjon i balanse gir synergi. Selvledende grupper. Makt, polarisering og konflikter. Gruppers vekst og dynamikk. Vurdering og analyse ved 3 spørreskjema, som danner grunnlag for nå og ønsket situasjon. Handlingsplan. LederAkademiet

6 Visjonen. Visjonsbygging – Lederstjernen som alle skal følge, og som også skal skinne på samfunnet utenfor bedriften. Vi trenger en visjon som er bygget på de verdiene som vi vil at vår bedrift skal leve etter. Disse skal også danne grunnlag for de løfter som vi vil gi våre kunder og omgivelser. Sammen skal vi arbeide oss mot noen store mål som skal gi oss den drivkraften vi trenger i fellesskapet. Og vi skal lage noen levende beskrivelser – historier som skal underbygge og utvikle vår markedsposisjon, som skal være det samme for markedet som visjonen er for bedriftskulturen. LederAkademiet

7 Ledelsesprinsippene. Ved utvikling av disse begynner vi med:
Styringsstrukturen – rapporteringssystemene, organisasjonskart. Resultatkravene - bygges på styringsstrukturen. Grunnleggende verdier - hva som er viktig for virksomheten. Verdigrunnlaget – kohesjonen. Spilleregler for ledelsesutøvelse - hvilken atferd lederne skal ha. Verdigrunnlaget – kommunikasjon. Oppfølgingssystemet - vurdering av de faktiske resultater mot de oppsatte resultatkravene. Person / saksresultater. Arbeidet med ledelsesprinsippene er en kontinuerlig prosess, som må være en fast del av toppledelses funksjoner. LederAkademiet

8 De 4 elementer. Kommunikasjons- og atferdsmodell.
God kommunikasjon skaper bedre samarbeid. En viktig del av personforutsetningene i vår utvidede X – modell hvor synergi er målet. De 4 elementer. - Luft - Det mentale. Det talte og skrevne ord. - Vann - Følelser. Intuisjon og magefølelse. - Jord - Struktur, oppfølging, rapportering, ro i seg selv. - Ild Handling, å få ting til å skje, sette planer ut i livet. Vi flyter fra det ene til det andre elementet, men vi er sterkest preget i noen. Vår utfordring ligger i å oppnå balanse og kunne møte andre i deres element. LederAkademiet

9 X- modellen. Norsk planleggingsmodell som er brukt av bedrifter som: Gjensidige Nor, Veidekke, Sparebanken Vest m. fl. Vi arbeider med en utvidet modell hvor personforutsetningene er den viktigste ressursen til bedre resultater for alle. X-modellen er: Person- og saksforutsetninger. Arbeidsmåten. Person- og saksresultater. Hvis du ønsker bedre resultater må du forandre på arbeidsmåten, som kan føre til at person- og saksforutsetningene må forandres. LederAkademiet

10 Teambygging mot synergi. LederAkademiet’s arbeidsmal.
1. Teamet. Hvor er vi ? Hvor ønsker vi å gå ? 2. Hvilke verdier skal gruppen arbeidet etter ? Visjonsbygging – felles verdigrunnlag - kohesjon. 3. Hvor hører vi til i den strukturerte organisasjonen og hvordan og til hvem skal vi motta og rapportere. Ledelsesprinsippene bygget på visjon og samarbeid. 4. Kommunikasjonslære: De 4 elementer som fører mot modenhet og gruppesynergi. 5. X – modell nå og ønsket hvor teamkunnskap, felles verdigrunnlag, ledelsesprinsipper bygget på samarbeid og kommunikasjonsforståelse er viktig. Handlingsplan. LederAkademiet

11 Hvorfor velge LederAkademiet som din samarbeidspartner ?
Vi har lang praktisk erfaring innefor leder- og organisasjonsutvikling. Vi er nyskapende i den forstand at kommunikasjonsforståelse er et viktig verktøy. Det er her årsakene til gode gjennomføringer og løsninger ligger. Vi bygger samarbeid, som øker kreativiteten, gleden, tryggheten og samholdet i bedriften. Vi skaper grunnlag for bedre resultater gjennom personlig vekst som fører til bedre økonomiske resultater. Vi utfører arbeidet i din bedrift på en likeverdig og effektiv måte, med fokus på endringer som fører mot ønsket mål. LederAkademiet

12 LederAkademiet. LA’s verdibaserte ledelse gir deg: En kreativ, selvstendig og verdi skapende ledergruppe, som bygger en organisasjon hvor alle drar lasset sammen. Du får en fleksibel, konkurranse- og tilpassningsdyktig bedrift. Vårt arbeid er bygget på bøkene: Teamet. Utvikling, effektivitet og endring i grupper av Endre Sjøvold. Praktisk styrearbeid av Ove Strand. Ona Fyr av Ingebrigt Steen Jensen. Ledelse på norsk av Andersen, Baustad og Sørsveen. Fra healing til helhet – gjennombrudd til nytt liv av Audhild Karlsen. Samarbeid gir vekst. LederAkademiet


Laste ned ppt "Presentert av Jan Fikke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google