Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grønn bydistribusjon i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grønn bydistribusjon i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grønn bydistribusjon i Oslo
Regionalt forskningsfond Hovedstaden "Green Urban Freight"

2 Utlysningstekst: "Samfunnets behov for miljøvennlig infrastruktur – transportsektoren"
Målsetningen med utlysningen Løse offentlig sektors behov gjennom miljøvennlig løsninger innenfor transportsektoren med hensyn til organisering, tjenester og teknologi Stimulere til nye innovasjonsprosjekter med stort nasjonalt/internasjonalt markedspotensial for næringslivet Øke synliggjøringen av forskningskompetansen i regionen og formidling av resultater Regionalt forskningsfond Hovedstaden, 2011

3 Grønn bydistribusjon i Oslo
Forprosjekt vår 2011 Grønn bydistribusjon i Oslo Hva gjorde vi i forprosjektet? Kartla utfordringene ved distribusjon i Oslo Overordnet og begrenset international studie Etablerte felles arena for involverte aktører - prosessgrunnlag Forankring/sammensatt partnerskap - konsortium Søknad til Regionalt Forskningsfond, Hovedstaden høst 2011 RFF innvilget støtte til prosjektet for 2012 med fokus på demonstratoraktivitet, og betinget bevilgning for Distribusjon av gods er en viktig forutsetning for en levende by med høy grad av bosetting og et konkurransedyktig næringsliv. Godstransport i by har i dag store utfordringer knyttet til fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø. Eksempelvis vil køer i rushperioden gi forsinkelser og økte utslipp, tilgjengligheten til laste/losse-soner er lav og tungtransporten medfører miljøulemper i form av luftforurensning og støy.

4

5 Deltakere Bedrift Navn Rolle Oslo kommune (prosjekteier) Helge Jensen
offentlig Posten Hege Sagplass transportør Bring Express Einar Lade Astad Tollpost Globe Katrine Hansesætre LTL Erling Sæther interesseorg NLF Erik Rynning LUKS Sven Bugge Oslo Handelsstandsforening Lars Fredriksen vareeier SLUS Jørgen Sørli teknologileverandør Renault Bernt G Jessen kjøretøyteknologi Volvo Torstein Magelsen SVV Vegdirektoratet Anders Godal Holt TØI Olav Eidhammer FOU SINTEF Astrid Bjørgen Sund Prosje 14 partnere som alle på sin måte ivrer etter å bidra til å utvikle framtidsretta løsninger tegner godt. 3 år. - avgrensning prosjekteier: Oslo kommune

6 Grønn bydistribusjon i Oslo Revidert prosjekt beskrivelse
Visjon: Null utslipp ved varedistribusjon i by Hovedmålet: Utvikle miljøvennlige og effektive distribusjonsløsninger i Oslo sentrum. Delmål: M1 Utvikle løsninger for bedre utnyttelse av tilgjengelig gateareal M2 Utvikle løsninger for bedre utnyttelse av døgn og uke (24/7) M3 Demonstrere bruk av miljøriktige og energieffektive kjøretøy og varemottak Avventer tilbakemeling fra RFF Vid tilnærmin Økonomisk ramme for prosjektet er på 14 millioner kroner, der egne midler utgjør 36 %. Det vil bli lyst ut et postdoktorstipend som integreres tett med prosjektarbeidet.  Prosjektet har en varighet på Miljøvennlige og effektive løsninger for varedistribusjon i by gjennom bedre organisering, nye tjenester og anvendelse av teknologi.

7 Framdriftsplan

8 Organisasjonskart

9 Sammenheng mellom arbeidspakkene

10 Revidert prosjektbeskrivelse
Mer fokusert prosjekt Demonstratoraktivitet d1 - demonstrator 2012 (quick wins) El bil, El Jeep El sykkel, Tbane Forhåndsbestille laste/lossesoner d2 - demonstrator 2013, (koordinert mot EU prosjekt) Demonstrator må være praktisk og politisk gjennomførbar

11 "Vanskelig vareleveranse i Oslo sentrum"
Oslo Handelsstands Forening (OHF) arrangerte Bedrifter i byen 10. januar i år. På møtet presenterte adm. dir. Erling Ølstad i Mester Grønn noen av utfordringene som varehandelen og deres leverandører har i forbindelse med vareleveranse til næringsdrivende i Oslo sentrum. Brev sendt ordfører 29.2 med LUKS og OHF som avsender Ordfører var med som "hjelpemann på bil" 21. mars (Ringnes, Tine, Asko, Mester Grønn) Byråd for Miljø og samferdsel åpnet Kick off 2. mai

12


Laste ned ppt "Grønn bydistribusjon i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google