Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske fyrtårnskommuner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske fyrtårnskommuner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norske fyrtårnskommuner
Morten Brattvoll Pleie- og omsorgssatsningen

2 Eidskog/Kongsvinger Individuell plan, fagnett
Samordning, deling av informasjon og koordinering av aktiviteter som omfatter både bruker, nærpersoner og behandlingsansvarlige.

3 Stavanger kommune Meldingsutveksling “PLO-meldingen”
1. Overføringsrapport 2. Melding om utskrivingsklar pasient 3. Melding om innleggelse og utskriving 4. Fagrapport 5. Elektronisk pasientrelatert post 6. Melding om medisinering

4 Trondheim kommune Elektronisk medikamentkort
Fremskaffe detaljert informasjon omkring behov og prosesser Utvikle ny teknologi for deling av legemiddelinformasjon Iverksette ideen basert på ovenstående Produsere kunnskap

5 Nord-Gudbrandsdalen Interkommunalt samarbeid (Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel og NG DMS) Video-konsultasjoner Overføringer av pasientdata 3. Interkommunalt samarbeid rundt eksisterende fagekspertise

6 Effektivisering, kvalitetssikring
Sandefjord Kommune Effektivisering, kvalitetssikring 1. Elektroniske journal/fagsystemer

7 Tromsø

8 Rammer Varighet 2 ½ år Samarbeidende institusjoner januar 04 - juli 06
Norut samfunnsforskning KITH Thales communication Tromsø kommune UNN Norsk Helsenett Well Diagnostics Wisma DIPS

9 Fyrtårnets nedslagsfelt
Omsorg på tre arenaer: Hjemme Omsorgsbolig/bofellesskap Sykehjem Målsetning og kvalitet skal være den samme uavhengig av arena

10 Tjenester E-post basert veiledning
E-post mellom sykehjem og tilsynsleger (fastleger) for spørsmål og svar Elektroniske prosedyrer til bruk i pleie- og omsorgstjenesten Konseptet sårpoliklinikk (UNN) KITH - standardiseringsarbeid E-post mellom sykehjem og tilsynsleger (fastleger) for spørsmål og svar: Krokenprosjektet Konseptet sårpoliklinikk: Kroken og UNN hud og plkir, økt ekstern kompetansetilgang og kompetanseheving hos pleierne I tilleggg selvfølgelig epikrise/henvisning

11 Helse- nett E-post veiledning Mobil tilgang plan og rapport (EPJ)
Hjemme- sykepleiere Pleie & omsorg Institusjon Mobil tilgang plan og rapport (EPJ) Kjøreplan Informasjon E-post veiledning - Spørsmål og svar Elektroniske prosedyrer Helse- nett Sårpoliklinikk Elektronisk meldingsutveksling Inn-/utskrivingsmeld. Rekv. prøver/labsvar Spørsmål og svar: gjort i Helse Nord Sykehus Mobil info. utveksling Legekontor

12 Sykehjem/hjemmetjenesten
OPPBYGNING SÅRPOL Helsenett Sykehjem/hjemmetjenesten Rekvisisjon

13

14 SES@m Tromsø - bedre samordning
Delprosjekter: Forberedelser Oppkobling/mobilitet Sikkerhet og juridiske forhold Telemedisinske tjenester Følgeforskning

15 Sikkerhet og juss Gjennomføre risikovurdering Utredning og rapporter
Utrede sikkerhetsmessige krav Foreslå nødvendige/mulige tiltak for å bedre sikkerheten. Juss Identifisere juridiske aspekter Skape bevissthet om juridiske rammer KITH, Thales SIKKERHETSKRAV Sikkerhet: Hvem har myndighet til å avgjøre hvilken informasjon som kan utveksles mellom hvem Jus: informasjonsbehandling sikkerhet/taushetsplikt. Ansv. forh., styring, rettigheter og plikter

16 Følgeforskning Det tekniske Opplæringen Det organisatoriske
De relasjonelle aspektene Driften av fyrtårnsprosjektet Måle effektene Formativt ikke bare summativt. Det tekniske: (løsningene) Opplæringen Det organisatoriske: (org. av tjenestene) De relasjonelle aspektene: (relasjoner og identitet) Driften av fyrtårnsprosjektet Måle effektene: (innsatsen, kost/nytte) Følge den internasjonale utviklingen: (internasjonale sammenlignende studier)

17 Forventninger om potensiale for spredning
”Merkelapping” av idéene De må kunne ”pakkes inn” for distribusjon De må kunne pakkes ut for ”montering” og bruk lokalt. Avhengig av synlige suksess- historiefortellere Lokale, regionale, nasjonale og globale spredningsforløp.

18 Fyrtårnsportalen


Laste ned ppt "Norske fyrtårnskommuner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google