Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skadeskyting – når uhellet først er ute!. Skadeskyting •Skadeskyting er ikke ulovelig og kan skje alle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skadeskyting – når uhellet først er ute!. Skadeskyting •Skadeskyting er ikke ulovelig og kan skje alle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skadeskyting – når uhellet først er ute!

2 Skadeskyting •Skadeskyting er ikke ulovelig og kan skje alle

3 Skadeskyting •Skadeskyting er ikke ulovelig og kan skje alle •Alle avfyrte skudd skal betraktes som treff inntil det motsatte er bevist

4 Skadeskyting •Skadeskyting er ikke ulovelig og kan skje alle •Alle avfyrte skudd skal betraktes som treff inntil det motsatte er bevist •Jegere/jaktlag kan ikke selv friskmelde påskutte dyr foruten å kunne dokumentere at avfyrte skudd var reine bom eller liknende, f.eks finner kulenedslag langt unna der dyret sto i skuddøyeblikket. Utmarksrådet bør varsles ved slike anledninger

5 Skadeskyting •Skadeskyting er ikke ulovelig og kan skje alle •Alle avfyrte skudd skal betraktes som treff inntil det motsatte er bevist •Jegere/jaktlag kan ikke selv friskmelde påskutte dyr foruten å kunne dokumentere at avfyrte skudd var reine bom eller liknende, f.eks finner kulenedslag langt unna der dyret sto i skuddøyeblikket. Utmarksrådet bør varsles ved slike anledninger •Ved skadeskyting plikter man å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig

6 Skadeskyting •Skadeskyting er ikke ulovelig og kan skje alle •Alle avfyrte skudd skal betraktes som treff inntil det motsatte er bevist •Jegere/jaktlag kan ikke selv friskmelde påskutte dyr foruten å kunne dokumentere at avfyrte skudd var reine bom eller liknende, f.eks finner kulenedslag langt unna der dyret sto i skuddøyeblikket. Utmarksrådet bør varsles ved slike anledninger •Ved skadeskyting plikter man å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig •Jegeren og jaktlaget som har skadeskutt storvilt, skal ikke oppta jakt eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår

7 Skadeskyting •Skadeskyting er ikke ulovelig og kan skje alle •Alle avfyrte skudd skal betraktes som treff inntil det motsatte er bevist •Jegere/jaktlag kan ikke selv friskmelde påskutte dyr foruten å kunne dokumentere at avfyrte skudd var reine bom eller liknende, f.eks finner kulenedslag langt unna der dyret sto i skuddøyeblikket. Utmarksrådet bør varsles ved slike anledninger •Ved skadeskyting plikter man å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig •Jegeren og jaktlaget som har skadeskutt storvilt, skal ikke oppta jakt eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår •Innen eget jaktterrengs grenser skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen etter skadeskytingen

8 Skadeskyting •Skadeskyting er ikke ulovelig og kan skje alle •Alle avfyrte skudd skal betraktes som treff inntil det motsatte er bevist •Jegere/jaktlag kan ikke selv friskmelde påskutte dyr foruten å kunne dokumentere at avfyrte skudd var reine bom eller liknende, f.eks finner kulenedslag langt unna der dyret sto i skuddøyeblikket. Utmarksrådet bør varsles ved slike anledninger •Ved skadeskyting plikter man å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig •Jegeren og jaktlaget som har skadeskutt storvilt, skal ikke oppta jakt eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår •Innen eget jaktterrengs grenser skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen etter skadeskytingen •På annet jaktterreng opphører retten til ettersøk og felling ved utgangen av den dag skadeskutt storvilt kom inn på annet terreng

9 Skadeskyting •Skadeskyting er ikke ulovelig og kan skje alle •Alle avfyrte skudd skal betraktes som treff inntil det motsatte er bevist •Jegere/jaktlag kan ikke selv friskmelde påskutte dyr foruten å kunne dokumentere at avfyrte skudd var reine bom eller liknende, f.eks finner kulenedslag langt unna der dyret sto i skuddøyeblikket. Utmarksrådet bør varsles ved slike anledninger •Ved skadeskyting plikter man å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig •Jegeren og jaktlaget som har skadeskutt storvilt, skal ikke oppta jakt eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår •Innen eget jaktterrengs grenser skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen etter skadeskytingen •På annet jaktterreng opphører retten til ettersøk og felling ved utgangen av den dag skadeskutt storvilt kom inn på annet terreng •Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, SKAL jeger eller jaktlag uten opphold underrette jaktrettshaver og Utmarksrådet om skadeskytingen

10 Skadeskyting •Skadeskyting er ikke ulovelig og kan skje alle •Alle avfyrte skudd skal betraktes som treff inntil det motsatte er bevist •Jegere/jaktlag kan ikke selv friskmelde påskutte dyr foruten å kunne dokumentere at avfyrte skudd var reine bom eller liknende, f.eks finner kulenedslag langt unna der dyret sto i skuddøyeblikket. Utmarksrådet bør varsles ved slike anledninger •Ved skadeskyting plikter man å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig •Jegeren og jaktlaget som har skadeskutt storvilt, skal ikke oppta jakt eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår •Innen eget jaktterrengs grenser skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen etter skadeskytingen •På annet jaktterreng opphører retten til ettersøk og felling ved utgangen av den dag skadeskutt storvilt kom inn på annet terreng •Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, SKAL jeger eller jaktlag uten opphold underrette jaktrettshaver og Utmarksrådet om skadeskytingen •Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen av viltet, skal uten godtgjørelse bistå fellviltgruppa i det videre ettersøket

11 Skadeskyting forts. •Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid eller fellingsperiode treffer på storvilt som er såret eller skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre unødige lidelser

12 Skadeskyting forts. •Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid eller fellingsperiode treffer på storvilt som er såret eller skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre unødige lidelser •Dersom jegeren ved avliving av hjortevilt har fellingstillatelse på tilsvarende kategori dyr, skal vedkommende straks ta stilling til om dyret skal tas på egen fellingskvote

13 Skadeskyting forts. •Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid eller fellingsperiode treffer på storvilt som er såret eller skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre unødige lidelser •Dersom jegeren ved avliving av hjortevilt har fellingstillatelse på tilsvarende kategori dyr, skal vedkommende straks ta stilling til om dyret skal tas på egen fellingskvote •Tar ikke jegeren dyret på sin fellingskvote tilfaller hjortevilt viltfondet

14 Skadeskyting forts. •Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid eller fellingsperiode treffer på storvilt som er såret eller skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre unødige lidelser •Dersom jegeren ved avliving av hjortevilt har fellingstillatelse på tilsvarende kategori dyr, skal vedkommende straks ta stilling til om dyret skal tas på egen fellingskvote •Tar ikke jegeren dyret på sin fellingskvote tilfaller hjortevilt viltfondet •Dyret skal straks gjøres opp slik at kjøttet ikke tar skade

15 Skadeskyting forts. •Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid eller fellingsperiode treffer på storvilt som er såret eller skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre unødige lidelser •Dersom jegeren ved avliving av hjortevilt har fellingstillatelse på tilsvarende kategori dyr, skal vedkommende straks ta stilling til om dyret skal tas på egen fellingskvote •Tar ikke jegeren dyret på sin fellingskvote tilfaller hjortevilt viltfondet •Dyret skal straks gjøres opp slik at kjøttet ikke tar skade •Utmarksrådet skal varsles umiddelbart

16 Skadeskyting forts. •Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid eller fellingsperiode treffer på storvilt som er såret eller skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre unødige lidelser •Dersom jegeren ved avliving av hjortevilt har fellingstillatelse på tilsvarende kategori dyr, skal vedkommende straks ta stilling til om dyret skal tas på egen fellingskvote •Tar ikke jegeren dyret på sin fellingskvote tilfaller hjortevilt viltfondet •Dyret skal straks gjøres opp slik at kjøttet ikke tar skade •Utmarksrådet skal varsles umiddelbart •Er du usikker om kjøttet er brukbart kontaktes Mattilsynet

17 Skadeskyting forts. •Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid eller fellingsperiode treffer på storvilt som er såret eller skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre unødige lidelser •Dersom jegeren ved avliving av hjortevilt har fellingstillatelse på tilsvarende kategori dyr, skal vedkommende straks ta stilling til om dyret skal tas på egen fellingskvote •Tar ikke jegeren dyret på sin fellingskvote tilfaller hjortevilt viltfondet •Dyret skal straks gjøres opp slik at kjøttet ikke tar skade •Utmarksrådet skal varsles umiddelbart •Er du usikker om kjøttet er brukbart kontaktes Mattilsynet •Er deler av dyret brukbart kan det avtales med Utmarksrådet å få dyret nedklassifisert

18 Skadeskyting forts. •Skadeskyting varsles til: Svein Erik Morsethtlf. 951 30 567

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Lykke til 


Laste ned ppt "Skadeskyting – når uhellet først er ute!. Skadeskyting •Skadeskyting er ikke ulovelig og kan skje alle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google