Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RETTIGHETER OG PLIKTER - ansettelsesforhold i Bærum kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RETTIGHETER OG PLIKTER - ansettelsesforhold i Bærum kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 RETTIGHETER OG PLIKTER - ansettelsesforhold i Bærum kommune

2 Arbeidsavtale Alle ansatte skal ha skriftlig arbeidsavtale i hvert stillingsforhold/arbeidssted Arbeidsavtalen gir både rettigheter (lønn, ferie, forsikringer) og plikter (arbeidstid og arbeids-oppgaver) Kan ikke ha over 100 % stilling totalt i Bærum kommune

3 Ansattes plikter Ansatte skal overholde fastsatt/avtalt arbeidstid
Bærum kommunes arbeidsreglement skal overholdes Ansatte skal utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til avtale/stillingsinnhold Brudd på arbeidsavtale kan føre til advarsel eller i alvorlige tilfeller oppsigelse/avskjed

4 Etiske retningslinjer
Kommunens innbyggere skal ha tillit til kommunen og kommunens ansatte Kommunens ansatte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste

5 Etiske retningslinjer forts
Jeg skal derfor: opptre redelig i alle forhold (samvittighetsfullt) opptre upartisk og profesjonelt unngå personlige fordeler som kan påvirke meg i jobben (eks. gaver) ikke tilgodese familie, venner og bekjente si i fra hvis jeg oppdager kritikkverdige forhold

6 Etiske retningslinjer forts
Som tjenesteyter i ditt møte med brukere skal du: Vise respekt for enkeltindividet Ivareta brukernes velferd og sikkerhet Beskytte brukerne og deres pårørende ved å ivareta taushetsplikten

7 Taushetsplikt Alle skal ha lest og signert taushetserklæring
Du har taushetsplikt om alle personlige forhold bruker, deres familier og dine kolleger Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet arbeidsforhold

8 Politiattest Politiattest må foreligge ved tiltredelse og må ikke være eldre enn 3 måneder Gjelder personell i barnehager, barneverntjenesten, grunn- og videregående skole og helsepersonell som yter helsetjenester til barn eller personer med utviklingshemming Søknadsskjema må inneholde opplysninger om arbeidsoppgaver, ikke bare tjenestested/tittel

9 Utdanningspermisjoner
Ansatte har rett til permisjon med lønn eksamensdager og de nærmeste to dager før eksamen dersom dette er arbeidsdager Ansatte i deltidsstillinger gis tilsvarende permisjoner og lønn forholdsmessig Gruppe/hjemmeeksamen regnes som én eksamensdag og det gis to lesedager

10 Melding om sykdom Melding om sykdom skal gis til arbeidsleder, egenmelding og sykemelding sendes arbeidsgiver- Melding gis snarest Meldeplikt gjelder både ved egenmelding og sykmelding/legeerklæring Manglende melding kan føre til ureglementert fravær og trekk i lønn

11 Egenmelding ved sykdom
Egenmelding kan først benyttes etter to måneders ansettelse, før det må legeerklæring leveres Egenmeldingsskjema må fylles ut og leveres arbeidsgiver når du er tilbake på arbeid Egenmelding kan benyttes for inntil 24 dager pr. siste 12 måneder– max 8 kalenderdager sammenhengende (inkl arbeidsfrie dager)

12 Tap av rett til egenmelding
Ved misbruk av egenmelding eller mistanke om dette kan den ansatte tape retten til å benytte egenmelding Den ansatte skal gis anledning til å uttale seg om saken Rett til å benytte egenmelding skal vurderes på nytt etter 6 måneder

13 Oppsigelse Oppsigelse skal skje skriftlig
Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder fra oppsigelsesdato


Laste ned ppt "RETTIGHETER OG PLIKTER - ansettelsesforhold i Bærum kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google