Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Hvem forhandler NFF for? n Ansatte i Staten n Ansatte i kommuner og fylkeskommuner - KS n Ansatte i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Hvem forhandler NFF for? n Ansatte i Staten n Ansatte i kommuner og fylkeskommuner - KS n Ansatte i."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Hvem forhandler NFF for? n Ansatte i Staten n Ansatte i kommuner og fylkeskommuner - KS n Ansatte i Oslo Kommune n Ansatte i helseforetak - Spekter n Andre privat ansatte - HSH n Privat praktiserende med avtaler

2 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Hva forhandles n HA – Hovedavta z Hovedavtale i offentlig sektor inneholder bestemmelser om medbestemmelse, tillitsvalgtordning og lignende. n HTA – Hovedtariffavtale z En hovedtariffavtale er en tariffavtale om generelle lønns- og arbeidsvilkår n Særavtaler z En særavtale er en tariffavtale om lønns- og arbeidsvilkår som ikke omfattes av en hovedtariffsavtale

3 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansatte i staten n Sentrale forhandlinger gjennom Unio-Stat Hovedavtale Hovedtariffavtale n Særavtaler gjennom Unio/ NFF direkte n Lokale forhandlinger ved lokale tillitsvalgte/ sekretariatet

4 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansatte i kommuner/fylkeskommuner n Alle kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo n NFF har eget partsforhold n Sentrale forhandlinger gjennom Unio-Kommune z Hovedavtale z Hovedtariffavtale n Særavtaler NFF/KS (eks. SFS 2302) n Alle typer lokale forhandlinger ved lokale tillitsvalgte

5 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansatte i Oslo Kommune n NFF har egen partsrettighet n NFF forhandler gjennom Unio-Oslo kommune z Hovedavtale(dokument 24) z Hovedtariffavtale(dokument 25) n Særavtaler NFF/Oslo kommune n Alle typer lokale forhandlinger ved lokale tillitsvalgte

6 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Privat ansatte - HSH n NFF har egen partsrettighet i og forhandler selv: z Overenskomst mellom HSH og Tjenesteytende virksomheter Stat; Oslo; Kommune z Overenskomst for Barnehager Primærhelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten

7 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Ansatte i helseforetak n HA Unio/NFF og Spekter n Overenskomstens generelle del - A1 (Nasjonalt nivå) - Unio/NFF og Spekter l Felles for alle virksomheter n Særskilte lønns- og arbeidsvilkår - A2 (Nasjonalt nivå) - NFF og Spekter - 10 l Felles for alle virksomheter n Spesiell del - A2 - NFF lokalt og helseforetaket

8 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Andre privat ansatte n Spekter – 1 - 9 z Partsforhold via Unio n Virksomheter med selvstendig medlemskap i KS z NFF eget partsforhold n Enkeltavtaler med enkelte arbeidsgivere n Ingen avtale med NHO

9 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Privat praktiserende fysioterapeuter n NFF egne avtaler med: z KS Avtale om privat praksis (ASA 4313) z Oslo z ”NY” Mal ( Overenskomst om privat fysioterapipraksis) (Overenskomst om drift av privat spesialistpraksis) z Staten/KS Rammeavtale - forhandlingsordningen  Forhandler - takster og driftstilskudd


Laste ned ppt "NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND - et forbund i bevegelse Hvem forhandler NFF for? n Ansatte i Staten n Ansatte i kommuner og fylkeskommuner - KS n Ansatte i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google