Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medisinsk tekniske tjenester Organisering Internhandelmodellen Stig Koteng, avd.sjef, MTA MTFL, 27. mai 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medisinsk tekniske tjenester Organisering Internhandelmodellen Stig Koteng, avd.sjef, MTA MTFL, 27. mai 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medisinsk tekniske tjenester Organisering Internhandelmodellen Stig Koteng, avd.sjef, MTA MTFL, 27. mai 2009

2 Medisinsk Tekniske tjenester (MTT) •Medisinsk Teknisk Avdeling (MTA) dekker hele livssyklusen til medisinsk teknisk utstyr (MTU), fra planlegging, evaluering og anskaffelse, til drift, vedlikehold, sikkerhetskontroll, brukerstøtte og til slutt avhending og kassasjon. •Regulert av offentlige lover og forskrifter. De løpende kostnader til MTT er knyttet til sykehusets besittelse og eierskap av MTU. MTFL, 27. mai 2009

3 Internhandelmodellen •Innføring av internhandelmodellen i 2003 •Levere varer og tjenester på forretningsmessig grunnlag til kjernevirksomheten ved St. Olavs Hospital •Skape sin inntekt gjennom salg av etterspurte leveranser (Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr!) •Fra forvaltning til forretning, monopol til konkurranse •”Det som er gratis blir det aldri nok av!” •SLA (bestiller-/leverandøravtale) •Tjenestekatalog utarbeidet •Priser som skal basere seg på reelle kalkyler, inklusive kapitalkostnader •Styres på nettoresultater, 0-spill •Modellen ”lagt på is” i 2006 •Beskjed om å ”levere lavest mulig akseptable kvalitet” •Leverandør må fortelle kunden at ”Dette har du ikke råd til” MTFL, 27. mai 2009

4 Økt fokus på pris og kostnader –I STOD har man fått økt forståelse for hva man bruker tiden til, og at alt har en pris –Til tross for at det har vært en ufullstendig modell, så har de tre årene den har fungert bidratt til en økt bevissthet i klinikkene på at varer og tjenester koster. –Økt forståelse for nødvendigheten av en internhandelmodell eller en annen modell som involverer priser –Svært få ønsker å gå tilbake til den gamle forvaltningsmodellen, der alt var ”gratis” Mål Større kostnadsbevissthet hos både STOD og hos kundene i sykehuset Mål Større kostnadsbevissthet hos både STOD og hos kundene i sykehuset MTFL, 27. mai 2009

5 Manglende forankring  For dårlig forankring hos direktør og direktørens stab, etter at det var gitt klarsignal for internhandel både for medisinske og ikke-medisinske varer og tjenester.  Modellen er heller ikke godt nok forankret på styrenivå  Klinikkene rapporterer ”før internhandel”, følgelig er det ikke noe insitament for klinikksjefene og deres økonomirådgivere til å følge opp internhandelmodellen. MTFL, 27. mai 2009

6 Effektivisering •Internhandelmodellen har til nå bare hatt fokus på effektivisering av STOD. •Små spor av effektivisering i klinikkene som følge av internhandel •Med sin kompetanse burde STOD i større grad kunne gå inn å hjelpe klinikkene med å etablere strukturer og rutiner som er med å effektiviserer virksomheten. MTFL, 27. mai 2009

7 Forenkling av modellen Redusert detaljnivå: •PA •Ikke-PA •Deler •Kjøpt service •Servicekontrakter MTFL, 27. mai 2009

8 Antall registrerte jobber i Merida

9 Antall timer registrert i Merida

10 Planlagt vedlikehold

11 ”Resultat etter internhandel” •2008-2009: Rapportere etter internhandel •Behandlingshjelpmidler organisert på samme måte! Budsjettet lagt ut til rekvirenten. Kostnaden skal ligge til den som genererer den! •Økende kritisk blikk på våre tjenester •Tillit •Større krav til rapportering •For stort fokus på forretning på bekostning av service og kundetilfredsstillelse •Uønskede ”gjøre selv” hendelser •Bestillerkompetanse •Manglende forståelse for intern kontra ekstern handel •Lett tilgjengelig, serviceinnstilte, kort responstid MTFL, 27. mai 2009

12 Konklusjon •Internhandelmodellen har kommet for å bli (forenklet form) •Større kostnadsbevissthet hos KA og MTA •Effektivisering •Positiv dreining mot planlagt aktivitet •Forskning og utvikling skadelidende •Bedre dialog med kunden, men man diskuterer tall med økonomirådgiver, ikke aktivitet med klinikksjef •MTA må bemanne ihht utstyrsparken, ikke etter etterspørsel på ikke-planlagt vedlikehold MTFL, 27. mai 2009


Laste ned ppt "Medisinsk tekniske tjenester Organisering Internhandelmodellen Stig Koteng, avd.sjef, MTA MTFL, 27. mai 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google