Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt østfoldsykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt østfoldsykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt østfoldsykehus

2 Grunndata SØ Opptaksområde ca 280.000 4350 årsverk, 5000 ansatte
Budsjett i mrd Antall pasientkontakter i 2011: Antall lokalisasjoner i 2015, ca 20

3 Norges største byggeplass
1000 mennesker skal bygge nytt sykehus Bygget reiser seg fra Tas i bruk gradvis fra 2014

4 Samfunnsperspektivet - gevinster
Nytt sykehus og ny struktur skal gi bedre helsetjenester Investeringen skal lønne seg Vi må tenke nytt

5 Verdikonfigurasjonsanalyse

6 Verdikjede (M. Porter) Råvare til ferdig produkt Sekvensiell
Skalafordeler, service, markedsføring Tradisjonell tenkning innen økonomi og i politiske systemer TQM og operasjonell effektivitet (OE), logistikk

7 Verdiverksted Problemidentifikasjon og løsning Unike problemer
Asymmetri i kunnskap: kunde tjenesteyter Teknologi og kunnskapsintensiv Koordinert, en ansvarlig (PAL) Oppdelbar, verdiskapning ikke knyttet til ”sluttprodukt”

8 Verdinettverk Formidling mellom kunder Skalaeffekter
Parallelle i funksjonalitet

9 Kompleksitet innad i sykehuset øker
Kjernekompetanse er den kollektive læring i organisasjonen med spesielt fokus på hvordan man koordinerer komplekse og multiple pasientforløp - og der teknologi, ferdigheter, kunnskap og informasjon integreres sømløst

10 Overordnede mål I SØ 2015 skal:
alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del av pasientforløpene og handlingsmønsteret til alle medarbeidere SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

11 Pasienten: diagnostikk og behandling
Helhet og tverrfaglig Sikkerhet og kvalitet Muligheter medisinsk Interaktiv kommunikasjon

12 www.? Rett informasjon Fagtidsskrifter? ”Apper” Arkiv, bøker…..?
Dagbladet / VG ”Apper”

13 Overordnede mål I SØ 2015 skal:
alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del av pasientforløpene og handlingsmønsteret til alle medarbeidere SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

14 Ny teknisk infrastruktur
AGV PET scan Legemiddelautomater

15 Nytt, teknologisk bygg - oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet
Standardisering og sertifisering Ett akuttmottak Skille planlagt og øyeblikkelig hjelp Eget laboratoriesenter, en kjemisk fabrikk

16 Teknologi og logistikk
Ny, teknologisk infrastruktur i huset Intet lagerhold Elektronisk styring av bygg og arbeidsprosesser

17 Overordnede mål I SØ 2015 skal:
alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del av pasientforløpene og handlingsmønsteret til alle medarbeidere SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

18 Somatikk og psykisk helsevern
Veum er fra 1914… Ny modell, felles diagnostikk og behandling

19 Overordnede mål I SØ 2015 skal:
alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del av pasientforløpene og handlingsmønsteret til alle medarbeidere SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

20 Utdanning og forskning - forskning, utdanning og kompetanseutvikling
Ny kompetanse Endringer i dagens utdanninger Nye yrkesgrupper Tettere samarbeid med videregående skole og høgskole/universitet Prioritering / fokus

21 Overordnede mål I SØ 2015 skal:
alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del av pasientforløpene og handlingsmønsteret til alle medarbeidere SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

22 Nøkkelen til å lykkes Kompetente medarbeidere Nye arbeidsformer
Konkurransedyktig arbeidsplass Forskning


Laste ned ppt "Nytt østfoldsykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google