Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandling av lavkontaminert PCB-betong

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandling av lavkontaminert PCB-betong"— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandling av lavkontaminert PCB-betong
St. Olavs Hospital Behandling av lavkontaminert PCB-betong

2 St. Olavs Hospital Dokken AS og PeWe entreprenør AS startet rivningsarbeidet av høyblokka med tilsluttende bygg 7. juni 2010, med mål om å bli ferdig i April 2011 Høyblokkas riveavfall er estimert til tonn, hvorav tonn er betong Målet er 95% gjenbruk av riveavfallet Utfordringen blir gjenbruk av PCB innholdig betong

3 NGU sin undersøkelse NGU (Norges geologiske undersøkelse) har gjennomført en undersøkelse i forkant av rivningsarbeidet hvor det ble påvist PCB i maling, puss eller betong i totalt 8 av 12 bygg Der det ble funnet PCB var dette ofte i lavere konsentrasjoner (<1mg/kg) PCB forurensningen kommer i stor grad fra maling og puss

4 Mitt arbeid Masteroppgave som tar utgangspunkt i å undersøke på hvilken måte PCB innholdig betong kan saneres Tilknyttet NTNU/v Rolf Tore Ottesen Vekt på å dokumentere miljøaspektene ved rivningen og gjenbruket av betongen fra St. Olavs.

5 Behandling av PCB kontaminert betong
Tall innehentet fra Dokken AS viser at ved en knusningsprosess vil PCB kontaminert materiale oppkonsentreres i en finfraksjon Fraksjon Antall Middelverdi (mg/kg) Medianverdi (mg/kg) 0-2 mm 12 0,23 0,18 2-10 mm 11 0,09 0,1 10-20 mm 7 0,04 0,05 20-38 mm 2 0,01

6 Betong fra St. Olavs Betongen fra St. Olavs vil bli på samme måte bli knust og fraksjonert Finfraksjonen (<20mm) vil bli sendt til et spesialmottak Knuseprosessen foregår på fast dekke, med tak som dekker finfraksjon, for å unngå avrenning

7 Prøvetakning Prøvetakning av betong direkte fra anleggsplassen, som videre knuses, siktes og sendes til analyse Prøvetakning av sandfang i sykehusområdet Prøvetakning av jord der betongen oppbevares før knusing. Prøvetakning av ferdig behandlet betong.

8 Betingelser for gjenbruk
Fra fylkesmannen har det blitt gitt tillatelse til gjenbruk av tonn betong fra grovfraksjonen (>20 mm) til bruk på St. Olavs. Videre kreves det at: PCB konsentrasjonen skal ikke overstige 0,01 mg/kg Betongen skal ligge under fast dekke Betongen skal plasseres godt over grunnvannsstanden Overvåkning både under og etter anleggsperioden Dette inkluderer overvåkning av sandfang og drenskummer

9 Hva kan dette bidra med? Fylkesmannen i Sør-Trøndelag etterlyser et regelverk som regulerer gjenbruk av betong lavkontaminert med PCB Forhåpentligvis vil erfaringene fra rivningsprosjektet på St. Olavs gi en større innsikt i hvordan PCB innholdig betong på en bedre måte kan behandles for å kunne gjenbrukes I tillegg vil det forhåpentligvis kunne gi en større innsikt i hvordan PCB sprer seg under rivningsprosessen og etter gjenbruk. Forhåpentligvis en mastergradsoppgave tilgjengelig hvor en slik prosess er beskrevet og nøye dokumentert.


Laste ned ppt "Behandling av lavkontaminert PCB-betong"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google