Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et rettighetssystem ute av balanse Aksel Hatland Innledning på frokostseminar 10.September 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et rettighetssystem ute av balanse Aksel Hatland Innledning på frokostseminar 10.September 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et rettighetssystem ute av balanse Aksel Hatland Innledning på frokostseminar 10.September 2010

2 Mange arbeidsuføre – få arbeidsledige  Norge er i en særstilling internasjonalt ved at vi har så få registrerte arbeidsledige og så mange sykmeldte og uføre  Norge: 12 ganger så store utgifter til helserelaterte trygder (h-trygder) som til arbeidsledighetstrygd (a-trygder)  Gjennomsnitt for OECD: dobbelt så store utgifter til h-trygder som a-trygder (OECD 2003)

3 Hvordan kan dette forklares?  Dårligere helse kan ikke være forklaringen  Levealderen blant de høyeste i OECD  De fleste helseindikatorer tyder på at helsa er blitt bedre, ikke verre, de senere år  Neppe mer brutalt arbeidsliv enn andre OECD-land  Stor andel av befolkningen sysselsatt tyder på et mer inkluderende arbeidsliv

4 Alternativ forklaring: Stønadssystemets utforming  Inngangen til h-trygdene er sykepenger  Mange som er arbeidsledige, eller har høy risiko for å bli det, har tilstrekkelige psykiske eller fysiske helseplager til å bli sykmeldt.  2007: 224.000 sysselsatte hadde varige helseplager.  Arbeidsledighet kan i seg selv medføre helseplager (depresjoner m.v.)  I det følgende en systematisk sammenligning av stønadsreglene

5 Personkretsen videre for h-trygder  Den personkretsen som er sikret ved inntektsbortfall:  Dagpenger: Arbeidstakere  Sykepenger: Arbeidstakere og selvstendige  Andre h-trygder: Alle yrkesaktive og personer utenfor arbeidsstyrken

6 Lengre opptjeningstid for dagpenger  Sykepenger (arbeidstakere): 4 ukers opptjeningstid  Dagpenger: Arbeid foregående kalenderår – for fulle dagpenger hele kalenderåret

7 Høyere stønadsnivå for h-trygder  H-trygder:100 prosent av inntekten uten karenstid i ett år, deretter arbeidsavklaringspenger med 66%, deretter uførepensjon  A-trygd: 62,4 % av tidligere inntekt etter tre dagers karenstid.

8 Varigheten lenger for h-trygder  H-trygder: Kan vare sammenhengende fram til pensjonsalder  A-trygd: Varer normalt inntil to år

9 Sterkere plikter for a-trygd  Viktige plikter etter loven:  H-trygder: Opplysningsplikt, meldeplikt, plikt til medvirkning til behandling og aktivisering  A-trygd:  ”ta ethvert arbeid som er lønnet etter tariff eller sedvane”  ”ta arbeid hvor som helst i Norge”, akseptere deltidsarbeid  delta på arbeidsmarkedstiltak

10 Oppsummering  Rettighetene til h-trygder er langt mer sjenerøse enn til a-trygder fordi  personkretsen er videre,  opptjeningstiden er kortere,  stønadsnivået er høyere,  varigheten er lengre  pliktene er svakere  Dette legger sterke føringer til å velge sykmelding framfor arbeidsledighet for de som kan

11 Konsekvenser  Ubalansen i regelverket er egnet til å sluse mange inn i h-trygdene og få inn i a- trygden  Dette er uheldig fordi det fører til  gal politisk problemforståelse  gal virkemiddelbruk med mye bruk av helsetjenester  gal selvforståelse hos trygdemottakerne ved at de går inn i sykerolle for å rettferdiggjøre sin stønad  gal forståelse av arbeidssøkeres situasjon blant arbeidsgivere

12 Utfordringene  Det er faglig sterke grunner til en reform av h-trygder og a-trygd med sikte på å fjerne ubegrunnede forskjeller  Men det er forståelig at politikerne og deres hjelpere betrakter regelverket om sykepenger som et minefelt de gjerne vil gå utenom. Kloke innsikter i Munthes gate kan være stor uforstand i regjeringskvartalet

13 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Et rettighetssystem ute av balanse Aksel Hatland Innledning på frokostseminar 10.September 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google