Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innsamling av EE-avfall i byggebransjen v/Gunnar Murvold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innsamling av EE-avfall i byggebransjen v/Gunnar Murvold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innsamling av EE-avfall i byggebransjen v/Gunnar Murvold

2 Mottaks- og behandlings- anlegg over hele landet:
RENAS har mottak over hele landet RENAS’ returordning består av profesjonelle, eksterne operatører som tar imot, transporterer og behandler EE-avfallet. Som kartet viser har vi mer enn 140 mottak i returordningen (de blå prikkene). Alle disse tar imot næringselektroavfall (EE-avfall som kommer inn under RENAS’ ansvarsfelt) gratis, uansett om det kommer fra bedrifter eller privatpersoner. 17 behandlingsanlegg Fra mottakene sendes EE-avfallet videre til et av de 17 behandlingsanleggene RENAS har avtale med (de gule prikkene). Behandlingsanleggene demonterer produktene manuelt og sørger for at de helse- og miljøskadelige komponentene plukkes ut og håndteres forsvarlig. De øvrige materialene gjenvinnes.

3 Slik leverer du EE-avfallet
Bedrifter kan levere EE-avfall gratis til RENAS’ mottak til kommunale mottak, evt. mot gebyr til forhandlere, som kan kreve gjenkjøp Bedrifter kan også få EE-avfallet hentet ved å ta kontakt med en av RENAS’ innsamlere Privatpersoner kan levere EE-avfall gratis til RENAS’ mottak til kommunale mottak til forhandlere, uten krav om gjenkjøp Innlevering fra bedrifter/næringslivet Bedrifter leverer sitt EE-avfall gratis til RENAS’ mottak. Mottak som har avtale med RENAS, skal også kunne stille containere eller annet oppsamlingsutstyr til disposisjon og sørge for henting av avfallet. Bedrifter kan også levere EE-avfallet til kommunale avfallsmottak eller til forhandlere som selger produkter i samme kategori. Kommunale mottak krever i noen tilfeller gebyr ved levering, mens forhandlere kan kreve at bedriften kjøper tilsvarende mengde nye produkter. Bedrifter kan få EE-avfallet hentet av RENAS’ innsamlere. Innsamlere skal også kunne stille containere, pallebur eller annen egnet emballasje til disposisjon. Gratis innlevering for privatpersoner Privatpersoner kan levere sitt EE-avfall gratis, uansett om det er til RENAS’ mottak eller kommunale mottaksanlegg. EE-avfallet kan også leveres gratis til forhandlere som selger tilsvarende produkter, selv om forhandleren skulle føre et annet merke eller fabrikat. Plikten til å ta imot EE-avfall gjelder ikke bare spesialforretninger for elektriske produkter, men også butikker som for eksempel dagligvarebutikker. Dersom de selger lyspærer og lysrør, har de plikt til å ta imot brukte lysrør og lyspærer av alle merker og fabrikat. Forhandlerne har ikke rett til å kreve at de som leverer avfallet kjøper nye produkter. Forhandlere har plikt til å bringe EE-avfall videre til et godkjent mottak.

4 Utplukkede miljøgifter i løpet av 10 års drift. Bl.a.
20 tonn Hg – ren fraksjon 200 tonn PCB- ren fraksjon 270 tonn bly – ren fraksjon 20 tonn kadmium – ren fraksjon 34 tonn ioniske røykvarslere 20 tonn asbestholdige komponenter 4 tonn berylliumkomponenter

5 Utfordring BA- bransjen/EE-avfall
1. EE-avfallet finnes ”over alt” 2. Krav til sortering 3. Hva er ikke EE-avfall 4. Moral- etikk (miljø)/økonomi

6 1. Eksempler på EE- avfall byggebransjen ;
Kabler og ledninger, kabelfordelingsskap, kabelmuffer, div. el.brytere, startapparter, div. styreorganer, sikringstavler, sikringsmateriell, signalutstyr, kommunikasjonsapparater, koblingsmateriell tele/data – utstyr, fordelingstavler, transformator, oljekjeler, kjøleanalegg, heiser elektriske gjennomføringer, lysarmaturer, nødlysarmaturer, varmeovner, termostarer, trykkmålere, røykvarslere, akkumulatorer, motorer, instrumenter, måleutstyr, el. håndverktøy Pluss div. spesialutstyr som er typisk for den aktuelle bransjegruppen

7 2. Krav til sortering EE-avfallet (Næringselektro – byggeavfall) inn til RENAS skal sorteres i følgende fraksjoner; Lysrør (miljøhensyn) Andre lyskilder (miljøhensyn) Kabler (økonomiske hensyn) Små enheter, knuselige (miljøhensyn) Store enheter Forbukerelektroavfall Kuldemøbler Andre store hvitevarer TV/monitorer Småelektronikk

8 3. Hva er EE-avfall/hva er ikke EE-avfall(adskillelse EE-deler fra metaller etc.)
Offentlig regelverk (avfallsforskriften) RENAS kontraktskrav Bilde-eksempler 8

9 3.1 Offentlig regelverk (Avfallsforskriftens definisjon)
Avfallsforskriften §1-3 Definisjoner a) EE-produkter; produkter og komponenter som er avhengige av elektrisk strøm eller elektro-magnetiske felt for korrekt funksjon, samt utrustning for generering, overføring, fordeling og måling av disse strømmer og felt, herunder omfattes de deler som er nødvendige for avkjøling, oppvarming, beskyttelse m.m. av de elektriske eller elektroniske delene b) EE-avfall; kasserte EE-produkter 9

10 3.1Offentlig regelverk (Avfallsforskriftens definisjon)
Pkt. 3 Definisjoner For større innretninger som f.eks. heiser og kraner er det imidlertid naturlig at bare de enkelte delene som har en elektrisk og/eller elektronisk funksjon (f.eks. styringsenheten til en heis) blir ansett som EE-produkt. Mottaksplikten gjelder ikke for en hel heis eller kran. Når det gjelder kjøretøyer, skip, båter, oljeplattformer, rullende materiell og luftfartøyer er bare de delene med elektrisk/elektronisk funksjon som ikke er fastmontert, eller som ikke har vært fastmontert, omfattet av bestemmelsene, jfr. unntakene i § 1-1 i avfallsforskriften. 10

11 3.2 Kontraktskrav overfor RENAS Innsamlere;
Sammensatte produkter; Ved innlevering av større, sammensatte produkter som har tydelig skille mellom de mekaniske delene og EE-komponentene, skal det gjøres en demontering før innlevering til Behandlingsanlegg. Det er kun demonterte EE-produkter som elektromotorer, ledninger, styreskap, sensorer, etc. som skal leveres til Behandlingsanlegg som EE-avfall. Andre store, sammensatte produkter som f.eks. bilvaskemaskiner, drivstoffpumper, etc. skal på grunn av sin kompleksitet leveres som EE-avfall i sin helhet. Ved tvil om definisjoner skal RENAS kontaktes. 11

12 Bildeeksempler – Hva er ikke EE-avfall i sin helhet?
Kjele for oppvarming av bitumen 12

13 Bildeeksempler – Hva er ikke EE-avfall i sin helhet?
Trafokiosk 13

14 Bildeeksempler – Hva er ikke EE-avfall i sin helhet?
Trykkerimaskin 14

15 Bildeeksempler – Hva er ikke EE-avfall ?
Grabb 15

16 Bildeeksempler – Hva er ikke EE-avfall i sin helhet?
Trommel til asfaltverk 16

17 Løsning i det praktiske liv;
Vi ser godt at det noen ganger er mest praktisk å transportere inn en hel enhet, selv om ikke alt er EE-avfall. Før innveiing må imidlertid oppdelingsjobben gjøres. Dersom Innsamler ikke har tatt oppdelingsjobben er det behandlingsanlegget sin plikt å si fra at ikke hele enheten kan mottas som EE-avfall. 17

18 4. Moral – etikk (miljø) - økonomi
Mange steder kan det være trangt om plassen for riktig miljøsanering Og oppfylle riktig miljøsanering – krever litt arbeid og vilje. Moral -etikk (riktig miljøsanering)/økonomi Hvis en i alle sammenhenger må gis økonomiske motiver for å gjøre riktig miljøsanering – taper miljøet

19

20

21

22 Miljøgifter der de ikke skal være


Laste ned ppt "Innsamling av EE-avfall i byggebransjen v/Gunnar Murvold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google