Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende dosimetri –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende dosimetri –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende dosimetri –
– prinsipper og størrelser

2 Størrelser og enheter i dosimetri
Overført energi, etr: etr=Rin,u-Rout,u-rl+SQ Rin,u total strålingsenergi fra partikler uten ladning som går inn i et volum V. Rout,u-rl strålingsenergi fra partikler uten ladning som går ut i et volum V, med unntak av de som er oppstått som strålingstap fra ladde partikler (”irradiative loss”) SQ netto energi tilført gjennom omdannelse fra masse til energi eller omvendt.

3 Størrelser og enheter i dosimetri
Nette overført energi, entr: entr=Rin,u-Rout,u-rl+SQ Rout,u all strålingsenergi, i form av fotoner, som kan transporteres ut av volumet V. Man sitter da igjen med den kinetiske energien til sekundære elektroner som ikke går tapt ved bremsestråling.

4 Størrelser og enheter i dosimetri
Absorbert energi, ’energy impared’ e: e=Rin,u-Rout,u+Rin,c-Rout,c+SQ Rin,c strålingsenergi i form av kinetisk energi til ladde partiker inn i volumet Rout,cstrålingsenergi i form av kinetisk energi til ladde partiker ut i volumet

5 Størrelser og enheter i dosimetri
Definisjon av absorbert stråledose: D=de/dm ; hvor e er midlere energi “imparted” (d.v.s. avgitt) til medium med masse dm ved ioniserende stråling. Enheten for absorbert stråledose er [Gy], hvor 1 Gy = 1 J/kg

6 Størrelser og enheter i dosimetri
Definisjon av KERMA- “Kinetic Energy Relased in MAtter”: K= detr/dm ; hvor dEtr er summen av all initiell kinetisk energi hos alle ladede partikler skapt av fotoner i massen dm. Enheten for KERMA er den samme som for absorbert stråledose.

7 Størrelser og enheter i dosimetri
For en fotonstråle som traverserer et medium vil: K=Y x (mtr/r)=Y x (men/r)/(1-g) ; hvor g er midlere energi fra elektroner tapt i radiative prosesser (bremsestråling). Ikke-elastiske prosesser dominerer (ionisasjon, eksitasjon), mens radiative prosesser (bremsestråling) utgjør en mindre andel av KERMA: K=Kcol. + Krad.

8 Størrelser og enheter i dosimetri
Sammenhengen mellom KERMA og dose: Kcol=Y x (men/r) D=b x Y x (men/r) D= b x Kcol ; hvor b=1.005 for 60Co

9 Størrelser og enheter i dosimetri
I “EQ”-regionen avtar dose og KERMA som følge av foton attenuasjon of fremoverspredt elektroner I “build-up”sonen øker dose men KERMA avtar fordi relativt flere elektroner spres inn i volumelementer enn ut, samtidig som fotonene attenueres.

10 Størrelser og enheter i dosimetri
Definisjon av eksposisjon: X=dQ/dm ; hvor dQ er den absolutte ladning (enten neg. eller pos.) produsert i luft i det alle elektroner skapt av fotoner stoppes i luft av masse dm. Enheten for absorbert stråledose er [Gy], hvor 1 R = 1 C/kg (2.58x10-4C/kg, luft)

11 Størrelser og enheter i dosimetri
Sammenhengen mellom KERMA og eksposisjon: X=Kcol,air x (e/W) ; hvor W er midlere energi som fordres for å lage et ionepar (34 eV), e er elementærladningen (1.6 x C)

12 Kavitetsteori Bragg-Gray teori (W.H. Bragg og L.H. Gray):
”The thickness of the cavity is assumed to be so small in comparison with the range of the charged partickles striking it that its presence does not disturb the charged-particle field.”

13 Kavitetsteori Bragg-Gray teori Dmed.1 Smed.1 med.1 Smed.2 = = Dmed.2
Q/m*(W/e) med = Medium 1 Medium 2 Medium 1

14 Kavitetsteori Spencer kavitetsteori:
Eksperimenter utført på 50-tallet viste at B-G teori ikke predikerte antall ionisasjoner i luftkaviteter, spesielt ved høye atomnummer i kavitetens vegg Produksjon av d-elektroner ble derfor inkludert i modellen.

15 Kavitetsteori Spencer kavitetsteori:
Elektroner med energi T>D, har såvidt høy energi at de kan traversere kaviteten. Elektroner med energi T<D, har såvidt liten energi at den avsettes i sin helthelt i ett punkt og traverserer ikke kaviteten T Dmed.=∫ Fe,dT*Smed(T,D)dT D

16 Kavitetsteori Burlin-teori: Medium 1 og 2 er homogene
Fotonfluensen er homogen i ett hvert punkt i de to media. Elektronlikevekt er tilstede Elektroner dannet i veggen attenueres eksponensielt og endrer dermed ikke sin energifordeling Elektroner som dannes i kaviteten bygger opp sin elektronlikevekt eksponensielt

17 Kavitetsteori Burlin-teori:
Dmed.1 med.1 med.1 = d* (1-d)*(men/r) Smed.2 Dmed.2 med.2 d er en parameter som beskriver kavitetens dimmensjoner; og som går mot 1.00 for smaå kaviteter (de som tilfredsstiller B-G kravet, og null for store kaviteter.


Laste ned ppt "Grunnleggende dosimetri –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google