Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjon for medisinsk fysikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjon for medisinsk fysikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjon for medisinsk fysikk
IMRT Ellen Wasbø fysiker Seksjon for medisinsk fysikk

2 Hva er IMRT? IntensitetsModulert RadioTerapi Invers planlegging
intensiteten varierer over strålefeltet Invers planlegging angir målet for dosefordelingen datamaskin optimerer strålefeltene

3 IMRT Intensitetsmodulert stråleterapi
CRT Konformal stråleterapi IMRT Intensitetsmodulert stråleterapi tumor tumor risikoorgan risikoorgan Ser her hensikten med IMRT – bedre sparing av risikovolumer – ser ikke her, men også mål med bedre målvolumsdekke/homogenitet Forward planning – doseplanlegger bruker sin erfaring Inverse planning – angir ønsket dose og datamaskin optimerer ved bruk av intensitetsmodulering forward planning: (doseplanlegger bestemmer hvordan strålefeltene skal være) inverse planning: (strålefeltene optimaliseres av et dataprogram)

4 IMRT ved T3b prostatakreft
Målvolum: Prostata/ves.sem., lymfeknuter IMRT første 50 Gy, konvensjonell boost siste 20 Gy Risikoorgan: Tarm, rektum, blære

5 Intensitetsmodulering “sliding window”
video av felt 1 subfelt 1 – MLC bevegelse (’Klikk’ på det svarte feltet!) det intensitetsmodulerte feltet ved eksponering av strålesensitiv film

6 målvolumet i 3d inntegnet på CT snitt
IMRT mer formet til målvolumet sparer derfor bedre blære, tarm, rektum… konvensjonell 4 felt IMRT målvolumet i 3d inntegnet på CT snitt isodose-flate 95% (bestrålt volum)

7 T3b prostatakreft IMRT 4 felt box teknikk

8 Optimeringen (invers doseplanlegging)
Dose-volum krav til inntegnede strukturer øvre og nedre grenser for dosen Angir disse i et tenkt dose-volum-histogram (DVH) Eksempel på dose-volum krav: målvolum(rød): Måldose = 50Gy risikoorgan(blå): maksimalt 40 Gy kan angi tall mellom 0 og 1000 for å fortelle programmet hvor viktig vi opplever dette kravet – siden målvolumsdekket er viktigst vektes dette sterkest – online optimering og kan endre på kravene underveis mens en ser på DVH utviklingen

9 IMRT planlegging Optimeringsprogrammet trenger: -inntegnede strukturer
- målvolum, risikoorgan, (hjelpevolumer) -isosenter -gantryvinkler -fraksjonering -prioriteringer av de inntegnede strukturene - gis et tall mellom 0 og 1000 etter hvor viktig det er det er for disse inntegnede strukturene en angir et mål for dosefordelingen – dose-volum krav og da må jeg kanskje ta en kort innføring i DVH slik at alle henger med

10

11 Utfordring ved IMRT for ØNH
mange risikoorganer medulla/hjernestamme parotis øye + synsnerve + chiasma indre øre integrert boost (ulike volumer skal ha ulik dose samtidig) PTV T (tumor) ~70 Gy PTV EH (høyrisiko områder) ~60 Gy PTV EL (lavrisiko områder) ~50 Gy

12 Kvalitetssikring Dosemåling
-Rekalkulert behandlingsplan for fantom oppsett (gantry 0o for alle felt) -Sammenlign kalkulert og målt dose i ett punkt

13 Fluencekontroll IMRT felt bestrålt rett på PVI (bildeplate tilsvarende røntgen bare for megavolt energi) Akkumulert dose sammenlignet med Eclipse prediksjon (Portal Dose Prediction) PVI Integrated Image (measured) Predicted Portal Dose Image (Eclipse calculation) ok ? (4%, 4mm)

14 Gel-dosimetri ved IMRT Strålesensitiv gel bestråles og MR-skannes
Gel-dosimetri ved IMRT Strålesensitiv gel bestråles og MR-skannes. MR bildene vil inneholde info om hvor mye dose de ulike delene av gelen har fått. Dette kan så sammenlignes med det doseplansystemet vårt (Eclipse) har beregnet. Brukt ved oppstart av IMRT som kvalitetssikring i 3D. ― Eclipse ∙∙∙∙ Gel Bolstad Hysing et al, Radiother Oncol (submitted)

15 Oppsummert Med IMRT teknikken har vi større mulighet til å lage kompliserte doseplaner hvor vi lettere kan spare kritiske organer for høye stråledoser og dermed redusere bivirkninger.


Laste ned ppt "Seksjon for medisinsk fysikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google