Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning SGO 2300 Bjørnar Sæther

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning SGO 2300 Bjørnar Sæther"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning SGO 2300 Bjørnar Sæther
Grunnlagsproblemer Forelesning SGO 2300 Bjørnar Sæther

2 Evolusjon vs. utvikling
Hastigheten på samfunnsmessig utvikling er svært mye raskere enn naturens evolusjon I naturen eksisterer ikke avfall da reststoffer gir et næringsgrunnlag for andre organismer Samfunnets restoffer blir et avfalls- eller forurensingsproblem fordi naturen trenger (svært) lang tid på å bryte ned stoffene

3 Energisystemer Miljøproblemene i de historiske fasene avhenger av hvilke energisystem som anvendes Jegersamfunnet var basert på solenergi og ga tap av biologisk avfall Jordbrukssamfunnet var basert på solenergi og resulterte i ødeleggelse av jordsmonn Industrisamfunnet er basert på fossil energi og resulterer i forurensende avfall

4 Menneske - natur Mennesket har helt til omlag for 100 år siden i hovedsak sett på naturen som en trussel i form av tørke, kulde, stormer m.m. Først de siste 50 år har det vokst fram en erkjennelse av at mennesket kan true naturen

5 Natursyn Hvorfor diskutere natursyn?
Å bli i stand til å skille mellom ulike natursyn Se på sammenhenger mellom natursyn og miljøvernpolitikk - miljøvernstrategier

6 Grunnleggende begreper
Antropsentriske natursyn - setter mennesket i sentrum og har som grunnleggende holdning at mennesket kan tilpasse naturen til sine behov (The interventionist mode) Økosentriske natursyn - setter naturen i sentrum og mener grunnleggende at mennesket er en art på linje med alle andre arter (The nurturing mode)

7 Radikal sosialkonstruktivisme - framholder at naturen kun har eksistens i den grad mennesket forholder seg til den Naturdeterminisme - kultur og samfunnsliv er bestemt av naturgitte størrelser som klima, vegetasjon og landformer Moderat sosialkonstruktivisme - erkjenner at mennesket kun kan forstå naturen gjennom språk og begreper, men framholder samtidig av naturen eksisterer uten vår bevissthet om den

8 Natursyn i en samfunnsmessig kontekst
Historisk har det i de fleste samfunn vært mulig å finne både et antroposentrisk og et økosentrisk natursyn Samfunn har et dualistisk forhold til naturen som anses på den ene siden å være en ressurs som dekker materielle behov, samtidig som naturen er en kilde til inspirasjon og glede

9 Ethvert samfunn er avhengig av å unytte naturen for å tilfredsstille grunnleggende materielle behov
Dagens samfunn utnytter naturen for å tilfredsstille materielle behov langt utover de grunnleggende Klassedominans og griskhet er to årsaker til dette Samtidig er det håp for framtida og en mer balansert utnyttelse av naturen er en viktig del av et slikt håp

10 Næss’ relasjonelle natursyn
Arne Næss peker på at både det antroposentriske og økosentriske natursynet har svakheter Han lanserer i stedet et relasjonelt natursyn: ”…a human being is not a thing in an environment, but a juncture in a relational ststem without determined boundaries in time and space…a person is part of nature to the extent that he or she is a a relational junction with the total field” (Næss 1989)

11 Ulrich Becks invaderte natur
Den tyske sosiologen Ulrich Beck hevder at naturen er omformet av vitenskap, produksjon og politikk i en slik grad at den ikke kan forstås løsrevet fra disse mekanismene ,naturen er blottet for natur I stedet konstrueres naturen dels som en utopi om en tapt framtidsversjon, dels som et museum over en tapt forestilling om en ”ekte” natur

12 Naturgitte grenser? I hvilke grad eksisterer det naturgitte grenser for samfunnsmessig utvikling? Malthus hevdet at det var slike naturgitte grenser I hvilke grad er det grenser som genereres i samfunnet som setter grenser? Marx mente at den viktigste kilden til undertrykkelse av mennesker var å finne i den kapitalistiske produksjonsmåten


Laste ned ppt "Forelesning SGO 2300 Bjørnar Sæther"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google