Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Manuell beregning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Manuell beregning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Manuell beregning

2

3

4 Prosent dybdedose (PDD)
PDD(d,As,ssd)=100*D(d,As,ssd)/D(dmax,As,ssd)

5 Bruk av PDD, eks. 10x10-felt Dybdedosekurven er angitt relativt til max. Punktet i 6 cm dyp representer målvolumet på en god måte. Kalibreringsfaktoren (i max.) er 100 MU/Gy. Dybdedoseprosenten i dyp 6 cm er 80% For å få 1Gy i 6 cm dyp må man gi 1.25 Gy i max Innstilling = 100 MU/Gy x 1.25 Gy = 125 MU

6 Avstandseffekten (Mayneords formel)
DD(ssd1,d)% (ssd1 +dm/ssd1+d)2 DD(ssd2,d)% (ssd2 +dm/ssd2+d)2 DD(ssd2,d)%=DD(ssd1,d)%• (ssd2 +dm/ssd1+ dm)2• (ssd1 +d/ssd2+d)2 =

7 Ekvivalent feltstørrelse (ESQ)
Tabell (BJR supplement 25), tabell 9.2 Khan Formel (Sterlings formel, Sterling et al 1964): For kvadratiske felt:

8 TAR=D(d,ssd)/D(ssd)fs
Tissue Air Ratio - TAR Tissue-air-ratio ble definert av Johns for å gjøre DD(d)% uavhengig av avstand fra strålekilden: TAR=D(d,ssd)/D(ssd)fs hvor D(ssd)fs er dosen målt “free in space” i samme avstand.

9 Tissue Air Ratio - TAR

10 Det ble definert en null-felts TAR:
TAR0(d) = TAR(d, 0) en størrelse som skal representere attenuasjonen av primærstrålingen uten spredt bidrag, TAR0 = e-m (d-dmax),Ks=1 Null-feltstørrelse kalles ofte for “narrow beam”, d.v.s ideel feltstørrelse lik x 0 mm

11 Back Scatter Factor (BSF)
Back Scatter Factor ble definert for rtg kvalitet og defineres på samme måte som TAR, men alltid ved d=dmax: BSF= D(d=dmax,ssd)/D(ssd)fs BSF gir uttrykk for det spredte bidraget til dosen i max For terapikvaliteter er PSF<5%.

12 Back Scatter Factor

13 Peak Scatter Factor, PSF
Absorbert dose i vev i dmax PSF = Absorbert dose i vev i dmax, spredt bidrag PSF(Ad)=TAR(dmax, Ad)

14 SAR kvantifiserer spredt bidrag:
Scatter air ratio - SAR SAR kvantifiserer spredt bidrag: SAR(d,Ad)=TAR(d, Ad)-TAR0(d) SAR er avhengig av: dybde feltstørrelse energi SAR er uavhengig av: avstand

15 Tissue Phantom ratio - TPR
Forholdet mellom dosen i et gitt punkt i et fantom og dosen i samme punkt (d.v.s. samme avstand), men nå i referansedyp.

16 Tissue Maximum Ratio -TMR
samme som TPR, men alltid normalisert til dmax.

17 Normalised Peak Scatter Factor
NPSF(A) = PSF(A)/PSF(Aref)

18 Sammenhenger

19

20 Spredt bidrag Primære fotoner, P Spredt stråling, kollimator, Sc
Spredt stråling, fantom-komponent, Sp P Sc kilde Sf fantom kollimator

21 Field Output Factor Forholdet mellom output for en gitt feltstørrelse og referansefeltstørrelsen i dref i et ”full scatter” fantom FOF(dref, A) = Sc(A)  Sp(dref, Ad) = Sc(A)  Sp(dref, ESQ)

22 Phantom Scatter Factor, Sp

23

24 Collimator/Head Scatter Factor, Sc
Sc = D(air,A)/D(air, Aref)

25 TPR, dosering TPR kurver kan måles opp, og vil ligne en dybdedosekurve
1000 d dr 10 cm Pr Pd

26 TPR, dosering TPR (d) = Dd/Dr 1000 Vi vil ha 1 Gy i et
gitt dyp d. Dersom vi kjenner TPR-forholdet vil dosen i ref.dypet være d dr 10 cm Pr Pd Dr = Dd/ TPR = 1/ TPR Innstilling = kal.fak x Dr

27 Tabell, korreksjon for spredt stråling pasient, 6MV fotoner

28 Tabell, korreksjon for kollimatorspredt stråling, 6MV fotoner

29

30 Isodoser og dosefordelinger
Den enkleste form for flerfeltsteknikk er to-motgående strålefelt Teknikken gir en homogen dose til målvolumet, men også samme eller høyere dose til perifert liggende normalvev. Periferidosen er avhengig av energi

31 max 2 Gy

32 Isodoser og dosefordelinger
Periferidosen er avhengig av foton-energi ved to motgående felt; dette skyldes forskjell i djupdose -kurvens forløp. Lav energi gir høy periferi-dose; og v.v. for høy foton-energi.

33 Isodoser og dosefordelinger
For en pasient med tverrmål (tykkelse) mellom cm vil overdosering i perifert beliggende vev bli 25-40% ved 60-CO, mens kun 3-6% ved 25 MV fotoner.

34

35 Feltskjøt Kombinasjon av strålefelt med samme eller til dels samme innfallende vinkel - ‘feltskjøting’ - skal gi homogen dosefordeling i mellomliggende område

36 Feltskjøt Avstanden mellom feltene S1+S2 beregnes slik at de divergerende strålefeltene geometrisk møtes i pkt. E. Dette forutsetter at isodose=50% er sammen-fallende med geometrisk feltgrense

37 Feltskjøt Dersom to motgående strålefelt skjøtes mot to andre motgående strålefelt, vil en få et område med overdosering der tre av feltene gir bidrag Dette inntrer dersom divergensen fra felt 1 ikke svarer divergensen fra felt 4. Felt 3 Felt 1 Felt 2 Felt 4

38 Elektroner, dybdedosekurve

39 Elektroner, ’build-up’

40 Elektroner, isodoser

41 Elektroner


Laste ned ppt "Manuell beregning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google