Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bluetooth community i J2ME for mobiltelefoner, hovedprosjekt hos Telenor Mobil A/S, 2005. Utviklet av: •Arve Waltin •Per Ola Sæther.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bluetooth community i J2ME for mobiltelefoner, hovedprosjekt hos Telenor Mobil A/S, 2005. Utviklet av: •Arve Waltin •Per Ola Sæther."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bluetooth community i J2ME for mobiltelefoner, hovedprosjekt hos Telenor Mobil A/S, 2005. Utviklet av: •Arve Waltin •Per Ola Sæther

2 Telenor konsernet • Den største tele- og kommunikasjons- aktøren i Norge med betydelige mobil- operasjoner internasjonalt. • Telenor ble notert på Oslo Børs og Nasdaq 4. desember 2000. • Ved utgangen av 2003 hadde konsernet 20.190 ansatte, hvorav 12.706 i Norge. • Telenors markedsverdi pr. 31. mars 2004 var 85,9 milliarder kroner. (det tredje største selskapet notert på Oslo Børs) • Fra å ha vært en nasjonal teleoperatør fremstår Telenor nå som et internasjonalt selskap med mobilt tyngdepunkt. • 150 år i 2005.

3 Telenor Mobil AS • Er Norges ledende leverandør av mobile tjenester. • Mobile er Telenors forretningsområde for utvikling og drift av mobile tjenester innen tale, data, Internett og innholds-tjenester i og utenfor Norge. • Telenor har eierinteresser i 12 mobilselskaper og er geografisk konsentrert i utvalgte land i Europa og Sørøst-Asia. Mobilselskapene bidro i 2003 med 42 prosent av Telenors eksterne driftsinntekter. • Mobile utgjør Telenors hovedsatsing for videre vekst. Videre utvikling av mobilvirksomheten er sentralt i konsernets posisjonering som internasjonal aktør i telekombransjen.

4 Problemstilling rammeverk • Vi skal utvikle et rammeverk til bruk for mobiltelefoner som gjør det mulig for brukerne å laste ned og bruke forskjellige tjenester utviklet for dette. • Rammeverket gjør at brukere i forsamlinger, på gaten osv. utveksler informasjon mellom hverandre via Bluetooth, enten automatisk eller manuelt. • Informasjonen som utveksles forteller brukerne hva andre brukere har av tjenester og filer. • Rammeverket skal gi en felles plattform for tjenester som ønsker å benytte bluetooth kommunikasjon.

5 Problemstilling tjenester • Informasjon utveksles via bluetooth også på tjenestenivå. Denne informasjonen avhenger av hvilken tjeneste som brukes. • Eksempler på tjenester er: • Spill • Dating • Reklamespredning • Vi skal også utvikle en tjeneste til rammeverket, har valgt å utvikle beskjedspredning med tanke på bruk under Uka og TeknologiArena.

6 Problemstilling beskjedspredning • Dette er en tjeneste som skal formidle diverse beskjeder mellom brukerne. Beskjedene kan være informasjon om; arrangementer, demonstrasjoner, presentasjoner, tilbud osv. • Beskjeder formidles mellom brukere basert på interessekategorier. • Skal også være mulig å operere med ”stasjonære” mobiltelefoner som sender broadcast-meldinger.

7 Hvorfor vi valgte denne oppgaven • Ønsket var å prøve ut en eller flere nye Java-teknologier, og ikke gjøre en ”plankekjøring-oppgave” med J2SE. • Etter å ha hatt faget J2ME, ble denne teknologien et naturlig valg. Ønsket fortsatt å prøve ut nye API, og vi valgte dermed et av de nyeste; nemlig BTAPI (Bluetooth API). • Dette valget var også basert på et ønske om å gi mobilen flere funksjoner med bluetooth. • Spennende og lærerikt å få arbeide med et prosjekt i en så stor bedrift som Telenor.

8 Hvordan vi løste disse problemstillingene • Det første vi gjorde var å undersøke en del rundt Bluetooth og hvilke muligheter som fantes. • Deretter begynte vi å kartlegge hvilke funksjoner som var viktige for systemet og eventuelle problemstillinger som kunne dukke opp. • Vi startet med å lage selve rammeverket og deretter tjenesten til dette til slutt. • Produserte nødvendig dokumentasjon i form av forstudierapport, brukerkravdokument, systemkravdokument og sluttrapport, og i tillegg interne dokumenter hvor problemstillinger og ideer til utviklingen ble beskrevet.

9 Systemarkitektur

10 Rammeverket • Vi utviklet rammeverket i flere inkrementer. • Vi utviklet alle delene til rammeverket hver for seg: • Grafisk grensesnitt • RFCOMM (Bluetooth kommunikasjon, klient - tjener) • HTTP-tilkobling, med mulighet for varig lagring av nedlastede data • XML-parser • Delene ble implementert i systemet etter hvert som de var ferdig programmert og testet.

11 Tjenesten Beskjedspredning • Dette er en tjeneste som vi etter ønske fra Jan Erik Wold utvikler med tanke på Uka-05 og TeknologiArena. • Kort sagt skal tjenesten spre beskjeder mellom brukere basert på interessekategorier. Ideen er et slags reklame/annonserings-system hvor beskjeder spres i nettverket til interesserte. • Denne tjenesten vil typisk på et slikt arrangement som UKA fremheve tjener/klient-kommunikasjonen som ligger i rammeverket.

12 Utviklingsmiljø • Vi har brukt følgende utviklingsmiljø i dette prosjektet: • Windows XP • Textpad • J2ME Wireless Toolkit 2.2 • Nokia 6630 og 6230 • Programmeringsspråket vi har brukt er Java (Java 2 Platform, Micro Edition) • Har brukt ”it’s learning” for oppbevaring og deling av filer både internt i gruppen og med veilederne.

13 Resultatet Vi har til nå: • Et rammeverk som kan: • operere både som tjener og klient. • sende og motta data via bluetooth. • sende og motta data via http. • lagre innstillinger og utføre kommunikasjon automatisk etter disse. • parse et xml-dokument og hente ut verdier. • forstå xml-elementer og handle etter disse. • En tjeneste som kan: • sende og motta beskjeder og vise disse. • hente ut data (som f.eks. interessekategorier) fra xml-parseren for å tolke den andres ønsker om type beskjeder. Felles for alle tjenester er at de bruker rammeverkets metoder og har tilgang til å sette innstillingene i dette selv.

14 Videre arbeid Gjennom møter med Jan Erik og diskusjon innad i gruppen, har et stort antall ideer både til funksjonalitet i rammeverket og til tjenester kommet frem. Vi ser derfor et stort potensiale for videre utvikling og bruk av dette systemet. Vi har følgende ideer til videre utvikling: • Utvide nettsiden til å også utgjøre et slags community, siden man har brukere registrert på en og samme plass. • Vise kommunikasjonsnett på nettsiden, grafisk fremstilling. • Lage flere tjenester (spill, dating ++)

15 Takk for oppmerksomheten Spørsmål?


Laste ned ppt "Bluetooth community i J2ME for mobiltelefoner, hovedprosjekt hos Telenor Mobil A/S, 2005. Utviklet av: •Arve Waltin •Per Ola Sæther."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google