Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Industream eCosystem Buyer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Industream eCosystem Buyer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Industream eCosystem Buyer
Hovedprosjekt hos Industream AS Oppgave 33E Industream eCosystem Buyer PalmOS Edition Tom Gulbrandsen Thomas Gundersen Stein Morten Rustad

2 Introduksjon Internett og e-handel består av et mangfold av brukere, teknologier og standarder. Å bli sett og forstått er slett ingen selvfølgelighet. Industream knytter partene sammen og sørger for at alle kommuniserer godt. Man kan sammenlikne Industream med et televerk; et televerks oppgave er å knytte sammen abonnenter slik at de kan snakke sammen. I stedet for telefoner bruker Industreams kunder avanserte e-handelsløsninger for å kommunisere. Industream tilbyr fjerde generasjons e-handel, hvilket innebærer en helt åpen infrastruktur som lar alle parter innen e-handel, både kjøpere og selgere, knytte seg sammen opp mot hverandre og kommunisere, uavhengig av bransje.

3 Etablert operasjonelt miljø i drift siden 2000
Industream AS Ble etablert 1999 i Oslo Har egne kontorer i Oslo og Trondheim, representert i Sverige og Finland Etablert operasjonelt miljø i drift siden 2000 Har etablerte kunder i Norge og internasjonalt Målsetting: Ledende aktør i Norden - Europa Organisasjon: 16 ansatte i Norge Salg og administration: Skøyen, Oslo Teknologi/utvikling/drift: Nedre Elvehavn, Tr.heim Salg/implementering : Sverige (Stockholm) Salg/implementering : Finland (Tammerfors)

4 Hva tilbyr Industream? Leverer infrastruktur for e-handel
Etablert løsning – i drift og tilgjengelig idag Kjøpere og leverandører i likeverdige roller Inviterer til samtrafikk og interoperabilitet med andre aktører Bransjeuavhengig løsning Avtaleorientert (rammeavtale) Passer for både små og store kjøpere og leverandører Åpen og rettferdig prismodell med lav terskel for å komme i gang Fullintegrasjon med interne systemer tilgjengelig Utvidelsesmuligheter i takt med aktørenes eget behov

5 En kobling mot ulike leverandører
En bedrift har mange avtaler med forskjellige leverandører. Industream gjør at kjøperen (buyer) kan bestille et produkt fra en av sine leverandører kun basert på den avtalen bedriften har med sine leverandører (supplier). En bedrift som utgjør en kjøper kan derfor få avtaler, plassere ordrer og motta ordrehistorikk enten inn i sitt eget ERP-system eller på web-løsningen til Industream.

6 En kobling mot markedet
En leverandør i Industream eCosystem kan ha avtaler med en eller flere kjøpere. Industream eCosystem sørger for at riktige data blir sendt til riktige noder. Leverandøren publiserer avtaler, mottar ordrer og blir fakturert via sitt ERP-system eller gjennom Industreams web-løsning.

7 Vår oppgave var å utvide Industream eCosystem med en PDA kjøpermodul.
Hovedpoenget er å la en kjøper bruke en PDA (håndholdt) for å motta avtaler, lage ordrer og motta ordrehistorikk. Oppgaven bestod av følgende elementer: Utvikling av PDA applikasjon (minimum Palm OS) Utvikling av en Conduit for overføring av data mellom den håndholdte og en lokal PC Utvikling av Exchange Adaptere for kommunikasjon mellom den lokale PCen og Industream eCosystem

8 Løsningsskisse Dette er en grov skisse over vår løsning på oppgaven

9 Hvordan vi løste oppgaven
Først bestemte vi oss for utviklingsverktøy samt hvilken API vi skulle bruke: Valgte VisualAge for Java som utviklingsverktøy JDK som API for Exchange Adapteret SuperWaba 2.3 (Java) som API for Palm applikasjonen JSync Suite Reference, CDK 4.02 som API for Conduiten Deretter lagde vi kravspesifikasjonen: Lagde den i fellesskap for å oppnå felles forståelse for oppgaven og hvordan den skulle løses Den ble kvalitetssikret av oppdragsgiver før vi startet med utviklingen Så lagde vi en konsekvensanalyse: Så på alle aspekter innføringen av vår utvidelse måtte utgjøre i henhold til det eksisterende i Industream eCosystem

10 Hvordan vi løste oppgaven
Så kunne utviklingen starte: Utviklingen ble delt i tre uavhengige deler som senere skulle sys sammen til det ferdige produktet Stein lagde Palm applikasjonen Thomas lagde Conduiten Tom lagde Exchange Adapteret Eneste sammenheng mellom oss var databasene vi definerte i systemkravdokumentet Dokumentasjon stod sentralt i og med at andre har ansvar for videre drift – all dokumentasjon ble testet av hverandre og senere kvalitetssikret av oppdragsgiver Test av dokumentasjon og programmer: Vi lagde først test-caser som skulle finne feil og mangler i systemet Deretter gjennomførte vi testene og feilrettet hvis det var nødvendig Videreutviklingen: Vi kjørte en liten uoffisiell prototypingsprosess med oppdragsgiver og fant nye caser for videreutvikling

11 Resultater Vi har ferdigutviklet et Exchange Adapter:
Sender avtaler fra Industream eCosystem til buffersonen Henter ordrer fra buffersonen og legger dem inn i Industream eCosystem Overfører ordrehistorikk fra Industream eCosystem til buffersonen Vi har ferdigutviklet en Conduit: Overfører avtaler fra buffersonen til Palm applikasjonen Flytter ordrer fra Palm applikasjonen til buffersonen Sender ordrehistorikk fra buffersonen til Palm applikasjonen Vi har ferdigutviklet en Palm applikasjon: Har mulighet for å motta avtaler Kan brukes til å legge inn ordrer Støtter strekkodelesing ved bygging av ordre Kan motta ordrehistorikk

12 Vi har ferdigutviklet et installasjonsprogram for produktet vårt:
Resultater Vi har ferdigutviklet et installasjonsprogram for produktet vårt: Installerer Exchange Adapteret Installerer Conduiten Konfigurerer Conduiten Innstallerer Palm applikasjonen Tilbyr god brukerveiledning

13 Hvorfor vi valgte denne oppgaven
Opparbeide arbeidserfaring fra en etablert IT-bedrift Lage et konkret produkt som faktisk tas i bruk Produktet vises til en stor kunde allerede 27. mai 2002 Gjøre noe som få har gjort før Lage en Palm applikasjon i Java Lage en Conduit i Java Lyst til å lære om PDA-teknologien som for tiden bare er i sin spede barndom Ta for eksempel dagens mobiltelefoner som integreres mer og mer med PDA-teknologien og motsatt (PDA med mobiltelefon) Spennende og utfordrende oppgave Ingen av oss hadde noen som helst erfaring med PDA fra før Trening i gjennomføring av en hel utviklingssyklus Skaffe muligheter for fremtidige jobbmuligheter Få kontakter og venner innenfor IT-bransjen

14 Hva vi har lært Prosjektplanlegging er ytterst viktig
Det er bedre å bruke 1 uke for mye på å lage en detaljert prosjektplan i stedet for å komme flere uker på etterskudd med hele prosjektet Vi lagde hver vår del av løsningen og det krevde god planlegging i forkant for å kunne sy disse sammen Hvordan tilpasse programmeringen til formålet Vi måtte hele tiden tenke på at PDAen hadde begrenset med minne og prosessorkraft Ta i bruk ny teknologi Vi kan nærmest kalle oss selv pionerer innen bruk av Java til å utvikle Palm-applikasjonen og Conduiten

15 Hva vi har lært Samarbeidet innad i gruppa og med andre utviklere måtte fungere Gruppa har samarbeidet før og gjentok suksessen her Prøver man selv å finne en løsning på problemet før man går til noen andre, lærer man mest av det Viktig at utviklerne forklarte ting med et enkelt og forståelig språk Strukturert arbeid er bra Det er bra å ha en prosjektplan å følge – ellers blir det lett at man utsetter ting og kommer i bakleksa Bruk av andre utviklingsverktøy Utviklingsverktøyet VisualAge for Java var ukjent for de aller fleste på gruppa

16 Status i dag Utvikling Dokumentasjon
Exchange Adapteret er ferdigutviklet Conduiten er ferdigutviklet Palm-applikasjonen er ferdigutviklet Dokumentasjon Installeringsveiledningen er ferdig Brukerveiledningen til Palm-applikasjonen er ferdig Dokumentasjonen av Exchange Adapterene er ferdig Dokumentasjonen av Conduiten er ferdig Forside og presentasjon til HiST er ferdig Sluttrapporten er ikke påbegynt


Laste ned ppt "Industream eCosystem Buyer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google