Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva gjør en Bachelor i ingeniørfag Elektro / Kommunikasjonssystemer?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva gjør en Bachelor i ingeniørfag Elektro / Kommunikasjonssystemer?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva gjør en Bachelor i ingeniørfag Elektro / Kommunikasjonssystemer?

2 Jobbmuligheter - Kommunikasjonssystemer • Utvikling, programmering av • Web-applikasjoner • Tjenester over mobiltelefoner • Multimedia-tjenester over Internett • Planlegging, installering, drift og service av • Bedriftsnett • Hjemmenett basert på • Trådløs teknologi (WiFi, WiMax, Satellitt, Bluetooth, tetra, …), • Trådbasert teknologi (fiber, koaksial kabel, xDSL,…) • Salg og markedsføring av kommunikasjonsløsninger • …

3 Hva består kommunikasjonssystemer av ? -Data nettverk oppbygning og virkemåte - teknologier (overføring via radio, fiber, kabel, osv; koding, …) - komponenter (rutere, svitsjer, kabler, …) - protokoller (TCP/UDP, IP, CSMA/CD, CSMA/CA, …) -Applikasjoner (tjenester) - identifisering av tjenestescenarioer - utvikling og implementering

4 Som bachelor i ingeniørfag fra Elektro / Kommunikasjonssystemer skal du kunne :  Analysere kommunikasjonsbehov og velge mellom løsningsmetoder  Modellere, utvikle og implementere applikasjonstjenester  Installere, konfigurere og vedlikeholde forskjellige typer nett  …

5 • Digital signalbehandling • Kommunikasjonsnett I • Trådløs kommunikasjon • Informatikk grunnlag • Kommunikasjonsnett II • IKT prosjekt Kommunikasjonssystemer - emner

6 Kommunika- sjonsnett II Fagplan, Kommunikasjonssystemer Matematikk 300 Statistikk Prosjektarbeid og etikk Kommunika- sjonsnett I Trådløs Kommunika- sjon Valgfag Hovedprosjekt 2. studieår3. studieår Høst Vår Digital signal- behandling Informatikk Grunnlag IKT prosjekt Elektronikk

7 Kommunikasjonsnett I •Lagdeling av protokoller. •Elektronisk post, Web-tjenester (http), filoverføring (ftp) og DNS. •TCP/UDP/IP •Lokalnett (komponenter, teknologier) •Prinsipper for feildeteksjon og feilkorreksjon. •Grunnlag i datasikkerhet

8 Digital signalbehandling •Analoge og digitale signaler og systemer i tids- og frekvensdomenet •Punktprøving og aliasing •FIR- og IIR-filtre og frekvensgang for disse •Digital spektrumanalyse •Matlab-programmering •Foldning •Komplekse vektorer •Fourier-rekker og –transform, Fast Fourier-transform, Z- transform

9 Trådløs kommunikasjon •Utbredelse av elektromagnetiske bølger •Modulasjon: AM, PM, FM, PSK, QAM, GMSK •Feilkorrigerende koding •Medium aksess kontroll •GSM, DECT, TETRA og UMTS •WLAN •Satellittkommunikasjon •Mobile nett- og transportlag •Støtte for mobilitet •Fremtidsutsikter

10 Informatikk grunnlag •Innføring i objektorientert programmering •Egendefinerte klasser og arv •Grafiske komponenter •Filbehandling •Håndtering av kjørefasefeil •Tråder •Kommunikasjon

11 Kommunikasjonsnett II •Bygger videre på Kommunikasjonsnett I •Forskjellige typer av netteknologier og -komponenter •Nettarkitektur •QoS mekanismer •Klient og server interaksjon

12 IKT prosjekt •Gjennom prosjektarbeid tilegne seg kunnskaper om og erfaring med utvikling av kommunikasjonstjenester –Synkronisering av tråder i Java –Programmering av mobiltelefoner J2ME –Database

13 Utvalgte hovedoppgaver, vår 2007 •Evaluering av IMS (IP multimedia subsystem) klient rammeverk •Kontrollapplikasjoner for I/O modul over IP, GPRS •Multimediasenter for hjemme •Måling og testing av båndbredde og brukeregenskaper i trådløse teknologier •System for overvåking av IP-telefonsentral

14 Vil du vite mer ? Kontakt: Bjørn Engebretsenrom 1.711 Hilde Hemmerrom 1.752 Ola Jetlundrom 1.705 Boning Fengrom 1.757


Laste ned ppt "Hva gjør en Bachelor i ingeniørfag Elektro / Kommunikasjonssystemer?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google