Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Delprosjektets status og framdriftsplan Prosjektleder Hilde Skyvulstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Delprosjektets status og framdriftsplan Prosjektleder Hilde Skyvulstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Delprosjektets status og framdriftsplan Prosjektleder Hilde Skyvulstad

2 Oppdragsbrev 23.8.2012. Utrede mulighetene for tettere og bedre samarbeid mellom miljø som bedriver kunnskapsstøtte innenfor psykisk helse, barnevern og andre relevante miljø. Oppdraget gjelder i første omgang region Sør-Øst og er et samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet Nasjonale sentre på fagfeltet er inkludert for å ivareta helheten Oppstartsmøte 23.01.2013

3 Bakgrunn for delprosjektet 30.4.2012 brev fra Bufdir og Helsedir til HOD og BLD med forslag til mandat. Bedre utnyttelse av alle kunnskaps og kompetanse miljøene som Bufdir/BLD og Helsedir bidrar økonomisk til på feltet psykisk helse, barnevern, familievern, rus, vold og traume. Avklare samfunnsoppdraget Rolleavklaring, også hos oppdragsgiverne Bedre samordning Bedre ressursutnyttelse Oppstartsmøte 23.01.2013

4 Oppdraget: Gi en oversikt over dagens situasjon. Utfordringsbildet. Kartlegging: Organisering Styring og finansiering Mandat Dagens rolle Oppstartsmøte 23.01.2013

5 Beskrive hvilke roller miljøene kan ha for å bidra til: – Kvalitetsutvikling av tjenestene på lokalnivå og på systemnivå – Praksisutvikling og kompetansebygging for tjenesteutøvere – Kunnskapsstøtte for beslutningstakere Oppstartsmøte 23.01.2013

6 Mål: Foreslå en eller flere modeller for organisering som bidrar til å utvikle og gi bedre utnyttelse av kompetansemiljøene og styrke deres rolle, samt beskrive synergier og utfordringer ved modellen(e ). Oppstartsmøte 23.01.2013

7 Forutsetninger Må sees i sammenheng med gjennomgangen av alle kompetansesentrene utenfor RHF; hovedprosjektet. Se hen til arbeidet som er gjort med nasjonalt styringssystem for kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten. Prosesser, evalueringer og vurderinger som direktoratet allerede er i gang med skal ligge til grunn. Skal være et samarbeid mellom Bufdir og Helsedir. Kompetansesentrene skal involveres. Oppstartsmøte 23.01.2013

8 Prosess Prosjektorganisasjon etablert. oktober 2012 Arbeidsgruppe med deltagelse fra kompetansesentrene. november 2012- august 2013 – Kartlegging av dagens organisering, styring og oppgaver – Gjennomgå evalueringer og rapporter – Beskrive hvilken rolle sentrene og myndighetene kan ha – Felles kriterier for evaluering Beskrive modeller for organisering, februar–mars 2013 Analyse, april-mai 2013 Høringsrunde, juli-august 2013 Forslag på modeller for organisering oversendes HOD /BLD 8 Oppstartsmøte 23.01.2013

9 Oppsummering 1.Beskrive status. Organisering, styring og innhold. 2.Beskrive hvilken rolle myndighetene som oppdragsgivere og kompetansesentrene kan ha. 3.Foreslå organisatoriske modeller som gir tettere og bedre samhandling og styrker kompetansesentrenes rolle. Oppstartsmøte 23.01.2013


Laste ned ppt "Delprosjektets status og framdriftsplan Prosjektleder Hilde Skyvulstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google